55/2002

Evropská komise a ministři zemědělství nesmí udělit licenci pro kontaminování Evropy geneticky manipulovanými plodinami

Lucemburk/Praha, 14. října 2002 - Delegace zastupující více než 200 evropských skupin ochránců životního prostředí, zemědělců a spotřebitelských organizací s více než 6 milióny členů předala dnes komisařům Evropské unie Franzi Fischlerovi (zemědělství) a Davidu Byrnemu (ohrana spotřebitelů) petici nazvanou "Zachraňme naše osivo" (SOS - Save Our Seeds). Tato petice požaduje, aby nová Směrnice EU o osivu garantovala čistotu osiva prodávaného a pěstovaného v Evropě, namísto aby tolerovala jeho kontaminaci geneticky manipulovanými organismy (1).

Organizace varovaly, že pokud by Směrnice o osivu byla schválena v té podobě, jak ji navrhuje Komise EU - tj. připouštějící v konvenčním osivu 0,3 až 0,7 procent geneticky manipulovaných organismů (GMO) bez jakéhokoliv označení - mělo by to za následek pěstování značného množství geneticky manipulovaných plodin na evropských polích. Zemědělci by tak každoročně zasadili přes 7 miliard geneticky manipulovaných semen (2), aniž by o tom sami věděli či měli možnost se tomu nějak vyhnout.

"Evropská komise hodlá osivářským společnostem prodávajícím GM plodiny udělit licenci ke kontaminaci evropského zemědělství, přestože se tomuto průmyslu zatím nepodařilo nikoho přesvědčit o smysluplnosti svých geneticky manipulovaných produktů," prohlásil Benedikt Haerlin, jeden z organizátorů petice. "Je to rána namířená proti 70 procentům spotřebitelům a stejnému množství zemědělců v Evropě, kteří GMO ve svých potravinách a osivu odmítají. To, co by neposloužilo ničemu jinému než zájmům několika nadnárodních společností, by evropské zemědělce, výrobce potravin a obchodníky stálo miliony Euro.

Přes její dalekosáhlé důsledky se se Směrnicí o osivu zachází jako s rutinní technickou záležitostí, kterou se zabývá pouze malá komise osivářských expertů EU, nikoliv však Evropská rada nebo Evropský parlament. Zdá se, že zemědělští ministři a Evropský parlament se teprve nyní probudili a uvědomili si dalekosáhlé dopady navržené direktivy. Komise sice slíbila Směrnici přepracovat, avšak odpovědný komisař David Byrne dosud odmítal snížit navržený prahový limit genetické kontaminace v osivu. Jak ale poznamenal Lorenzo Consoli z Greenpeace, znamenalo by to zaplavení evropských polí GM plodinami "zadními vrátky".

Evropská vědecká poradní komise odhaduje, že pokud by Směrnice o osivu prošla tak, jak je navržena, výrazně by se zvýšila genetická kontaminace potravin a krmiva pro zvířata, a to nejspíše těsně pod hranici jednoprocentního limitu, nad kterou se již potraviny musí označovat jako "geneticky manipulované". Avšak experti připouštějí, že z důvodu absence solidních dat se úplně spolehlivá předpověď udělat nedá a že jednoprocentní hranice může být za určitých podmínek snadno překročena. Je nasnadě, že nový limit připouštějící pouze 0,5 % GMO v potravinách a krmivu, který navrhuje Evropský parlament, by byl při této úrovni kontaminace osiva nedosažitelný.

"Farmáři mají právo vědět a právo sami se rozhodnout, co budou pěstovat," řekl Alois Marx z Evropské asociace malých farmářů (CPE). "Kdo zaplatí naše ztráty, pokud nebude moci nadále dodávat geneticky nemanipulované produkty? Kdo uhradí náklady dodatečných opatření, testů a pojištění, které všichni konvenční a ekologicky hospodařící zemědělci budou muset zavést, aby doložili, že nepěstují geneticky nemanipulované produkty?"

Zástupci evropských osivářských společností a průmyslu genetických manipulací požadují povolit dokonce ještě vyšší kontaminaci konvenčního osiva a prohlašují, že tzv. "nulová tolerance" (GMO) je do budoucnosti nemožná. Avšak výsledky testování osiva prováděné členskými státy EU prokazují, že problémy s genetickou kontaminací jsou stále ještě minimální a že kontaminaci se dá vyhnout dokonce i v USA (3).

Další informace:

Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 737 190 566, e-mail: piknova.zuzana@ cz.greenpeace.org

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Lorenzo Consoli,
Greenpeace v Bruselu, mobil: +32 496 122 112

Benedikt Haerlin, iniciativa "Save Our Seeds", mobil: +49 171 8781192

Internet: http://gmo.greenpeace.cz
http://www.saveourseeds.org

Poznámky pro editory:
(1) Více podrobností na internetové adrese: http://www.saveourseeds.org
Petici podepsalo více než 70 000 lidí z 15 zemí.

(2) Řepka olejka (500 000 semen na hektar) se pěstuje na přibližně 3 milionech hektarů, kukuřice (100 000 semen na hektar) přibližně na 4,5 milionech hektarů v EU. Čísla jsou brána v úvahu při 0,3 % a 0,5 % kontaminaci. Cukrová řepa, bavlník, brambory a rajčata doposud v této kalkulaci nejsou obsaženy.

(3) Nařízení o osivu, které nepovoluje žádnou kontaminaci osiva geneticky manipulovanými organismy, platí již déle než rok v sousedním Rakouska, aniž by se splněním tohoto nařízení byly jakékoliv problémy.


Fotografie k této tiskové zprávě jsou k dispozici na požádání u tiskového mluvčího

Tisk. zprávy