14/2002

Greenpeace žádá ředitele Spolany, aby zabezpečil před povodní také provozy zamořené rtutí

Praha, 21. března 2002 - Greenpeace dnes znovu vyzvalo generálního ředitele Spolany, aby chemička zabezpečila před povodní také provozy zamořené rtutí v povodňové zóně Labe. Materiály, které se Greenpeace podařilo získat, ukazují, že více než 250 tun kovové rtuti a množství ještě nebezpečnějších organických sloučenin rtuti promořilo ve Spolaně břeh Labe a už více než 25 let představuje vážné nebezpečí pro říční ekosystém a pro zdraví lidí v okolí (1). Vedle budov těžce zamořených dioxiny je to další problém, který je třeba ve Spolaně bezodkladně řešit.

"Rtuť je velmi nebezpečná látka ohrožující lidské zdraví i životní prostředí. Snadno se vypařuje, takže stačí teplý den, aby se vzduch nasytil rtutí," varoval MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace. "Výpary rtuti mohou vážně poškodit plíce a mozek člověka, což se projevuje například bolestmi hlavy, nechutenstvím, závratěmi, hubnutím, poruchami trávení, slabostí, zvýšenou únavou, depresemi či ztrátami paměti. Může se objevit třes začínající na očních víčkách, rtech, jazyku a prstech, který může později postihnout horní i dolní končetiny," dodal Šuta.

Spolana ponechává areál zamořený rtutí už po léta na pospas osudu a působení živlů. Toxická rtuť není před případnou povodní nijak zabezpečena, ačkoli už v případě dvacetileté vody by podstatná část kontaminované zóny byla zaplavena. Je pouze dílem šťastné náhody, že povodeň zatím nespláchla toxické dědictví Spolany do Labe.

Rtuť zamořila ve Spolaně půdu a výrobní objekty při elektrolytické výrobě jedovatého chlóru, který podnik dále využívá zejména k výrobě karcinogenního vinylchlorid monomeru (VCM) a následně polyvinylchloridu (PVC).

"Podle vyjádření odborníků i svědectví zaměstnanců Spolany je zamoření rtutí tak obrovské, že se na zemi válejí kuličky kovové rtuti. V opuštěných a chátrajících objektech bývalé elektrolýzy je prý dokonce možné najít celá rtuťová jezírka, uvedl MUDr. Šuta (2).

Od jara 2001 vede Greenpeace kampaň s cílem přimět Spolanu k zabezpečení toxického zamoření před povodní a dalšími úniky do životního prostředí. Počátkem února 2002 přislíbila Spolana po letech nečinnosti vybudování protipovodňové zdi kolem budovy zamořené dioxiny.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu "Toxické látky a zdraví",
tel.: 02/2432 9667, mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Poznámka:
(1) Ekosystém: Stavby - sanace staré amalgamové elektrolýzy, dokumentace vlivů na životní prostředí, Praha 2001. Tisková zpráva Greenpeace ze 17. prosince 2001: http://www.greenpeace.cz/releases/011217.htm

(2) Bencko, Cikrt, Lener: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí, Grada 1995

Tisk. zprávy