16/2002

Greenpeace žádá SÚJB, aby odtajnil dokumenty o vyšetřování nepovolené opravy v Temelíně

Praha, 27. března 2002 - Organizace Greenpeace dnes již po třetí zažádala Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o odtajnění dokumentace o vyšetřování utajené opravy na hlavním chladicím potrubí reaktoru 1. bloku jaderné elektrárny Temelín. SÚJB doposud odmítal poskytnout dokonce i číslo inspekčního protokolu a tvrdí, že taková kontrola vůbec neproběhla, a to přesto že o ní již několikrát předtím informoval dokonce i vládu ČR.

Take Policie ČR po více než roce znovu otevřela vyšetřování této události, když vyšlo najevo, že někdo z vedení SÚJB nebo elekrárenské společnosti ČEZ záměrně navedl policii na falešnou stopu, takže experti analyzovali jiný svar, než který označil svědek nepovolené opravy (1).

Nepovolená a utajená prava, jak ji popsal přímý svědek této události, spočívala v tom, že již přivařené avšak chybně pootočené potrubí bylo v místě původního sváru odříznouto a znovu přivařeno ve správné poloze. Taková oprava by však však za normálních okolností vyžadova zpracování podrobného projektu, přítomnost expertů projektanta, výrobce materiálu, povolení SÚJB a řádný dohled. Pokud došlo k opravě ilegálním způsobem (čemuž nasvědčují zjištění z kontroly SÚJB, o kterých bylo Greenpeace písemně informováno), mohlo by to podle mínění jaderných expertů v nepříznivém případě vyústit v jadernou havárii. Nedodržení technologických předpisů může totiž vést ke vzniku nežádoucích vnitřních pnutí, která v kombinaci s nižší kvalitou takového svaru mohou vést až k úplnému utržení potrubí.

Na naléhání Greenpeace byla dne 12. prosince 2000 zahájena kontrola dokumentace příslušných svarů, a to nařízením náměstka SÚJB ing. Karla Böhma. Ten později na dotaz o výsledcích odpověděl, že povinné "dokumenty nebyly předloženy v kompletní formě…vykazovaly chyby jak v oblasti formální, tak i věcné…nebyl dodržen sled prací předepsaný technickými předpisy při stykování smyčky (tj.potrubí) k tělesu reaktoru… zástupce dodavatele (tj. Modřanské potrubní a.s., pozn.) ing.Slach odmítl opakovaně vydat výkres i číslo výkresu " (2).

O této kontrole a jejích průběžných výsledcích informoval SÚJB i vládu ČR
ve svých pravidelných čtvrtletních situačních zprávách o jaderné bezpečnosti Temelína (3). SÚJB nejdříve odmítl Greenpeace zpřístupnění konečného protokolu o kontrole s poukazem na neobdržení souhlasu třetích stran, později však předsedkyně SÚJB ing. Dana Drábová popřela dokonce i samotnou existenci kontroly a příslušného protokolu.

"Vedení SÚJB se evidentně pokouší utajit něco velmi závažného v jaderné části elektrárny Temelín a zabředává přitom do dalších a dalších lží. Ještě 4. října 2001 nám předsedkyně SÚJB během osobního jednání sdělila, že evidenční číslo protokolu nám zatím nemohou sdělit, dnes protokol již údajně ani neexistuje," uvedl ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR a dodal, že Greenpeace udělá vše pro to, aby se veřejnost dozvěděla, kdo si zahrává s její bezpečností.


Další informace:
Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/temelin/index.htm

Poznámka:
1) Viz. stručný přehled události v tiskové zprávě Greenpeace z 13. prosince 2001:
http://www.greenpeace.cz/release/01/011213.htm
http://www.greenpeace.cz/temelin/index.htm

2) Dopis SÚJB z 9. ledna 2002 adresovaný Greenpeace čj. 707/TO/01 (k dispozici na požádání v kanceláři Greenpeace).

3) Situační zprávy o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín za 4. čtvrtletí 2000, 1. čtvrtletí 2001 a 2. čtvrtletí 2001:
http://www.sujb.cz/temelin/4-2000.htm
http://www.sujb.cz/temelin/1-2001.htm
http://www.sujb.cz/temelin/2-2001.htm

Tisk. zprávy