37/2002

Greenpeace upozorňuje na "firemní zločiny" společností Monsanto a Aventis

Praha, 8. srpna 2002 - Organizace Greenpeace dnes upozornila ministra životního prostředí Libora Ambrozka, že současný zákon o geneticky modifikovaných organismech (GMO) neřeší odpovědnost firem za ekologické škody a škody na zdraví lidí (1). Greenpeace ve zprávě nazvané "Firemní zločiny" zdokumentovalo genetickou kontaminaci životního prostředí a potravin firmami Monsanto a Aventis, které patří k největším producentům GMO na světě (2). Obě firmy podnikají také v České republice a mohou provádět své experimenty s GMO také na českých polích (3).

"Je skandální, že v zákoně o GMO chybí odpovědnost za škody, které mohou používáním GMO vzniknout," prohlásil ing. Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR. "Zemědělci pěstující přirozené plodiny jsou ohroženi ztrátou příjmů, jestliže bude jejich úroda infikována cizorodými geny z plodin geneticky manipulovaných. Ze zákona však není jasné, kdo by tyto škody zaplatil," dodal Tutter

Nadnárodní agrochemická firma Monsanto (4) způsobila v Kanadě rozsáhlou genetickou kontaminaci úrody řepky. Tato havárie názorně prokázala relativně snadnou možnost nekontrolovatelného rozšíření GMO. Díky tomu kanadští farmáři prakticky ztratili možnost exportu na evropský trh (5). Jedna z významných osivářských firem Advanta Seeds kvůli obavě z kontaminace GMO dokonce ohlásila svůj záměr přesunout svou výrobu ze Západní Kanady na Nový Zeland nebo do Montany.

Kanadská Národní unie farářů (NFU) proto vyzvala federální vládu, aby vyhlásila moratorium na produkci, dovoz, distribuci a prodej GM potravin (6). "GMO ohrožují rovnováhu biosféry, vytváří "super-plevele", ohrožují užitečný hmyz a narušují rozmanitost druhů v přírodě. Biodiverzita je životně důležitá pro existenci zemědělství, stejně jako pro dobrý stav životního prostředí," prohlásil Darrin Qualman, výkonný sekretář NFU.

Francouzská firma Aventis (7) je zase odpovědná za ilegální rozšíření GM kukuřice značky StarLink v síti amerických supermarketů. Tato GM kukuřice obsahuje gen, který by mohl u konzumentů způsobit alergickou reakci. Proto byla kukuřice StarLink americkými úřady povolena pouze pro průmyslové využití nebo jako krmivo pro zvířata. Pěstování GM kukuřice v USA způsobilo dramatický pokles exportu této plodiny zejména na evropský trh (8).

"Filiálky koncernů Monsanto a Aventis jsou v České republice registrovány jen jako společnost s ručením omezeným (s.r.o). Monsanto tak ze zákona ručí za případné škody způsobené zemědělcům do výše pouhých 100 000 korun," upozornil Tutter.

Greenpeace se staví proti uvolňování GMO do životního prostředí a považuje je za nevratný proces, který představuje neodhadnutelná rizika pro přírodu i zdraví lidí.

Další informace:
Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Poznámka:
(1) Zákon č. 153/2000 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů. http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb049-00.pdf

(2) Greenpeace International: Corpoate Crimes, The need for an international instrumet on corporate accountability and liability, červen 2002, viz. adresa:
http://archive.greenpeace.org/earthsummit/docs/corpcrimes_2of3.pdf

(3) AVENTIS CROP SCIENCE CR/SR s.r.o a Monsanto ČR s.r.o. jsou vedeny Ministerstvem životního prostředí ČR v Seznamu osob oprávněných k nakládání s GMO, http://www.env.cz/www/gmo.nsf/gmo-pub-users?OpenView

(4) Monsanto je nadnárodní agrochemická firma, která v roce 2001 vykázala hrubý zisk 2,645 mld. dolarů. Společnost ovládá 91% světového trhu s GMO a je největším dodavatelem GM osiva na světě a druhou největší osivářskou firmou světa vůbec. Monsanto již v minulosti neblaze proslulo především skandály se zamořením životního prostředí toxickými chemickými látkami. Monsanto bylo mj. významným výrobce dnes už zakázaného DDT a polychlorovaných bifenylů (PCB) a během války ve Vietnamu též dodavatelem chemického postřiku Agent Orange, který byl kontaminován extrémně jedovatými dioxiny. Zdravotními následky výroby a užívání postřiku Agent Orange dodnes trpí statisíce lidí.

(5) Kvůli havarijní kontaminaci v důsledku pěstování GM řepky poklesl kanadský export do Evropy během 3 let o celých 99,85%. Ještě v obchodním roce 1995-6 činil objem kanadského vývozu řepky do Evropy 322 000 tun, v roce 1998-9 však poklesl na pouhých 500 tun. Zdroj: Canola Council

(6) Zdroj: Canadian National Farmer Union (NFU) Policy in Genetically Modified (GM) Food

(7) Aventis je převážně farmaceutická společnost se sídlem ve Francii, která vznikla v prosinci 1999 fúzí firem Hoechst a Rhone-Poulenc a v roce 2000 vykázal obrat přes 4 mld. EUR. Dceřinná společnost Aventis CropsScience je výrobce herbicidů, fungicidů, insekticidů a také geneticky manipulovaných zemědělských plodin.

(8) Po zavedení pěstovaní GM kukuřice v USA poklesl export americké kukuřice do členských zemí EU z 305 mil. dolarů v roce 1996 na pouhé 2 mil. dolarů

Tisk. zprávy