50/2002

Blokáda řeky: protest proti destrukci Amazonie
Místní komunity blokují transport pokácených stromů a požadují vytvoření chráněné oblasti

Porto de Moz/Praha, 19. září 2002 - Organizace Greenpeace se dnes připojila k šesti stovkám domorodých obyvatel deštného pralesa v Amazonii při blokádě řeky Jarauca. Domorodci a aktivisté protestují proti destrukci pralesa a požadují vytvoření chráněné oblasti (1). Účastníci protestu rozvinuli sedmnáctimetrový transparent s nápisem "Zastavte destrukci". Jejich čluny současně uzavřely sto metrů širokou řeku Jarauca - hlavní kanál pro transport ilegálně pokáceného dřeva v regionu.

Nenásilný protest se koná v městečku Porto de Moz na severu centrální Brazílie. Tato oblast poskytuje domov 125 komunitám s 15 tisíci obyvateli žijících v přírodních a lesních oblastech. Komunity usilují o vytvoření "Verde Para Sempre" (Navždy zelená) chráněné oblasti, která by pomohla zastavit destrukci pralesa a podpořit udržitelné užívání přírodních zdrojů v regionu. Navrhovaná oblast má rozlohu 1,3 miliónu hektarů, což je ekvivalent téměř poloviny Belgie.

Greenpeace a další organizace (2) se připojily k protestu na podporu domorodých obyvatel, kteří bojují za ochranu země před těžebními společnostmi. Protest se koná v blízkosti nadcházejícího výročí smrti Chico Mendese, proslulého brazilského aktivisty, který byl zabit kvůli své aktivitě při ochraně pralesů. Účastníky protestu inspiroval Mendesův způsob protestu známý jako empates neboli fyzická blokáda lesních oblastí. Tyto blokády se používaly v osmdesátých letech v širokém měřítku a dnešní blokáda v Porto de Moz je první za skoro dvacet let.

Region Porto de Moz je známý pro nezákonné obsazování země a ilegální činnosti spojené s dřevařskými společnostmi. Farmáři a dřevorubci obvykle proniknou na lesní území, postaví ilegální cesty a ohrožují místní domorodce, jejichž přežití je závislé na existenci pralesa. Průmyslové drancování ve velkém měřítku začalo v roce 1990, neboť v tradičních těžebních oblastech na východě Para začalo docházet k úbytku dříví po letech intenzivního kácení. Mnoho těchto oblastí je dnes doslova vydrancováno a v mnoha případech se lesy proměnily v pastviny. Amazonie v Brazílii ztratila 15 % lesních porostů za uplynulých 30 let.

"Dřevorubci a farmáři vstupují do naší tradiční země a ničí naše lesy a budoucnost našich dětí. Tito vetřelci musí odejít a vrátit lesy opravdovým vlastníkům, obyvatelům Verde Para Sempre," řekl Claudio Wilson Barbosa, jeden z vůdců místních komunit.

Záměrem vytvořit rezervaci Verde Para Sempre se zabývá od roku 1999 pracovní skupina v Porto de Moz. Tato skupina vznikla, aby rozvíjela myšlenku trvale udržitelného rozvoje a užívání přírodních zdrojů v regionu. Místní dřevařské společnosti, farmáři a politici bojují proti tomuto návrhu kvůli svým ekonomickým a politickým zájmům. Podle jejich názoru by vytvoření chráněné oblasti bránilo jejich vizi ekonomického rozvoje v regionu. Někteří z nich používají násilné metody, aby projekt chráněné oblasti zastavili. Zodpovědnost za vytvoření rezervace na ochranu lidí a životního prostředí v tomto regionu nicméně zůstává na brazilské vládě.

"Přišli jsme, abychom podporovali domorodé komunity v boji za záchranu jejich země před invazí dřevorubců," řekl Marcelo Marquesini, koordinátor kampaně Greenpeace v Amazonii. " Věříme, že vytvoření chráněné oblasti je jedním ze způsobů, jak zajistit trvale udržitelné využívání deštných pralesů. Pro místní domorodé obyvatele je to otázka dalšího přežití. Brazilská vláda je nyní zodpovědná za vytvoření chráněné oblasti "Verde Para Sempra", která by mohla zastavit destrukci pralesů v Porto de Moz," řekl Marquesini.

Během protestu Greenpeace zveřejnilo mapu sporné oblasti v Porto de Moz. Mapa, která je výsledkem pětiletého pátrání aktivistů, zobrazuje místa ilegálního kácení, obsazování země a lesní oblasti kontrolované dřevařskými společnostmi. Mezi společnosti přímo či nepřímo podílející se na těchto aktivitách patří Curuatinga, DLH Nordisk, Eidai, Marajo Island Business, Madenorte, Porbras či Rancho de Cabocla. Greenpeace a domorodé komunity žádají tyto společnosti, aby vrátily deštný prales obyvatelům v oblasti Porto de Moz. Greenpeace také žádá, aby zákazníci těchto společností zastavili nákup dříví od těchto společností, dokud nebude vytvořena zamýšlená rezervace.

Další informace:

Tomáš Tetiva, mediální asistent, Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, mobil: 602 775 044,
e-mail: ttetiva@cz.greenpeace.org

Merel van der Mark,
Manaus, Amazonie: +55 92 627 9024 nebo +55 929134 8101, e-mail: gfambsta@amazon.greenpeace.org, Gina Sanchez, Greenpeace Amsterdam: +31 627 000 064

Internet:
http://www.greenpeace.cz/amozon/

Poznámky pro editory:

(1) Chráněné oblasti jsou určeny pro zachování a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů místními obyvateli. Tento model rozvíjeli v 80. letech obyvatelé deštných pralesů pod vedením Chico Mendese a Národní rady sběračů kaučuku a posléze v roce 1990 byl přijat brazilskou vládou. Tyto rezervace zaručují místním rodinám kolektivní právo na zemi a její přírodní zdroje a umožňují jim vykonávat jejich tradiční řemesla bez poškození životního prostředí. Chico Mendes, zavražděný v prosinci 1988 farmáři, vstoupil do historie jako mučedník boje za životní prostředí. V roce 1990 vydala federální vláda Obecný dekret pro chráněné oblasti stanovující právní podklad pro vytvoření těchto rezervací. V březnu 1990 zřídila brazilská vláda "Chráněnou oblast Chico Mendese" ve státě Acre o rozloze 970 570 hektarů.
(2) Organizace podílející se na protestu: Rural Workers Union a MDTX (Movement for the Trans-Amazon Highway and Xingu Development), které reprezentují 113 skupin Baixo Xingu a regionu Trans-Amazon Highway. Hnutí podporují také katolické a metodistické církve.
"Komise pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů z Porto de Moz" je zastoupena čtyřmi výkonnými organizacemi: Rural Workers Union, Association of Traditional Fishers, Association of Rural-City Women a Fishers Colony z Porto de Moz. Účastní se také čtyři občanská sdružení. Komise spolu s venkovskými sdruženími usiluje o vytvoření chráněné oblasti "Verde Para Sempre", která by zastavila destrukci deštného pralesa a prosadila trvale udržitelné využívání místních přírodních zdrojů.


Pro fotografie z blokády v Amazonii volejte tiskového mluvčího Greenpeace

Tisk. zprávy