27/2002

Greenpeace žaluje SÚJB u Vrchního soudu:
Utajovaný protokol poukazuje na závažné bezpečnostní problémy Temelína

Praha, 6. června 2002 - Zítra požádá Greenpeace Vrchní soud v Praze, aby nařídil Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zpřístupnit protokol o kontrole jakosti svarů hlavního cirkulačního potrubí 1. bloku Temelína. Tento protokol totiž podle poznatků Greenpeace poukazuje na závažné bezpečnostní problémy v jaderné části Temelína. Greenpeace již čtyřikrát žádalo SÚJB o zpřístupnění protokolu podle zákona o právu na informace, avšak pokaždé byla tato žádost zamítnuta (1).

"Když vidíme úpornou snahu SÚJB zamést celý případ pod koberec, nezbývá nám, než obrátit se o pomoc k Vrchnímu soudu," prohlásil Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace ČR a dodal, že SÚJB se nyní snaží odvést pozornost veřejnosti k jiné zprávě. Ta však nepojednává o problematických svarech, na které poukázalo Greenpeace.

V létě roku 2000 obdrželo Greenpeace informaci od jednoho pracovníka Temelína, že jedno z hlavních chladících potrubí reaktoru prvního bloku bylo v minulosti přivařeno vzhůru nohama, poté odřezáno a znovu přivařeno ve stejném místě. K zakrytí této nepovolené operace byla zmanipulována dokumentace. SÚJB dokončil kontrolu tohoto případu v roce 2001, avšak místo zveřejnění vlastního závěrečného protokolu zadal zpracování jakési alternativní zprávy externě.

Tato "externí" zpráva však pojednává o různých jiných svarech, nikoliv však o tom, který SÚJB na výkresu označil očitý svědek nepovolené opravy. Stejně tak policie v Českých Budějovicích byla při vyšetřování tohoto případu záměrně navedena na falešnou stopu, a to buď samotným SÚJB nebo společností ČEZ.

Problém, na který Greenpeace poukazuje téměř dva roky, má obrovský dopad na jadernou bezpečnost. Došlo-li skutečně k nepovolené opravě na hlavním chladicím potrubí prvního bloku, mohlo by to - podle názoru jaderných expertů, s nimiž Greenpeace věc konzultovalo - vést až k utržení hlavního chladicího potrubí a tím vážné jaderné havárii.

"Na základě současných informací by SÚJB neměl příští týden vydat souhlas se zkušebním provozem 1. bloku Temelína," zdůraznil Haverkamp

 

Další informace:
Dipl. Ing. Jan Haverkamp (německy, anglicky, nizozemsky), vedoucí kampaní Greenpeace ČR, mobil: 0603/569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR, tel: 2431 9667

Václav Vašků, tiskový mluvčí, mobil: 0603/414 739

Internet: http://www.greenpeace.cz/temelin

Poznámky pro editory:

(1) Greenpeace žádalo již čtyřikrát SÚJB o přístup k závěrečnému protokolu vypracovanému jeho vlastními inspektory. A to na základě zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Všechny tyto žádosti byly zamítnuty se stále se měnícími a často protichůdnými důvody, naposledy údajně proto, že "…žádná kontrola neproběhla". Greenpeace se proto na základě týchž zákonů nyní obrací na soud, aby přinutil SÚJB závěrečný protokol zveřejnit. Právní pomoc zajišťuje Mgr. Václav Vlk z právní kanceláře Krejčík a Vlk.


(2) Ing. Jiří Tutter, Ing. Jan Haverkamp: Tajná oprava svaru potrubí primárního okruhu s reaktorovou nádobou na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín, Praha, Prosinec 2001, k dispozici na internetové adrese:
http://www.greenpeace.cz/temelín/aktax.htm

 

Tisk. zprávy