7/2002

Spolana zamořila toxickými dioxiny i vzduch

Praha, 22. února 2002 - Greenpeace dnes vyzvalo okresního hygienika v Mělníce a ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP), aby přiměli vedení Spolany k zabezpečení dioxiny zamořených objektů před úniky dioxinů do ovzduší. Greenpeace získalo výsledky rozborů, které prokazují tak vysoké koncentrace dioxinů v okolí zamořených objektů, že by mohly vážně ohrozit lidské zdraví (1).

Greenpeace má k dispozici fotografie prokazující, že objekty ve Spolaně zamořené dioxiny mají rozbitá nebo úplně chybějící okna. Na jednom z objektů došlo navíc ke kolapsu části nosné konstrukce střechy. Zamořený objekt A 1420 přitom leží na samém okraji areálu Spolany a sousedí např. s penzionem, záchrannou stanici a dalšími objekty, v jejichž okolí se pravidelně pohybuje řada lidí.

Ve vzorku ovzduší v okolí budovy A 1420 prokázala specializovaná laboratoř firmy Axys Varilab koncentraci dioxinů 51,9 pg/m3 (2). Analýza zdravotního rizika prokazuje, že taková hodnota může způsobit vážné ohrožení lidského zdraví. To potvrzuje i studie zpracovaná pro Spolanu firmou AQUATEST, která doslova uvádí: " ... lze … předpokládat, že koncentrace TeCDD vyšších desítek až stovek pg/m3 i při relativně krátké době expozice mohou vést k závažným poškozením zdraví." Naměřená koncentrace dioxinů také 5krát přesahuje hodnotu povolenou pro pracovní prostředí a více než 50krát hodnotu, kterou ČIŽP považuje za přípustnou pro životní prostředí (3).

"Ačkoli nejvíce ohroženi jsou lidé pracující ve Spolaně a v nejbližším okolí, vedení podniku všechny předchozí výzvy Greenpeace k zabezpečení objektů ignorovalo," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Informace o zamoření ovzduší dioxiny v okolí objektů Spolany poskytlo Greenpeace také mělnickému okresnímu ředitelství Policie ČR. To na základě trestního oznámení Greenpeace šetří podezření, zda se lidé z vedení Spolany nezabezpečením dioxiny zamořených budov nedopustili trestného činu.

Spolana Neratovice je podnik chlorové chemie a monopolní výrobce PVC v České republice. Výroba chloru a chlororganických látek zamořila areál Spolany dioxiny, rtutí a řadou dalších velmi nebezpečných toxických látek. Ekologická organizace Greenpeace zahájila na jaře 2001 kampaň, jejímž cílem je přimět Spolanu, aby zamořené objekty zabezpečila proti únikům do toxických látek do ovzduší i proti povodni a posléze je bezpečně zlikvidovala.


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/ 2431 9667, fax: 02/ 311 22 89
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí, mobil: 0603/414 739Poznámky pro editory:
1) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

2) Axys Varilab: Protokol z analýz vzorků číslo 2398 a 2399.

3) Dopis ředitele České inspekce životního prostředí, ing. Soukupa (90Ř/11129/01) z 10. ledna 2002

Fotografie a video (Betacam) po domluvě s tiskovým mluvčím Greenpeace

Tisk. zprávy