34/2002

Vyjádření pro média k útoku na pokusné pole firmy Monsanto s geneticky manipulovanou kukuřicí

Praha, Praha, 9. července 2002 – Organizace Greenpeace nemá s dnešním nočním útokem na pokusné pole s genetickým experimentem firmy Monsanto nic společného. V této chvíli můžeme k věci říci pouze toto:

Greenpeace trvá na tom, že polní pokusy s geneticky manipulovanými (GM) plodinami by se u nás neměly povolovat, a to především z následujících důvodů:

a) Hrozí únik geneticky manipulovaných organismů (GMO) do životního prostředí a kontaminace přirozených plodin prostřednictví m pylového přenosu. Tato možnost není jen hypotetická. K úniku GMO a kontaminaci přirozených plodin již došlo mnohokrát v různých zemích a na různých kontinentech.

b) Není vyřešeno, kdo zaplatí škody, jestliže GMO uniknou do přírody a způsobí újmu zemědělcům. Firma Monsanto je u nás registrována pouze jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a v případě biologické havárie by nesla odpovědnost za škody pouze do výše základního jmění (100 000 Kč).

c) Polní pokusy s GM plodinami bezprostředně ohrožují zejména ekologické zemědělce, u nichž je používání GMO zakázáno zákonem.

Kvůli přirozenému opylování se zárodky GM rostlin dostávají na sousední pole a unikají do volné přírody, kde se dále rozmnožují a jejich počty se tak násobí. Tento jev se nazývá genetická kontaminace, viz tisková zpráva Greenpeace z 20. června 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020620.htm

Genetická kontaminace může ohrozit biodiverzitu čili biologickou rozmanitost. Hrozí nebezpečí, že budou nevratně poškozeny přírodní rezervy genů, což by mělo důsledky, které se dají jen velmi těžko odhadnout. Ohroženy by byly i divoké rostliny, které se mohou křížit s geneticky upravenými rostlinami. Takové rostliny by se postupně mohly proměnit v „super plevele“, které bude pro zemědělce těžké vymýtit.

Nadnárodní agrochemická firma Monsanto dělá v Branišovicích pokusy zejména s tzv. Bt kukuřicí (2). Ta je geneticky upravena tak, že produkuje vlastní jed (Bt toxin), jenž zabíjí zavíječe kukuřičného. Greenpeace upozornilo, že Bt toxin si manipulovaná kukuřice vytváří nepřetržitě, a proto je podle některých odhadů jen otázkou času, kdy se hmyz stane vůči němu imunní. Kromě toho zabíjí tato látka i zcela neškodné druhy hmyzu, jako je např. oblíbený americký motýl monarcha stěhovavý. Toxická látka produkovaná kukuřicí může mít navíc negativní vliv na půdu a další složky ekosystému.

Další informace:

Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR, mobil: 073/719 0566, tel.: 02/2431 9667, e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp, (německy, anglicky, nizozemsky), ředitel kampaní Greenpeace ČR, mobil: 0603/569 243, e-mail:jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 0603/414 739
Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange


Poznámky pro editory:

Greenpeace varuje: Manipulovaná kukuřice firmy Monsanto se může rozšířit na okolní pole a způsobit genetické zamoření: http://www.greenpeace.cz/release/02/020624.htm

Studii „Genetické znečištění - množící se noční můra“ lze nalézt na internetové adrese: http://gmo.greenpeace.cz/info_mat/nightmare.htm Viz. též tisková zpráva z 20. června 2002: http://www.greenpeace.cz/release/02/020620.htm

Zpráva: „EU zatajuje studii dokládající, že pěstování geneticky manipulovaných plodin je nákladnější a ohrožuje ekologicky hospodařící zemědělce“ http://www.greenpeace.cz/release/02/020516.htm

Tisk. zprávy