21/2002

Greenpeace:
Spolana - dioxin ve vzduchu- rtuť do Labe

Neratovice/Praha 6. května 2002 - Obří transparent "SPOLANA: DIOXIN VE VZDUCHU - RTUŤ DO LABE" spustilo dnes dopoledne ze střechy jedné z administrativních budov Spolany Neratovice osm aktivistů Greenpeace.

Akce Greenpeace upozorňuje na vážné ohrožení životního prostředí toxickým odpadem z areálu podniku. "Spolana musí urychleně vyřešit problém úniku dioxinů do ovzduší. Další hrozbu představují desítky tun toxické rtuti v záplavové zóně Labe," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro oblast toxických látek

Greenpeace očekává, že se Spolana zaváže zabezpečit toxické dioxiny proti únikům do ovzduší. Chemická analýza vzduchu z okolí objektů zamořených dioxiny totiž prokázala, že koncentrace těchto vysoce nebezpečných jedů zde téměř 3000krát převyšuje limit platný v sousedním Německu.

Také území zamořené toxickou rtutí musí Spolana zabezpečit tak, aby v případě povodně nebylo ohroženo Labe. "Vše by mělo proběhnout v nejkratším možném termínu vzhledem k nebezpečí, které obě látky představují pro lidské zdraví a životní prostředí," řekl MUDr. Šuta.

Od jara 2001 Greenpeace usiluje o to, aby Spolana zabezpečila toxické zamoření před úniky do ovzduší a povodní, a to až do doby než budou toxické látky definitivně odstraněny. Spolana nebezpečí dlouho bagatelizovala, ale rostoucí tlak ji přiměl k vybudování betonové protipovodňové zeď kolem objektu A 1030, který je zamořen dioxiny.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu "Toxické látky a zdraví",
tel.: 02/2432 9667, mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Dipl. Ing. Jan Haverkamp
, ředitel kampaní Greenpeace v ČR
mobil: 0603 569 243
email: jan haverkamp@cz.greenpeace.org

Poznámka:
Podrobnější informace jsou součástí předchozí tiskové zprávy

Tisk. zprávy