19/2002

Greenpeace: Dioxiny a rtuť ze Spolany stále hrozí!

Praha, 22. dubna 2002 - Organizace Greenpeace se dnes u příležitosti celosvětového ekologického svátku Dne Země obrátila na výkonný management generálního ředitele, představenstvo a správní radu chemického závodu Spolana Neratovice s výzvou, aby firma podnikla opatření, jež zabrání úniku nebezpečných dioxinů do ovzduší a toxické rtuti do řeky Labe.

"Toxické zamoření Spolany patří mezi nejhorší na světě a představuje vážné riziko pro zdraví lidí i životní prostředí," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, expert Greenpeace na toxické látky a dodal, že protipovodňová zeď, kterou Spolana v minulých týdnech postavila kolem jedné z nejzamořenějších budov, je prvním a důležitým krokem k zabezpečení jedů. Úniku dioxinů do ovzduší však nezabrání (1).

Odborná expertiza ovzduší z okolí objektů zamořených dioxiny totiž prokázala, že koncentrace těchto vysoce nebezpečných jedů zde téměř 3000krát převyšuje limit platný v sousedním Německu (2). Dalším problémem je zamoření Spolany rtutí. Jeden ze svých provozů včetně budovy a tisíců kubíků zeminy v těsné blízkosti Labe zamořila Spolana v minulých letech více než 250 tunami toxické rtuti. Podstatnou část tohoto zamoření by Labe zaplavilo již v případě tzv. dvacetileté vody (3).

Greenpeace opakovaně žádalo Spolanu o zabezpečení budov před úniky dioxinů do ovzduší a rtuťového zamoření před povodní. Jak bývalý generální ředitel Spolany Jaroslav Štrop, tak i jeho nástupce Radomír Věk však tyto výzvy doposud ignorovali (4). Podněty týkající se možného ohrožení životního prostředí a zdraví v souvislosti s toxickým zamořením Spolany adresovalo Greenpeace i mělnickému okresnímu hygienikovi MUDr. Janu Kozákovi a řediteli České inspekce životní prostředí (ČIŽP) ing. Petru Soukupovi (5).

"Dokonce i experti placení samotnou Spolanou potvrdili, že koncentrace dioxinů naměřené v ovzduší v okolí zamořených objektů by už při krátkodobém působení mohly vážně ohrozit lidské zdraví. Přesto v blízkosti těchto budov stále pracují a žijí lidé, a to jak přímo v areálu Spolany, tak i v jeho těsné blízkosti," varoval MUDr. Šuta (6).

Saský ministr životní prostředí Stefan Flath považuje situaci ve Spolaně za natolik závažnou, že vytvořil pohotovostní zásobu 100 000 pytlů s pískem, které je připraven zaslat jako okamžitou pomoc pro vybudování protipovodňových hrází ve Spolaně v případě velké vody na Labi (7).

Od jara 2001 Greenpeace usiluje o to, aby Spolana zabezpečila toxické zamoření před úniky do ovzduší a povodní, a to až do doby než budou toxické látky definitivně odstraněny. Spolana nebezpečí dlouho bagatelizovala, ale rostoucí tlak ji přiměl k vybudování betonové protipovodňové zeď kolem objektu A 1030, který je zamořen dioxiny (8).

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu "Toxické látky a zdraví",
tel.: 02/2432 9667, mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange/index.htm

Poznámka:
Poznámky pro editory:
(1) AQUATEST: Spolana a.s. Neratovice: Kontaminace objektů A 1420 a A 1030dioxiny - Analýza rizika, závěrečná zpráva, leden 2001

(2) V ČR neexistuje limit pro obsah dioxinů v ovzduší, v Německu limit činí 0,016 pg/m3. Analytická laboratoř Axys-Varilab prokázala v ovzduší dioxiny v koncentracích: 29,6 pg TEQ/m3 (u A 1030) a 51,9 pg TEQ/m3 (u A 1420).

(3) EKOSYSTÉM: Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA), Stavba - sanace staré amalgamové elektrolýzy, Praha, duben 2001

(4) Greenpeace adresovalo vedení Spolany podněty k zabezpečení toxického zamoření už 5-krát. Jaroslav Štrop (generální ředitel Spolany do 31.1. 2002) byl za nezabezpečení toxického zamoření nominován na titul Ropák roku.

(5) Greenpeace odeslalo podněty hygienikovi a řediteli ČIŽP dne 6. a 22. února 2002.

(6) Greenpeace disponuje fotografiemi rozbitých nebo chybějících oken v objektech zamořených dioxiny. U budovy A 1030 došlo ke kolapsu zrezivělé střešní nosné konstrukce. Děravou střechou unikají dioxiny do ovzduší a v případě většího deště hrozí též vyplavení toxických látek z budovy. V těsné blízkosti objektu A 1420, který je zamořen dioxiny nejvíce, nabízí turistům ubytování Penzion Z.

(7) Sächsische Zeitung, 9. března 2002, "Die vergessene Chemie-Ruine" (Zapomenutá chemická ruina)

(8) Tisková zpráva Spolany ze 6. března 2002

Tisk. zprávy