13/2002

Bývalý dlouholetý ředitel Spolany nominován
na Ropáka
Lživé výroky představitelů Spolany soutěží o "Zelenou perlu"

Praha, 20. března 2002 - Greenpeace nominovalo dlouholeté představitele Spolany Neratovice na tituly "Ropák roku" a "Zelená perla roku" (1). Bývalý generální ředitel a předseda představenstva Spolany, ing. Jaroslav Štrop, nezabezpečil provozy masivně kontaminované dioxiny a rtutí nacházející se v bezprostřední blízkosti Labe, ačkoli měl k dispozici informace o vážné hrozbě zamoření řeky v případě povodně.

O titul "Zelená perla roku" bude soutěžit několik neuvěřitelných výroků bývalého tiskového mluvčího Spolany Zdeňka Josky a vedoucího ekologického odboru podniku Martina Dobeše, kteří se opakovaně pokoušeli bagatelizovat vážné riziko plynoucí ze zamoření ve Spolaně. Rozsáhlá kontaminace dioxiny a rtutí řadí Spolanu mezi vůbec nezamořenější místa na světě (2).

Joska o budovách kontaminovaných supertoxickými dioxiny řekl: "I kdyby budovy někdo vyhodil do vzduchu, tak sutiny zůstanou na místě a nic se nestane." Tvrdil také, že "zatím neexistuje technologie, která by to uměla zlikvidovat" (3). Přitom v téže době měla Spolana k dispozici studii s 12 návrhy na různé způsoby likvidace dioxinového zamoření.

Joska také prohlásil, že "objekty jsou již řadu let uzavřeny, dioxiny nikam neunikly" (4). A jeho kolega Dobeš uvedl: "… rozhodně popírám, že by dioxin z budov unikal. Provádíme pravidelná měření v okolí budov a únik jedovatých látek nebyl ještě nikdy zjištěn" (5). Jenže výsledky chemických rozborů vzduchu v okolí zamořených budov prokázaly koncentrace dioxinů téměř 3000krát překračující německou normu pro dioxiny v ovzduší. Spolana vlastní i expertní posudek potvrzující, že naměřené koncentrace dioxinů v ovzduší mohou už při krátkodobém působení vážným způsobem ohrozit lidské zdraví.

Žádosti Greenpeace o poskytnutí rizikové analýzy týkající se dioxinového zamoření Spolana opakovaně odmítla. Přesto Joska říkal: "…my jsme vždycky informovali, nikdy jsme to nezatajovali (6)." Avšak jeho kolega Dobeš ještě týž den (!) jinému novináři řekl, že nesouhlasí s tím, aby Spolana poskytla veškeré informace o dioxinech a s ním spojenými riziky veřejnosti a zdůraznil: "Myslím si, že to je natolik odborná záležitost, že by veřejná diskuse ničemu neprospěla." (7) To panu Joskovi ale nebránilo v tom, aby opakované žádosti o zveřejnění rizikové analýzy ze strany Greenpeace nekomentoval později slovy: "Připadá mi to jako vlámání do otevřených vrat" (8).

Na opakované výzvy Greenpeace k zabezpečení dioxinových objektů reagovala Spolana podrážděně (9): "…vedení chemičky tyto výzvy považuje za nesmyslné a nehodlá se jimi řídit … podle expertíz místo se zamořenými objekty … povodněmi ohroženo není … budovat zde betonové či jiné bariéry není vůbec reálné." Později Joska tvrdošíjně opakoval, že "vyplavení objektu velkou vodou nehrozí", i když jeho kolega Dobeš připustil, že "v případě velké povodně může voda proniknout až k těmto halám" (10, 11).

Přes uvedená ubezpečení nový generální ředitel Spolany 15. února 2002 oznámil ministerstvu životního prostředí, že Spolana protipovodňová opatření připravuje. Nakonec 6. března 2002 Spolana ve své vlastní tiskové zprávě zveřejnila plán na vybudování jeden metr vysoké protipovodňové zdi.

"Opakované nesmyslné výroky představitelů Spolany usvědčují podnik z tohoto, že veřejnost systematicky a záměrně nepravdivě informoval," komentoval výroky MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace a dodal, že chování Spolany je o to nepochopitelnější, že ohrožuje především vlastní zaměstnance a obyvatele žijící v nejbližším okolí podniku. Policie dokonce prošetřuje podezření, zda nezabezpečením toxického zamoření ve Spolaně nebyl spáchán trestný čin.

Greenpeace vede od jara 2001 dlouhodobou kampaň, jejímž cílem je přimět Spolanu, aby nejprve objekty kontaminované dioxiny zabezpečila proti povodni a únikům toxických látek do ovzduší a posléze toto zamoření bezpečně zlikvidovala.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu "Toxické látky a zdraví",
tel.: 02/2432 9667, mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Poznámka:
(1) Desátý ročník anketu "Ropák roku" vyhlásilo sdružení Děti Země. Jejím cílem je "ocenit" jednotlivce, jejichž jednání v uplynulém roce nejvíce ohrožovalo životní prostředí. Sedmý ročník ankety "Zelená perla roku" oceňuje nejhloupější výroky týkající se problematiky životního prostředí a jeho ochrany. Výsledky obou anket Děti Země vyhlásí 27. dubna v Brně.

(2) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

(3) MF Dnes, 24. září 2001

(4) Ústecký deník, 4. prosince 2001

(5) Právo, 9. listopadu 2001

(6) Česká televize, 9. listopadu 2001

(7) MF Dnes, 9. listopadu 2001

(8) MF Dnes, 7. listopadu 2001

(9) Zdeněk Joska, tiskový mluvčí Spolany - ČTK, 12. prosince 2001

(10) Česká televize, 20. prosince 2001

(11) Pražské Slovo, 12. listopadu 2001

(12) Dopis ing. Radomíra Věka adresovaný Ministerstvu životního prostředí ČR dne 15. února 2002

Tisk. zprávy