49/2002

Pěstování geneticky manipulovaných plodin je katastrofou odhaluje nová britská studie

Londýn/Praha, 18. září 2002 - Geneticky manipulované (GM) plodiny se pro USA a Kanadu staly ekonomickou katastrofou. Ukazuje to nová studie s názvem Semena pochyb publikovaná včera v Londýně britskou organizací Soil Association - největším sdružením ekologických zemědělců ve Velké Británii.

Odhaduje se, že od roku 1999 stálo pěstování GM sóji, kukuřice a řepky ekonomiku USA přinejmenším 12 miliard dolarů navíc, a to především díky vyšším dotacím farmářům, nižším cenám úrody, ztrátě exportních možností a stažení některých produktů z trhu. Farmáři nedosahují vyššího profitu slibovaného biotechnologickými společnostmi a trh s GM potravinami se hroutí. Hlavní příčinou těchto potíží je tzv. genetická kontaminace, jež se rozšiřuje na všech stupních potravinového průmyslu a zemědělství.

Závažnost problémů s GM plodinami vedla k tomu, že 200 sdružení reprezentujících farmáře a ekologické zemědělce v USA a Kanadě volá nyní po zákazu nebo alespoň moratoriu na zavádění další geneticky manipulované plodiny, kterou má být GM pšenice. Někteří politici v USA jsou situací natolik znepokojeni, že letos v květnu předložili Kongresu balík návrhů nové legislativy, která se týká ekonomických, tržních a legislativních okruhů těchto problémů.

Studie Soil Association s názvem Semena pochyb je první prací, která odhaluje rozsah a závažnost dopadů GM plodin na potraviny a zemědělství v severní Americe, kde se v současné době pěstují celé tři čtvrtiny světové produkce GM úrody. Je to zatím nejucelenější přehled situace poskytnutý experty, kteří nejsou svázáni s biotechnologickým průmyslem.

"Rozhodnutí, zda připustit komerční pěstování GM plodin také ve Velké Británii, bude učiněno již příští rok," informoval sir Peter Melchett, politický ředitel Soil Association a upozornil, že britské zemědělství, jež se nyní zmítá v hluboké krizi, je ve velkém pokušení tuto novou technologii přijmout.

"GM plodiny byly v USA zavedeny v době, kdy se farmáři stali značně finančně zranitelnými. Sliby biotechnologického průmyslu, že GM technologie jim mohou přinést prospěch, byly přijímány s nadějí. Avšak ukázalo se, že pěstování GM plodin je spíše finanční zátěží. Pěstování GM plodin ve Velké Británii podlomí konkurenceschopnost britského zemědělství," varoval Melchett.

Sdružení Soil Association doufá, že zveřejnění této studie povede k lépe informované veřejné debatě a nezávislejším rozhodnutím o pěstování GM plodin ve Velké Británii, jež nebudou činěna pod nátlakem.

"Doufáme, že britští zemědělci vezmou naše závěry vážně. Většina světa jde dnes GM-free a v Evropské unii není pro GM plodiny žádný odbyt. Stále se ještě můžeme vyhnout chybám, které byly udělány v USA a Kanadě, ale pouze v případě, že neotevřeme láhev s džinem genetických manipulací, jež představuje pěstování GM plodin," připomněl Melchett a dodal, že současný bouřlivý rozvoj ekologického zemědělství nesmí být podkopán pěstováním GM plodin. Studie zpracovaná Soil Association přesvědčivě ukazuje, že oba dva typy zemědělství vedle sebe nemohou koexistovat.

Také český Svaz ekologických zemědělců (PRO-BIO) dnes vyjádřil obavu z pokusného pěstování GM plodin v České republice: "Pokud se geneticky manipulované organismy rozšíří do životního prostředí, může to znamenat vážnou hrozbu pro všechny naše ekozemědělce," prohlásil Jiří Urban, místopředseda svazu PRO-BIO a dodal, že přenosu pylu z GM plodin na přirozené (GM-free) rostliny nelze nijak účinně zabránit.

