18/2002

SÚJB stále neuzavřel vyšetřování nepovolené
opravy na primárním okruhu 1. bloku Temelína
Podle zákona nesmí být reaktor tento týden spuštěn!

Praha, 17. dubna 2002 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost informoval v těchto dnech Greenpeace, že stále ještě neuzavřel téměř rok a půl trvající vyšetřování nepovolené opravy na hlavním chladicím potrubí 1. bloku jaderné elektrárny Temelín. To znamená, že podle tzv. atomového zákona č. 18/1997 a souvisejících vyhlášek nesmí být 1. blok Temelína tento týden spuštěn (1).

"Bude-li 1. blok Temelína spuštěn, aniž by bylo uzavřeno vyšetřování nepovolené opravy, která by mohla vážně ohrozit jadernou bezpečnost, dojde tím k jednoznačnému porušení atomového zákona a jeho vyhlášek," prohlásil Jiří Tutter, ředitel české pobočky Greenpeace.

Ekologická organizace Greenpeace již potřetí žádala informaci o výsledku inspekce SÚJB, která vyšetřovala podezření na ilegální svar a zfalšovanou dokumentaci opravy na 1. bloku JE Temelín (2). Třikrát byla tato zákonná žádost Greenpeace odmítnuta, pokaždé s jiným odůvodněním. Tentokrát SÚJB argumentuje tím, že hloubková inspekce zahájená v prosinci 2000 nebyla doposud dokončena.

"Český atomový zákon naštěstí s podobnými případy počítá a snaží se zabránit ohrožení bezpečnosti obyvatelstva. Jestliže se objeví vážné podezření na závadu ohrožující jadernou bezpečnost, jaderný reaktor nesmí být spuštěn, dokud vyšetřování není uzavřeno. Jestliže SÚJB neuzavřel vyšetřování nepovolené opravy, nemůže dát společnosti ČEZ povolení ke spuštění 1. bloku Temelína, k němuž má dojít tento týden," vysvětlil Jan Haverkamp, vedoucí kampaní Greenpeace.

Greenpeace se odvolá proti rozhodnutí SÚJB odmítnout podání informace, na kterou má veřejnost právo podle zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím. V případě neúspěchu je Greenpeace rozhodnuto obrátit se o pomoc k soudu.

"Veřejnost má právo vědět, jestli svary na primárním okruhu temelínského reaktoru, které jsou naprosto kritické z hlediska bezpečnosti, proběhly v souladu s předpisy či nikoliv," uzavřel Haverkamp.

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR, tel.: 02/2431 9667
Dipl. Ing. Jan Haverkamp,
vedoucí kampaní, mobil: 0603/569 243


Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 0603/414 739

Internet: http://www.greenpeace.cz/temelin

Poznámka:
(1) Opětným spuštěním 1. bloku Temelína by ze strany SÚJB i společnosti ČEZ a.s. došlo k jednoznačnému porušení tzv. atomového zákona č. 18/01997 a s ním souvisejících vyhlášek, zejména Vyhlášky č.214/1997 Sb. SÚJB, paragrafu § 24 (7), který říká, že do doby vyhodnocení možných důsledků zjištěných neshod položek důležitých pro jadernou bezpečnost je nutno posuzovat neshodu jako vadu ve smyslu jejího krajně nepříznivého vlivu na jadernou bezpečnost a provést tomu odpovídající opatření. Viz. zejména:
  • Zákon č. 18/1997, § 40
  • Vyhláška č. 214/1997 Sb. o zabezpečení jakosti při činnostech vedoucích k ozáření: § 5a, §12c, §15b, c, § 24 (7)
  • Vyhláška č. 195/1999 Sb. o požadavcích na jaderná zařízení a zajištění jaderné bezpečnosti: § 22 (1) a, c, d, f

(2) Podrobnou dokumentaci k tomuto případu lze nalézt na internetové adrese:
http://www.greenpeace.cz/temelin/aktax.htm


Tisk. zprávy