47/2002

Poslanci rozhodnou, zda dojde ke zneužití povodní k omezení účasti veřejnosti

Praha, 11. září 2002 - Zítra má Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR jednat o omezení práva veřejnosti účastnit se správních řízení. Již druhý takový návrh podává tentokrát samotná vláda, přestože premiér Špidla v projevu po povodních sliboval, že vláda nebude využívat složité situace k prosazení návrhů, který by jinak prosaditelné nebyly (1). Současně se dá předpokládat, že svůj návrh na omezení účasti veřejnosti ve správních řízeních zopakuje také poslanec Dub (ODS).

Oba návrhy mají podle jejich předkladatelů zabránit tomu, aby obnovu země po povodních zdržovala občanská sdružení. Organizace Greenpeace společně s experty z Ekologického právního servisu dnes upozornila, že taková opatření nejsou nutná, protože současný právní řád umožňuje řešit naléhavé případy dostatečně rychle.

"V úvahu připadá například provádění udržovacích prací na poškozených stavbách jen na základě ohlášení. V takovém případě se však žádné řízení nevede a nikdo ho tedy nemůže ani zdržovat," vysvětlil nesmyslnost návrhů právník Vítězslav Dohnal z Ekologického právního servisu.

Návrhy k vyloučení účasti veřejnosti jsou formulovány natolik obecně, že by se daly zneužít i v případě řízení, která mají s povodněmi jen velmi malou souvislost. Ve skutečnosti mohou vyloučit účast veřejnosti z řízení vedených dlouho po povodních či z preventivních opatření pro předcházení povodňovým škodám.

"Oba návrhy vycházejí z představy, že účast veřejnosti by mohla být překážkou pro řešení problémů spojených s povodněmi. Jak ale ukazují zkušenosti Greenpeace v případě neratovické Spolany, kontrolní role veřejnosti je i v případě povodní velmi žádoucí a pozitivní," prohlásil Jiří Tutter, ředitel české pobočky Greenpeace a připomněl, že teprve na základě tlaku Greenpeace došlo ve Spolaně k vybudování alespoň nízké protipovodňové zídky kolem zamořených objektů, jež značně snížila množství dioxinů vyplavených z budovy.

Vládní návrh navíc umožňuje, aby byly na základě pouhého ohlášení obnovovány stavby poškozené povodněmi. To by ale umožnilo, aby se bezmyšlenkovitě obnovovaly také stavby v zátopových územích. Současně by tím vláda dala zelenou automatickému obnovování technických protizáplavových opatření i v místech, kde se neosvědčily.

"Pokud by vládní návrh prošel, znamenalo by to možnost vzniku nových povodňových škod namísto jejich účinnější prevence," varoval Dohnal.

Další informace:

Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis,
Kostnická 1324, 390 01 Tábor,
tel.: 0361/256662,
e-mail: eps.tabor@ecn.cz,
internet http://www.i-eps.cz

Václav Vašků, tiskový mluvčí
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602/775 044, e-mail: ttetiva@cz.greenpeace.org

Poznámka pro editory:

1) Vláda se tímto návrhem dostává do rozporu se svým vlastním programovým prohlášením, v němž se mj. uvádí, že: "Vláda se zasadí o ratifikaci Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí." Navrhovaná opatření jsou totiž s touto úmluvou v rozporu.

Tisk. zprávy