Otevřený dopis politickým představitelům ČR, pracovníkům státních orgánů a novinářské veřejnosti.

Čím více se blíží termín zahájení summitu NATO, tím častěji se objevují zjednodušená účelová tvrzení vypouštěná českými politickými představiteli i samotnými organizátory summitu. Tato tvrzení ve svém důsledku diskreditují široké občanské hnutí, které vyjadřuje nesouhlas s negativními nebo ignorovanými dopady globalizace na vývoj světa a přírodní zdroje, eventuelně se záměry americké administrativy na změnu své jaderné doktríny ve prospěch možnosti použít jaderné zbraně jako první.

Autoři takovýchto prohlášení zneužívají událostí, které doprovázely několik předcházejících velkých mezinárodních jednání a šmahem kladou rovnítko mezi skupiny a organizace mající upřímný zájem na zlepšení situace a skupiny skutečně extremistické, např. neonacistické.

Naposledy se tak stalo v případě veřejnoprávní televize, která v komentáři v rámci zpravodajství označila za extremistickou organizaci ATTAC. Tato organizace se při tom zabývá demokratickou kontrolou mezinárodních financí a jejich institucí a její předsedkyně byla mezi čestnými členy mezinárodního panelu letošního ročníku Forum 2000 pořádaného pod záštitou prezidenta Havla.

Jiným případem je informační leták vydaný organizátory summitu NATO a distribuovaný mj. do základních škol, ve kterém se doslova říká: "… těchto příležitostí využívá široké spektrum protestních hnutí k vyjádření své nespokojenosti se stavem světa - od ekologických organizací a spolků na ochranu zvířat až po komunistické a nacionalistické bojůvky. Profesionální demonstranti kočující od jednoho vrcholového setkání ke druhému se vyznačují vysokou agresivitou a jediným měřítkem úspěšnosti akce je pro ně rozsah způsobených hmotných devastací."

Níže podepsaní signatáři tohoto otevřeného dopisu vyjadřují své rozhořčení nad takovými diskreditačními, zprimitizovanými kampaněmi, jejichž cílem může být vyvolat u veřejnosti obavu z aktivit a samotné existence ekologických organizací a omezit jejich podporu ze strany samotných občanů.

Naše rozhořčení je o to větší, že materiály tohoto charakteru jsou distribuovány do škol a mohou mít negativní dopad na chápání role občanské společnosti u nastupující mladé generace. Autoři takovýchto materiálů brání vývoji občanské společnosti u nás a odrazují mladou generaci od péče o přírodu a životní prostředí, v horším případě pak vychovávají k pasivnímu přijímání totalitárních praktik.

Signatáři výslovně prohlašují, že jejich činnost je přísně nenásilná a vyzývají politické představitele, aby nespojovali ekologické organizace s extremistickými skupinami.

Signatáři dále vyzývají příslušné státní orgány, aby zabránily tomu, aby se eventuelních protestních akcí účastnili provokatéři ve státních službách, kteří se v minulosti podíleli na ničení majetku, jak bylo v několika konkrétních případech zdokumentováno.


V neposlední řadě se signatáři obracejí na novináře, aby nerezignovali na svou profesionální čest a etiku a neomezovali se pouze na popis průběhu eventuálních protestních akcí. Jsme přesvědčeni, že důvody odporu proti negativním dopadům globalizace a nové jaderné doktríny, pro kterou se USA bude nejspíše snažit získat ostatní země NATO, je třeba zabývat se seriózně a do hloubky.

Praha, dne 18.listopadu 2002


Signatáři:

organizace
Greenpeace
Oživení
Ekologická společnost
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Gaia
Calla
Beskydčan
Ekologický právní servis
Děti Země
Hnutí Duha
Jihočeské matky


jednotlivci

Erazim Kohák, filosof

Eva Vavroušková
Karel Jech, ředitel o.s.
Ivan Klíma, spisovatel
Alexandr Petrželka, novinář
Ivan Dejmal, býv.ministr ŽP
Martin Kupka, ředitel ZŠ
Vladimír Štvrtňa, TV dramaturg
Jiří Silný, teolog, ředitel o.s.
Marek Dušák, producent
Mária Kazmuková, finančník
Jan Keller, sociolog

Tisk. zprávy