11/2002

Greenpeace vítá rozhodnutí Spolany postavit protipovodňovou zeď

Praha, 7. března 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes uvítala včerejší rozhodnutí představenstva Spolany zabezpečit protipovodňovou zdí alespoň objekt A 1030 zamořený dioxiny. Greenpeace ocenilo i změnu strategie přístupu k celému problému dioxinového zamoření, kterou po svém jmenování přijalo nové vedení podniku Spolana Neratovice. Greenpeace zároveň Spolanu požádalo o zveřejnění tzv. "Dynamického povodňového modelu", který hodnotí rizika zaplavení zamořených objektů povodní.

"Zabezpečit objekt A 1030 proti povodni považujeme za velmi důležitý krok správným směrem. Postavení protipovodňové zdi bude stát 600 000 korun, ale zabrání se tím riziku případného vyplavení vysoce toxických dioxinů do Labe a následných obrovských škod, jejichž odstranění by se mohlo počítat v miliardách," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Greenpeace dnes zároveň oslovilo středočeského hejtmana Petra Bendla s nabídkou, že mu předá informace a podklady, z nichž Greenpeace čerpalo při informování veřejnosti o problému dioxinového zamoření.

"Velmi oceňujeme, že se středočeský hejtman Bendl začal o dioxinový problém Spolany zajímat. Obáváme se ale, že je o věci informován neobjektivně, protože v médiích bagatelizoval zdravotní a ekologická rizika, jež vyplývají dokonce i z expertní studie, kterou si nechala vypracovat samotná Spolana," vysvětlil Šuta.

Greenpeace se problémem dioxinového zamoření ve Spolaně začalo zabývat na jaře 2001. Spolana však po celou dobu odmítala poskytnout veřejnosti informace o rozsahu zamoření a rizicích pro životní prostředí a zdraví lidí (1). Greenpeace se podařilo získat kopie dokumentů, jež potvrdily vážné a akutní nebezpečí. Ukázalo se, že dioxiny činí ze Spolany jedno z nejzamořenějších míst na celém světě. Riziková analýza navíc prokazuje, že v případě povodně by vysoce nebezpečné toxické látky mohly být spláchnuty do Labe (2).


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/ 2431 9667, fax: 02/ 311 22 89
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí, mobil: 0603/414 739Poznámky pro editory:
(1) Dioxinové zamoření ve Spolaně Neratovice vzniklo v letech 1965 až 1968, kdy zde firma vyráběla chlorovaný herbicid 2,4,5-T. Smícháním této látky s herbicidem 2,4-D vznikal neblaze proslulý Agent Orange, který používala americká armáda během války ve Vietnamu. Výroba herbicidu 2,4,5-T musela být ve Spolaně v roce 1968 zastavena, protože přibližně 80 zaměstnanců začalo trpět vážnými zdravotními problémy. Jako příčina onemocnění byly identifikovány dioxiny, jež při výrobě chlorovaných herbicidů vznikaly coby nechtěný vedlejší produkt.

(2) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

Fotografie a videomateriál (Betacam) k problematice dioxinů
ve Spolaně po domluvě u tiskového mluvčího

Tisk. zprávy