17/2002

Fond národního majetku zatajuje informace
o likvidaci toxického zamoření ve Spolaně Neratovice

Praha, 2. dubna 2002 - Předsedkyně výkonného výboru Fondu národního majetku (FNM) Zdeňka Němcová odmítla organizaci Greenpeace zpřístupnit informace o smlouvách a výběrových řízeních týkajících se likvidace toxického zamoření v chemickém závodě Spolana Neratovice. Likvidace budov zamořených dioxiny a rtutí má přitom podle odhadů stát až 4 miliardy korun. Greenpeace dnes upozornilo, že veřejnost musí mít právo vědět, za jakých okolností bude tato veřejná zakázka přidělena. Proto se hodlá obrátit na soud, aby příslušné informace byly uvolněny.

"Veřejnost musí mít právo vědět, jak se nakládá s veřejnými prostředky. Zatajování informací o výběrových řízeních vytváří nebezpečné korupční prostředí," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace a dodal, že okolnosti udělování takto vysokých zakázek musí být zcela průhledné.

Již v lednu 2002 podala ekologická organizace Greenpeace několik žádostí o zpřístupnění informací o likvidaci toxickém zamoření ve Spolaně, a to podle zákona č.123/98 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. FNM však informace odmítl poskytnout s odůvodněním, že se údajně ani jeden z těchto zákonů na FNM nevztahuje. Greenpeace poté podalo odvolání, které však bylo předsedkyní FNM písemně zamítnuto.

Budovy a provozy ve Spolaně kontaminované vysoce toxickými dioxiny a rtutí patří mezi nejzamořenější místa na světě a náklady na likvidaci zamoření způsobené ještě za minulého režimu budou obrovské. Podle zatím dostupných informací by jen likvidace dvou budov zamořených dioxiny měla stát až 2,8 miliardy korun a odmoření provozů od rtuti dalších 0,5 až 1 miliardu (1). Tyto prostředky bude hradit právě Fond národního majetku (2).

Ministerstvo životního prostředí a vedení Spolany již údajně vybraly i způsob, jakým mají být dioxiny zlikvidovány. Jde o technologii zvanou BCD vyvinutou před deseti lety v USA, pro kterou však má v ČR licenci údajně pouze jediná firma. Technologie BCD patří podle expertů Greenpeace k tzv. alternativním destrukčním technologií, které lze k likvidaci dioxinů využít. Není však jasné proč a za jakých okolností byla vybrána právě tato alternativa, ani zda je v daném případě opravdu nejlepší.

Studii proveditelnosti likvidace dioxinů ve Spolaně (tzv. feasibility study) platila vláda USA (3) a není náhoda, že tato studie doporučila k řešení právě americkou firmu. "Možná že je tato metoda a firma opravdu nejlepší, ale podmínky udělení tak vysoké zakázky musí být dokonale transparentní. Jinak se tu otevírá prostor pro případnou korupci," zdůraznil MUDr. Šuta.

Greenpeace nyní připravuje žalobu, na jejímž základě by o povinnosti FNM zpřístupnit veřejnosti informace o likvidaci toxického zamoření ve Spolaně rozhodl soud.

Zamoření pochází z 60. let, kdy se ve Spolaně Neratovice vyráběl nebezpečný herbicid 2,4,5-T s obchodním názvem Arboricid E. Ten byl mj. používán k výrobě bojové látky Agent Orange, kterou používali američtí vojáci ve Vietnamu. Výroba byla zastavena v roce 1968 poté, co více než 80 pracovníků Spolany otrávených dioxiny onemocnělo těžkou chorobou kůže zvanou chlorakne. Dvě výrobní haly jsou již více než 30 let uzavřeny, protože v nich byly naměřeny extrémně vysoké koncentrace dioxinů. Třetí, nejméně zamořený objekt, byl v roce 1998 přeměněn v betonový sarkofág.

Greenpeace vede již od jara 2001 kampaň s cílem přimět Spolanu k zabezpečení jedovatých dioxinů a rtuti před povodní a dalšími úniky do prostředí, a to až do doby než bude přikročeno k definitivní likvidaci tohoto závažného ekologického problému.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu "Toxické látky a zdraví",
tel.: 02/2432 9667, mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Poznámka:
(1) Viz např. zpráva ČTK "Kužvart: Na likvidaci dioxinů jsou peníze a známe i metodu" ze dne 19. března 2002.

(2) FNM ČR podepsal v roce 1994 se Spolanou smlouvu č. 33/94, ve které se zavázal financovat likvidaci starých ekologických zátěží až do celkové výše 4,329 miliardy korun. Znění smlouvy podobně jako mnoho dalších informací však FNM tají.

(3) Grant na zpracování studie proveditelnosti ve výši 215 000 dolarů poskytla Americká vládní agentura pro obchod a rozvoj (U.S. Trade and Development Agency). http://www.tda.gov

Tisk. zprávy