Další informace:

Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,
tel: 02/2431 9667,
e-mail: piknova.zuzana@ cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Jiří Urban, místopředseda svazu ekologických zemědělců PRO-BIO
tel.: 0649-214586,
e-mail: jiri.urban@pro-bio.cz

Internet: http://www.gmo.greenpeace.cz
http://www.pro-bio.cz
http://www.soilassociation.org/gm

Soil Association Media Office můžete kontaktovat na telefonním čísle:
+44-117-914 2448 nebo na e-mailové adrese: sflook@soilassociation.org


Poznámka pro editory:

V letech 1999, 2000 a 2001 platily USA odhadem 3 až 5 miliard dolarů ročně jako zvláštní zemědělské dotace farmářům pěstujícím GM plodiny. Ztráta zahraničních trhů byla odhadem vyčíslena na 2 miliardy dolarů. Další přibližně 1 miliardu dolarů stály náklady v souvislosti se skandálem, kdy do potravin pronikla nepovolená odrůda geneticky manipulované kukuřice Starlink určená pouze jako krmivo pro zvířata. Celkové vícenáklady související s pěstováním GM plodin tak přesáhly 12 miliard USD.

Geneticky manipulovaná řepka, kukuřice, sója a bavlna byly komerčně pěstovány v severní Americe od roku 1996. Tyto GM plodiny byly určeny hlavně k výrobě rostlinného oleje, jako krmivo pro zvířata a v případě GM sóji též k výrobě potravin.

Zpráva Semena pochyb se mj. opírá o rozhovory s ekologickými i konvenčními zemědělci ve státech středozápadu USA, jež se uskutečnily v lednu a únoru 2002, stejně jako na důkazech nezávislých akademických vědců, poradců a průmyslových analytiků v USA a Kanadě.

Nestle, Unilever, Heinz a další velcí výrobci a řetězce supermarketů zakázaly geneticky manipulované potraviny ve výrobcích vlastních značek.

Semena pochyb: Zkušenosti severoamerických farmářů s geneticky modifikovanými rostlinami

Hlavní zjištění

Nižší zisky farmářů pěstujících geneticky modifikované rostliny:
Ziskovost pěstování geneticky manipulované sóji tolerantní k herbicidu a Bt kukuřice rezistentní vůči hmyzu je nižší než u geneticky nemanipulovaných, tzv. GE-free rostlin. Důvodem jsou zvýšené náklady na GM osivo (které mohou být až o 40 % vyšší), nižší tržní ceny placené za GM úrodu a snížené výnosy u sóji.

Kolaps exportních trhů:
Během několika málo let od nasazení GM plodin se zhroutil téměř celý roční vývoz kukuřice z USA do Evropské unie v hodnotě 300 milionů dolarů a roční vývoz kanadské řepky taktéž do EU v hodnotě dalších 300 milionů dolarů. Důvodem tohoto kolapsu bylo odmítnutí těchto plodin trhem. Podíl Spojených států na světovém trhu se sójou se snížil, zatímco země produkující geneticky nemodifikované (GM-free) sklizně zaznamenaly růst.

Zvýšení vládních dotací:
Dotace americkým farmářům měly za několik posledních let klesnout. Místo toho dramaticky vzrostly kopírujíce vzrůst v objemu geneticky manipulovaných sklizní. Ztracený export v důsledku geneticky manipulovaných sklizní se dává za důsledek snížení cen obilovin a potřebě zvýšených vládních dotací odhadovaných na dalších 3 až 5 miliard ročně.

Nižší výnosy:
Tvrzení o zvýšených výnosech GM plodin se nepotvrdilo s výjimkou malého zvýšení u BT kukuřice. Hlavní geneticky manipulované odrůdy (Roundup ready sója) mají dokonce o 6-11 procent menší výnos než geneticky nemanipulované odrůdy. Jeden farmář v Mississipi byl odškodněn firmou Monsanto ve výši 165 tisíc dolarů za nízké výnosy GM sóji.

