66/2002

Greenpeace žádá EU: Zpřísnit pravidla pro provoz tankerů Nebezpečný transport ropy pokračuje v cestě

Praha, 3.prosince 2002 - Ekologická organizace Greenpeace žádá Evropskou unii, aby zpřísnila pravidla pro provoz tankerů. Zároveň stále monitoruje pohyb ropného tankeru "Byzantio", který navzdory akci Greenpeace vyplul v pátek z estonského Tallinu. Tato 26 let stará loď plující pod maltézskou vlajkou převáží 50 tisíc tun ropy patřící ruské firmě "Crown Resource, která byla také majitelem nákladu ropy na tankeru "Prestige", jenž se nedávno potopil nedaleko severozápadního pobřeží Španělska.

"Je nepředstavitelné, že ani dosud čerstvé dojmy děsivé havárie tankeru Prestige nezabránily zodpovědným místům vydat povolení pro plavbu tankeru Byzantio," řekla koordinátorka kampaně Greenpeace Pernilla Svenberg. "Působí to jako výsměch vůči reálné hrozbě. Vlády evropských států musí zpřísnit svoji legislativu pro všechny transporty pohybující se v evropských vodách."

Zatím poslední akce Greenpeace proti transportu ropy na palubě tankeru "Byzantio" se uskutečnila v neděli, kdy 14 aktivistů na motorových člunech obklopilo loď plující kanálem Kadett mezi Německem a Dánskem. Aktivisté roztáhli transparenty se sloganem "Hazard", aby upozornili, že plavidla tohoto typu představují vážnou hrozbu pro životní prostředí. Několik transparentů dokonce aktivisté připevnili na trup lodi.

Akce proti transportu nebezpečného nákladu zahájili aktivisté Greenpeace už v pátek v estonském Tallinu, kdy úspěšně zpozdili vyplutí tankeru tím, že obklopili loď motorovými čluny a několik aktivistů se připoutalo ke kotevním lanům. Dva aktivisté se pak nalodili na palubu tankeru, kde se pokusili vyjednávat s posádkou. Při policejním zásahu bylo 13 aktivistů zatčeno a později propuštěni.

Evropští ministři odpovědní za dopravu, energetiku a telekomunikace by se měli setkat tento čtvrtek a pátek v Bruselu a jednat zejména o bezpečnosti námořní přepravy a ekologické problematice. Očekává se, že zástupci Dánska, které v současnosti předsedá Evropské unii, budou prezentovat několik návrhů v souvislosti s transportem nebezpečných nákladů.

"Greenpeace požaduje plnou zodpovědnost za provoz nákladních plavidel v celém řetězci všech zainteresovaných stran. Zodpovědnost za náklad a plavidlo musí přijmout jak firma, která loď používá pro transport svého nákladu, tak majitel lodi. Greenpeace také žádá, aby Evropská unie okamžitě zakázala provoz nákladních plavidel, které nemají trup tvořený zesílený dvěma vrstvami materiálu. Námořní cesty tankerů se také musí vyhýbat ekologicky citlivým oblastem. ," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, toxický expert Greenpeace.


Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602 - 775 044
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Pernila Svenberg, koordinátorka kampaně Greenpeace International
tel.: 0046 703 97 66 71

Gina Sanchez, tisková mluvčí Greenpeace International
tel.: 0031 6 270 00 064

Tisk. zprávy