45/2002

Aktivisté Greenpeace protestují na alpském ledovci proti ropným společnostem:
Summit v Johannesburgu končí, klimatické změny pokračují

Vídeň/Johannesburg/Praha, 4. září 2002 - Aktivisté Greenpeace dnes ráno umístili transparent s nápisem "Climate change powered by Esso, Shell, BP" (Esso, Shell, BP způsobují klimatické změny) na ledovci Pasterze v rakouském pohoří Vysoké Taury, které je součástí Alp. Akce se uskutečnila na protest proti politice velkých nadnárodních ropných společností, které se aktivně podílejí na znečišťování ovzduší. Transparent rozvinulo 70 aktivistů na ploše 5000 metrů čtverečních.

Pasterzský ledovec se nachází pod nejvyšším štítem Rakouska - Grossglockner 3 798 m. n. m. Experti sledující vývoj ledovce zjistili, že každoročně dochází k výraznému úbytku z jeho celkové velikosti. Každý rok se podle měření tento ledovec zúží o pět metrů a ze své délky ztratí přibližně dvacet metrů. Tání ledovců je jedním z nejvážnějších a nejmarkantnějších projevů globálního oteplování. Globální klimatické změny, které způsobuje produkce skleníkových plynů, jsou jedním z nejžhavějších témat na Světovém summitu OSN o trvale udržitelném rozvoji v jihoafrickém Johannesburgu. Bohužel, dosavadní diskuse a vývoj na summitu dává jen malé naděje, že světové společenství podnikne v oblasti ochrany světového klimatu konkrétní kroky.

"Esso, Shell a BP utápí v kouři klima naší planety," prohlásil Karsten Smid, klimatický expert Greenpeace. "Ropné nadnárodní společnosti mají na tání ledovců svůj podíl viny. Na Summitu Země se spojily USA a Saudská Arábie s ropnou lobby, aby zabránily větší podpoře obnovitelných zdrojů energie. Esso a obzvláště jeho mateřská společnost ExxonMobil sabotují ochranu klimatu," zdůraznil Smid.

V dopisu americkému prezidentovi George Bushovi z 2. srpna napsali představitelé ropné lobby placené ExxonMobilem: "Summit v Johannesburgu přitáhne pozornost globálních médií pro mnohé z nejnezodpovědnějších a nejdestruktivnějších živlů, kteří se podílí na kritice mezinárodního obchodu a ekologických témat. Vaše přítomnost by pouze pomohla zviditelnit a učinit věrohodnějšími různá hnutí namířená proti svobodě, lidem, globalizaci a Západní civilizaci. (…) Také velmi silně podporujeme váš nesouhlas s podepsáním mezinárodních dohod o životním prostředí nebo vytvořením nové mezinárodní ekologické organizace.(…) Nejméně důležité ekologické téma z globálního hlediska jsou možné klimatické změny a věříme, že vaši vyjednavači v Johannesburgu toto téma smetou ze stolu."

Od Summitu Země v Rio de Janeiro v roce 1992 vzrostly emise oxidu uhličitého o 11 %. Celých 40 % ze 23 miliard tun oxidu uhličitého, které jsou každý rok vypuštěny do atmosféry, vzniká spalováním ropných produktů. Společnosti Esso, Shell a BP mají na mezinárodním trhu s ropnými produkty společně podíl více než 50 %. Od počátku průmyslové revoluce v polovině 19. století do roku 1975 ztratily alpské ledovce průměrně třetinu své rozlohy a polovinu svého objemu. Od té doby dalších 20 až 30 % jejich hmoty roztálo. Vědci předpokládají, že tři čtvrtiny ze všech existujících alpských ledovců zmizí kolem roku 2050.

Aktivisté Greenpeace dnes uspořádali také protestní akci v ropné rafinérii v Bluffu v Jižní Africe, kterou společně provozují Shell a BP a která je notoricky známá pro úniky ropy a úniky toxických látek do ovzduší, jež mají nepříznivé dopady na okolní komunitu v jižním Durbanu.

"Poslední den Summitu v Johannesburgu Greenpeace protestuje proti neúspěšnému jednání vládních delegací, které místo využívání obnovitelných zdrojů energie neustále pokračující ve spalování fosilních paliv," uzavřel Smid.

Další informace:

Václav Vašků, tiskový mluvčí
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602/775 044, e-mail: ttetiva@cz.greenpeace.org

Internet:
http://www.greenpeace.cz/johburg.htm
http://archive.greenpeace.org/earthsummit/

Pro fotografie z akce na alpském ledovci volejte tiskového mluvčího

Tisk. zprávy