Široké zamoření geneticky nemanipulovaných rostlin:
Genetická kontaminace způsobila během pouhých 2 let obrovské problémy v potravinářském průmyslu a zemědělství včetně ztráty téměř celého sektoru organicky pěstované řepky olejné v kanadské provincii Saskatchewan. Odrůdy geneticky nemanipulovaného osiva se dnes dají těžko nakoupit, a i u těch, které koupit lze, se může ukázat, že jsou kontaminované. Ti, kterým se podaří sehnat geneticky nemanipulované osivo, riskují, že jejich sklizeň bude kontaminována z okolních polí s geneticky manipulovanými rostlinami. Mnoho ekologických a jiných farmářů, kteří pěstují geneticky nemanipulovanou úrodu, zaznamenali kvůli kontaminaci ztrátu prodeje nebo nižší ceny v odhadované výši 90 milionů dolarů ročně.

Odměna za geneticky nemanipulované sklizně:
Farmáři, kteří úspěšně pěstují geneticky nemanipulované (GM-free) rostliny, získávají výhody. Jeden z dotazovaných farmářů například informoval, že organická sója se prodává až o 200 % dráž.

Prudký růst soudních sporů a vznik komplexních právních případů: Biotechnologické společnosti žalují mnoho farmářů za porušování patentových práv. Uvádějí přitom , že farmáři mají na své půdě nelicencované GM rostliny. Farmář pěstující geneticky nemanipulované rostliny, jehož sklizeň byla kontaminována GMO, byl žalován firmou Monsanto o 400 000 US dolarů. Farmáři se obracejí na soudy a žádají od firem kompenzace za ušlý příjem a ztracené trhy v důsledku kontaminace. Ekologičtí (organičtí) zemědělci v kanadském Saskatchewanu již podnikli příslušné právní kroky, protože nemohli dodávat na trh s organickou řepkou svoji GM-free sklizeň, což by mohlo stát biotechnologické společnosti miliony dolarů.

Zvýšené používání herbicidů:
K protikladu k tvrzení biotechnologického průmyslu jsou dnes farmáři více závislí na herbicidech (prostředcích na hubení plevele). Určité plodiny byly geneticky modifikovány tak, aby se staly odolné vůči určitým herbicidům, což by farmářům umožnilo postřikovat plevel, aniž by si zničili sklizeň. Ačkoliv se tvrdilo, že na jednu sklizeň bude stačit pouze jeden postřik, dělá se jich několik. Plevele si navíc k těmto herbicidům vytvářejí odolnost a objevily se nekontrolovaně rostoucí GM rostliny, tzv. "dobrovolníci", kteří rostou ještě po sklizni a intenzivně se šíří. Zejména "dobrovolníci" GM řepky olejné se rychle rozšiřují a některé rostliny se staly odolné již na několik herbicidů v důsledku křížení opylením. To má za následek, že farmáři aplikují herbicidy častěji a vracejí se ke starším a více toxickým chemikáliím.

Stažení GM potravin z trhu:
Nejdražší případ stažení se týkal geneticky manipulované odrůdy kukuřice Starlink, která byla schválena jako krmivo pro zvířata, ale nikoliv pro lidskou spotřebu. Tato nepovolená odrůda však byla nalezena v takových potravinových výrobcích, jako je taco sheells a odhaduje se, že stažení stálo firmu Aventis téměř 1 miliardu dolarů. V roce 1998 vzniklo podezření, že v Texasu došlo v důsledku opylení křížením ke kontaminaci kukuřice. Zjistilo se to teprve když byla kukuřice malou společností dodána do Evropy jako organické tortilla chips. Tuto společnost to přišlo na více než 150 000 dolarů.

Poznámka
Studie "Seeds of Doubt" je k dispozici prostřednictvím poštovní objednávkové služby Soil Association na telefonním čísle: +44-117 929 0661, nebo e-mailem na adrese: mtrowell@soilassociation.org nebo na internetové adrese:
http:www.soilassociation.org/gm, cena je 12 liber.

 

Tisk. zprávy