15/2002

Spolana odmítla Greenpeace přístup k informacím o riziku povodní

Neratovice, 21. března 2002 - Spolana Neratovice dnes odmítla zástupci ekologické organizace Greenpeace MUDr. Miroslavu Šutovi přístup na setkání s novináři a veřejností, kde měl být představen nový tzv. "povodňový model", který odhaduje, jak budou při povodni zasaženy provozy zamořené dioxiny a rtutí.

"Jestliže Spolana odmítá přístup k informacím o povodňovém modelu zástupcům nevládní organizace, která se tímto problémem dlouhodobě zabývá, znamená to, že patrně není všechno v pořádku a podnik opravdu má co tajit," prohlásil MUDr Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Greenpeace se v minulosti podařilo získat interní materiály a rizikové studie Spolany, které prokazovaly, že i v případě menší než padesátileté povodně na Labi budou zasaženy provozy zamořené dioxiny a rtutí. Spolana si proto nechala vypracovat úplně nový tzv. dynamický povodňový model, který měl výši rizika zpochybnit. Avšak podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) i tento nový povodňový model riziko potvrzuje (1).

"Máme písemné vyjádření ČIŽP, v němž se praví, že i nový povodňový model riziko zaplavení budov kontaminovaných dioxiny potvrzuje," uvedl MUDr Šuta a dodal, že to je asi důvod, proč chce Spolana některé informace před veřejností dále tajit.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu "Toxické látky a zdraví",
tel.: 02/2432 9667, mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Poznámka:
(1) Dopis ČIŽP Greenpeace ze dne 17. ledna 2002 (kopie dopisu je k dispozici na požádání v kanceláři Greenpeace).

Tisk. zprávy