53/2002

Toxické nebezpečí ve Vysokých Alpách:
Studie Greenpeace prokázala přítomnost persistentních znečišťujících látek v odlehlých vysokohorských regionech

Hamburg/ Praha, 9. října 2002 - Několik druhů nejnebezpečnějších toxických chemikálií nalezli experti Greenpeace v odlehlých oblastech rakouských Vysokých Alp. Podle dnes zveřejněné studie Greenpeace tyto chemikálie unikají ze vzdálených měst a chemických továren.

Tým expertů Greenpeace zjistil, že ryby žijící ve vysokohorském jezeru -Schwarzsee ob Soelden, 2800 metrů nadmořské výšky v Oeztalských Alpách, což je vůbec nejvýše, kde ryby mohou žít - jsou kontaminovány nebezpečnými vysoce toxickými chemikáliemi, které se v přírodě rozkládají velmi pomalu a hromadí se zejména v tukové tkáni živočichů. Je zřejmé, že se persistentní znečišťující látky dostávají do vod jezera Schwarzsee ob Soelden atmosférickým přenosem, neboť v této oblasti prší velmi zřídka a ani sníh na sousedních vrcholcích není častým zdrojem vody. Tato studie jako první na světě prokázala přítomnost persistentních toxických látek (POPs) nové generace v organismech ryb žijících vysoko v horách.

"Ve vysokohorských oblastech, které jsou tak vzdálené městům a chemickému průmyslu," říká toxický expert Greenpeace Miroslav Šuta, "obvykle očekáváme čisté a nezničené životní prostředí. Nebezpečné persistentní znečišťující látky však nyní pronikají i do těchto oblastí. Ztrácíme kontrolu nad chemikáliemi, které pak znečišťují celý kontinent včetně nejvyšších vrcholků hor. Toxické nebezpečí v Alpách je alarmující, obzvláště pokud si letos připomínáme Mezinárodní rok hor."
Koncentrace některých persistentních chemikálií zjištěných v organismech ryb činí až 911 mikrogramů/kg tukové tkáně. Společně už se známými persistentními znečišťujícími látkami jako jsou DDT, PCB a toxafen, které se řada států zavázala odstranit, jiné podobně nebezpečné chemikálie jako jsou bromované zpomalovače hoření, ftaláty a chlorované parafíny, se běžně vypouštějí do životního prostředí.

Současné nástroje ekologické regulace nejsou schopny kontrolovat tisíce nebezpečných chemikálií, které jsou vyráběny pro užívání v celé řadě produktů. Tato situace vyústila v chemickou krizi (znečištění), která nyní zasáhla i ty nejodlehlejší kouty naší planety. Vlády akceptují a povolují znečištění životního prostředí do určité úrovně. Jednat začínají obvykle až při prokázaném a závažném poškození životního prostředí. Odhaduje se, že mnoho desítek tisíc chemikálií je vyráběno nebo prodáváno jen v samotné Evropě. Z více než 100 000 různých chemikálií, které tvoří 99 % všech chemikálií na evropském trhu, pouze 140 látek bylo dosud navrženo na proceduru hodnocení rizika pro zdraví lidí a životní prostředí (1). Z těchto 140 látek zatím pouze několik prošlo celým procesem hodnocení rizika. Evropská unie nyní připravuje legislativní opatření, která by přiměla chemický průmysl, aby sám testoval chemikálie ještě před jejich využíváním v produktech. Mezinárodní průmyslová lobby se však pokouší znemožnit vládní aktivity na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Evropské chemické nadnárodní společnosti jako jsou BASF, ICI, BP a Atochem produkují persistentní znečišťující látky nalezené v rybách. Tyto chemikálie se dostávají do chladných oblastí planety v důsledku "globální destilace". Znečišťující látky se odpařují v regionech s teplejším klimatem, pronikají do atmosféry a ochlazují se nad chladnějšími regiony, kde se kondenzují se sněhem. Ve vysokohorských oblastech se znečištění sněhu, jezer, rostlin a živočichů zvyšuje s přibývající nadmořskou výškou a klesající teplotou. Ve chladném prostředí se tyto chemikálie rozkládají obvykle pomalu a hromadí se zejména v potravním řetězci. Vysoké koncentrace persistentních znečišťujících látek už obsahují organismy tuleňů, velryb, polárních medvědů a domorodých Inuitů v Arktidě.

Bromované zpomalovače hoření se používají ve stavebních produktech a elektrických spotřebičích jako jsou třeba počítače. Ftaláty se používají jako změkčovadla v umělohmotných produktech z PVC. Chlorované parafíny se používají jako těsnící prostředky a obaly kabelů. Tyto chemikálie mohou způsobovat rakovinu a narušovat hormonální a reprodukční funkce.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org


Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602 - 775 044,
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Manfred Krautter, (německy, anglicky) koordinátor toxické kampaně Greenpeace Německo, tel.: +49 (0) 40-30618-345. Můžete také obdržet dvoustránkové shrnutí studie v angličtině nebo celou třicetistránkovou studii v němčině.

Fotografie vzorků v jezeře Schwarzsee tel.: +49 (0)40-30618-376.

Videozáznam Beta-SP tel.: + 49 (0)40-30618-375

Poznámky pro editory:
1. "White Paper: Strategy for a future Chemicals Policy" zveřejněno komisí EU COM(2001) 88 final, Brussels 27.2.2001, strana 6

Tisk. zprávy