22/2002

EU zatajuje studii dokládající, že pěstování geneticky manipulovaných plodin je nákladnější a ohrožuje ekologicky hospodařící zemědělce

Brusel/Praha 16. května 2002: Tajná studie EU, kterou se Greenpeace podařilo získat, dokládá, že pokud by se geneticky manipulované (GM) plodiny pěstovaly ve velkém rozsahu po celé Evropě, všichni farmáři by čelili vysokému navýšení výrobních nákladů, což by v některých případech vedlo až k ohrožení jejich prosperity. Studie předvídá, že situace by se stala obzvláště kritickou nejenom pro ekologicky hospodařící zemědělce pěstující řepku, ale i pro intenzivní produkci konvenčně pěstované kukuřice.

Evropská komise si studii, která se zabývá vzájemným vlivem GM a nemanipulovaných plodin, nechala zpracovat v květnu 2000 v Ústavu pro studium vývojových technologií (Institute for Prospective Technological Studies), který je součástí výzkumného centra EU (Joint Research Centre). Tuto studii obdržela Evropská komise v lednu 2002 s doporučením, aby nebyla publikována (1).

"Evropská komise se pokoušela tuto studii utajit", řekl Lorenzo Consoli, poradce Greenpeace pro politiku EU, "a to kvůli obavám z jejího politického dopadu. Otázkou je, proč bychom měli dovolit pěstování GM plodin, když by to vedlo ke zvýšení výrobních nákladů pro všechny evropské zemědělce a učinilo je mnohem závislejšími na osivářských společnostech. Stejně tak by to vyžadovalo složitá a drahá opatření kvůli zamezení genetického znečištění.

Studie EU uvádí, že produkce GM a nemanipulované řepky v jednom regionu, by byla ekonomicky náročná i v případě, že by to bylo "technicky možné". Důvodem je navýšení nákladů a komplexní opatření, která jsou nutná k zamezení genetického znečištění. Ekologicky hospodařící i konvenční zemědělci, "by pravděpodobně byli přinuceni nepřechovávat osivo na příští sezónu a místo toho by museli kupovat osivo certifikované". Důvodem by bylo zvýšené riziko genetického znečištění pro osivo vystavené polní kontaminaci. Studie předvídá, že menší zemědělci by čelili relativně vyšším nákladům ve srovnání s většími zemědělskými jednotkami. Avšak pěstování GM a přirozených plodin na jedné farmě "by mohlo být nereálné i pro větší zemědělce".

Zpráva obsahuje tyto hlavní body:

  • Komerční pěstování GM řepky, kukuřice a brambor zvýší náklady pro konvenční i ekologicky hospodařící zemědělce v rozsahu 10 až 41 % v ceně za produkt pro řepku a 1 - 9 % pro kukuřici a brambory.
  • Koexistence GM produkce a ekologického zemědělství by nemohla být v mnoha případech vůbec možná.
  • Obecně vzato, koexistence by byla možná pouze s rozsáhlými změnami v zemědělských systémech, obzvláště pro konvenčně hospodařící zemědělce. To by však vyžadovalo spolupráci mezi zemědělci v regionu a ochotu těchto lidí se na takovéto spolupráci podílet. Není jasné, kdo by tyto změny uskutečnil, kdo by byl za ně zodpovědný a kdo by to celé financoval.
  • Čistota osiva a plodin dosahující úrovně 0,1 % by byla v podstatě nemožná ve většině případů. To by znamenalo, že veškeré produkty řepky a kukuřice by byly do určité míry geneticky kontaminovány.

Studie vytvořená na základě počítačového modelu a názoru expertů analyzuje důsledky stále častějšího pěstování GM plodin v Evropě. Je zaměřena na tři nejčastěji geneticky manipulované plodiny: řepka pro produkci osiva, kukuřice pro produkci krmiva a brambory určené pro spotřebu. Studie se zabývá několika typy hospodaření, včetně ekologického a konvenčního zemědělství. Také zohledňuje tři úrovně genetické kontaminace: 0,1 % (analytický detekční limit) pro všechny tři typy plodin, 0,3 % pro řepku a 1 % pro kukuřici a brambory.

Další informace:
Lorenzo Consoli, poradce Greenpeace pro politiku EU ohledně GMO
Mob.: +32496122112
Teresa Merilainen, tisková mluvčí Greenpeace International
Tel.: +31205236637
Kopie závěrečného shrnutí v anglickém jazyce dostupné na e-mailové adrese: lorenzo.consoli@diala.greenpeace.org

Ing. Zuzana Piknová
, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR
mobil: 073/719 0566, tel.: 02/2431 9667
e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org
Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Poznámka:
(1): V dopise Evropské komise, který doprovází studii, generální ředitel pro Výzkumné Centrum EU , Barry McSweeney, navrhuje, aby " (...) z důvodu citlivosti tohoto tématu bych navrhoval, aby byla tato zpráva určena pouze Komisi".

Tisk. zprávy