61/2002

Greenpeace: NATO by se mělo stydět

Praha, 21. listopadu 2002 - Greenpeace odsoudilo závěrečnou zprávu pražského summitu NATO jako chabou a patetickou. V této zprávě členské státy nebyly schopné seznámit mezinárodní společenství se způsoby, jak uskutečnit předsevzetí spjatá s nešířením zbraní a odzbrojováním. Namísto závazných prohlášení členské státy víceméně ujistily veřejné mínění o tom, že tento režim zásadním způsobem přispívá k zamezení šíření a používání zbraní hromadného ničení. Dále podtrhly důležitost posilování tohoto uspořádání.

"V době, kdy se mezinárodní režim nešíření zbraní nachází v krizi, se Severoatlantické alianci nabízí jedinečná příležitost se jasně vyslovit k tomu, jakým způsobem jej hodlá posílit. Namísto toho vydala dvě krátké věty, které ji nezavazují k žádným zásadním krokům. Naopak. Nastartovala další rozvíjení jaderného systému, " říká William Peden, člen Greenpeace International a vedoucí kampaně za odzbrojení.

NATO nedávno schválila novou studii týkající se efektivity tohoto jaderného systému za účelem ochrany Aliance před možným útokem, navzdory nedostatku důkazů o jakékoli hrozbě, jakémkoli důvodu a neexistenci jasné koncepce o tom, které ze systémů budou skutečně efektivní.

Bushova vláda také zamýšlí zefektivnit radar včasné pohotovosti na letecké základně Thule v severovýchodní části Grónska, dále základny ve Fylingdales a Menwith Hill ve Velké Británii. Tyto základny se v případě potřeby mohou stát součástí obranného systému Spojených států. Aby se tak stalo, musí dánská a britská vláda vyjádřit svůj souhlas.

Na protest proti nedávnému prohlášení dánské vlády, která vyjádřila ochotu tento plán podpořit a aktivně ho se Spojenými státy uskutečnit, tři aktivisté Greenpeace vyvěsili transparenty se slogany "Stop Star Wars" a "No New Arms Race" , "Zastavte hvězdné války" a "Konec závodům ve zbrojení" na budovu dánského Ministerstva zahraničí v Kodani za podpory dalších dvaceti aktivistů.
"Dánská vláda by měla oznámit, že nebude podporovat tyto pokusy Spojených států o zavádění agresivní vojenské doktríny preventivních útoků, které také zahrnují možné použití jaderných zbraní," říká vedoucí kampaně Greenpeace za odzbrojení, Dan Hindsgaul.

"Tato akce v Kodani představuje naléhavé poselství, které by měla vzít na vědomí nejen dánská, ale i česká vláda a s nimi i ostatní členské státy. Je to výzva k okamžitému zastavení dalších hvězdných válek, ne k jejich rozvíjení. Nikdo je nechce a nepotřebuje. Jsou jen zbytečným plýtváním peněz a vážně pochybuji o tom, že budou k něčemu dobré, " říká Jan Haverkamp, ředitel kampaní, Greenpeace Česká republika.

Další informace:

Dan Hindsgaul, ředitel komunikací pro Greenpeace Dánsko Communications Director in the Nordics +4528109021

William Peden, vedoucí kampaně za odzbrojení ,Greenpeace International Disarmament Campaigner +447801 212992

Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace CR Campaigns Director in the Czech Republic +420603569243

Cecilia Goin, tisková mluvčí Greenpeace International Media Officer + 31 6 212 96 908

Poznámky pro editory:

Dánsko, Gronsko a jejich obranné systémy, NATO a USA a jejich obranná politika, Plány jaderného odzbrojení Spojených států a Ruské federace, plány Spojených států na strukturování obranného systému - soukromé a ve spojení s členskými státy

Team Greenpeace je během summitu k zastižení v Hotelu Ametyst, Jana Masaryka, spojení busem z Kongresového centra patnáct minut po celé.

Tisk. zprávy