67/2002

Greenpeace znovu protestuje proti "plující popelnici" v rotterdamském přístavu

Rotterdam, 4. prosince 2002 - Aktivisté Greenpeace dnes pokračují v kampani upozorňující na hrozbu nebezpečných nákladních plavidel na světových oceánech. Část aktivistů se dnes odpoledne v rotterdamském přístavu vyšplhala na nyní nechvalně známý ropný tanker "Byzantio", šestadvacet let starou loď s jednoplášťovým trupem, která přepravuje 50 tisíc tun ropy a zavěsili z paluby transparent se sloganem "Oil hazard". Stejné slogany ostatní aktivisté mezitím namalovali na trup lodi.

Dnešní akce se uskutečnila v souvislosti se zítřejší schůzkou ministrů dopravy, energetiky a telekomunikací Rady EU v Bruselu. Očekává se, že ministři oznámí navrhovaná opatření pro zlepšení bezpečnosti námořní dopravy, která by měla snížit riziko nehod. Představitelé členských států EU se setkají 12. a 13. prosince a budou rovněž hovořit o problematice námořní bezpečnosti.

Evropská komise včera požádala své členské státy, aby urychlily implementaci bezpečnostních opatření, které byly přijaty po úniku ropy z tankeru Erika před třemi lety. Greenpeace se však domnívá, že tato opatření nebudou dost účinná, aby zabránila další katastrofě. Evropská komise také publikovala seznam 66 nákladních plavidel, která byla označena jako "vysoce nebezpečná", přičemž s nechtěnou ironií není na tomto seznamu ztroskotaný tanker "Prestige" a ani "Byzantio".

"Kdy už konečně politici procitnou a uvědomí si, že vyřešit tento problém je něco jiného než pouze diskutovat o návrzích řešení," řekla Marrietta Harjono z Greenpeace. "Nastal čas, aby vlády evropských zemí přistoupily k akci a zabránily těmto rezavým vrakům i nadále ničit oceány. Nyní je doba pro bezprostřední implementaci účinných bezpečnostních opatření.

Greenpeace požaduje plnou zodpovědnost za provoz nákladních plavidel v celém řetězci všech zainteresovaných stran. Zodpovědnost za náklad a plavidlo musí přijmout jak firma, která loď používá pro transport svého nákladu, tak majitel lodi a ostatní subjekty mající spoluúčast na přepravě. Greenpeace také žádá, aby Evropská unie okamžitě zakázala provoz nákladních plavidel, které nemají trup tvořený zesílený dvěma vrstvami materiálu. Námořní cesty tankerů se také musí vyhýbat ekologicky citlivým oblastem.

Aktivisté Greenpeace ve Švýcarsku také zaslali poselství firmě Crown Resources, která si pronajala tankery "Byzantio" a "Prestige". Heslem "Clean up your mess now!" chtějí aktivisté poukázat na fakt, že jako nájemce tankeru by tato firma měla nést odpovědnost za ekologickou katastrofu.

Aktivisté Greenpeace začali kampaň proti transportu ropy na palubě "Byzantia, který měl plout po stejné trase jako tanker "Prestige", jenž se rozlomil a potopil nedaleko španělského pobřeží letos v listopadu. Aktivisté Greenpeace zpozdili vyplutí tankeru "Byzantio" z estonského Tallinu o pět hodin. O dva dny později aktivisté Greenpeace doprovázeli tanker v úžině mezi Dánskem a Německem na motorových člunech a umístili na trup lodi transparenty se sloganem "Hazard" upozorňující na nebezpečný náklad.


Další informace:

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org


Přímo na místě akce:
Marietta Harjono, Greenpeace Campaigner, mobil: +31 6 15007411;
Pascal Husting, Greenpeace International, mobil +352 021 23 33 63 (tištěná média)
Simon Caroll, Greenpeace International, mobil: +31 6 270 46 537 (radio)
Greenpeace Press Office: Teresa Merilainen, Media Coordinator,
mobil: +31 6 250 31 001

Video Greenpeace International, Martin Atkin, mobil: 627000057
Foto John Novis, mobil: +31653819121


Tisk. zprávy