30/2002

Genetické znečištění - množící se noční můra

Praha, 20. června 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila studii nazvanou "Genetické znečištění - množící se noční můra", která se zabývá riziky uvolňování geneticky manipulovaných organismů (GMO) do životního prostředí a problémy při pokusném a komerčním pěstování GM plodin (1). Přestože se studie zabývá především riziky spojenými s pěstováním řepky olejné, stejný dopad na životní prostředí lze očekávat i u ostatních druhů geneticky manipulovaných rostlin.

"Genetické znečištění představuje hrozbu, která i u nás může získat v blízké budoucnosti reálné obrysy. Pokud geneticky manipulované organismy zavlečeme do přírody ve velkém rozsahu, již nikdy je nedokážeme povolat zpět," prohlásila Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace.

Studie upozorňuje, že ohrožení biologické rozmanitosti kvůli rozšíření GM rostlin do přírody se v současné době stává globálním problémem. Hrozí, že budou nevratně poškozeny přírodní rezervy genů, což by mělo důsledky, které se nedají odhadnout. Ohroženy by byly i divoké rostliny, které se mohou křížit s geneticky upravenými rostlinami. Tím se postupně mohou proměnit na "super plevele", které bude pro zemědělce těžké vymýtit.

Ze studie Greenpeace vyplývá, že potíže při pěstování GM rostlin jsou těžko zvládnutelné. Ačkoliv byla semena GM plodin prodávána zemědělcům pouze po dobu šesti let, známky genetické kontaminace jsou stále větší. Kvůli přirozenému opylování se totiž zárodky geneticky manipulovaných rostlin dostávají na sousední pole a unikají do volné přírody na vzdálenosti mnoha kilometrů, kde se dále rozmnožují a jejich počty se tak násobí.

"I u nás se v současné době provádějí polní pokusy s GM kukuřicí nebo řepkou, které mohou nevratně poškodit životní prostředí a české zemědělce. Domníváme se, že tyto pokusy by měly probíhat pouze v prostředí uzavřených laboratoří. Tím se eliminuje riziko rozšíření geneticky manipulovaných organismů do okolního prostředí," uvedla Piknová.

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR, mobil: 073/719 0566, tel.: 02/2431 9667, e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 0603/414 739
Internet: http://gmo.greenpeace.cz


Poznámky pro editory:
(1) Studii Greenpeace "Genetické znečištění - množící se noční můra" můžete nalézt na internetové adrese: http://gmo.greenpeace.cz/info_mat/nightmare.htm
nebo ji na požádání obdržíte v kanceláři Greenpeace.

Tisk. zprávy