68/2002

Evropská Rada otvírá dveře přísnější legislativě
na označování GM potravin a krmiva

Praha 5. prosince 2002 - Česká pobočka mezinárodní organizace Greenpeace přivítala dohodu Zemědělské Rady EU týkající se nových nařízení pro označování geneticky manipulovaných (GM) potravin a krmiva. Schválení dohody v EU je totiž prvním krokem pro přijetí nových nařízení, která by měla být vůbec nejpřísnější a nejúplnější ve světovém měřítku. Tím by se evropským spotřebitelům a farmářům velmi podstatně zvýšila možnost výběru, které produkty budou konzumovat a používat. Je to také vůbec poprvé, kdy se v EU bude muset označovat i GM krmivo.

Jakmile vstoupí v platnost nová nařízení o GM potravinách a krmivu, nebude se moci na trhu EU prodávat žádný GM produkt, aniž by byl neoznačený. Všechny GM potraviny a potravinové přísady, včetně vysoce upravených derivátů, jakými jsou např. cukr, rafinovaný olej či škrob, které jsou produkovány z GMO, budou muset nést zřetelné označení. Další nové nařízení stanoví jasný systém sledovatelnosti (tzv. vystopovatelnost) zdroje GMO, a to na všech stupních výrobního procesu a potravinového řetězce. Tedy systém, který zajistí možnost sledovat cestu GMO od původního zdroje až po finální produkt. Přesně tato nařízení Greenpeace požadovalo v letech 1996-1997, kdy se v EU jednalo o novele nařízení o potravinách.

Rozhodnutí EU dokumentuje, že i spotřebitelé, kteří se dožadují svého práva, mohou zvítězit proti mocné průmyslové lobby. Nejdůležitější praktický výsledek tohoto nového nařízení bude skutečnost, že žádné GMO produkty nebudou moci vstoupit na evropský trh, pokud nebudou řádně označeny. To je jasné poselství pro země jako jsou USA, Kanada, Argentina a Brazílie patřící k hlavním státům vyvážející tyto zemědělské komodity. "Časy, kdy bylo možné vpašovat miliony tun neoznačené geneticky manipulované sóji a kukuřice do obchodního a potravinového řetězce tak definitivně minuly," řekl Loberto Consoli, poradce Greenpeace v otázce GMO.

Jednou z hlavních výtek Greenpeace však zůstává skutečnost, že nová nařízení neobsahují adekvátní bezpečnostní záruky, které by vycházely z principu předběžné opatrnosti. Ty by jednotlivým členským státům EU umožnily zakázat schválené produkty v případě, že by zde existovaly oprávněné obavy z možného ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. Tento druh bezpečnostního dodatku existuje v dřívější i současné legislativě o GMO (Směrnice o úmyslném uvolňování GMO a Novele zákona o potravinách), a podle Greenpeace by měl být včleněn také do nařízení týkající se GM potravin a krmiv.

Klíčové body dohody Evropské rady:

1. Prahová hodnota pro označování autorizovaných GMO v potravinách a krmivu byla snížena na 0,9 %, zatímco Evropská komise původně navrhovala 1 %. Bude také možné stanovit nižší prahovou hodnotu pro potraviny obsahující nebo skládající se z živých GMO. Greenpeace lituje, že dohoda neschválila původní požadavek Evropského parlamentu pro výši prahové hodnoty 0,5 % .

2. Pokus britské vlády znemožnit povinnost označovat GM produkty, které pocházejí z GMO, ale ve finálních produktech se již nedají detekovat, byl definitivně poražen. Na základě nového systému vystopovatelnosti, budou muset být všechny potraviny a krmivo vyrobené z GMO označeny, bez ohledu na průkaznost GMO v konečných produktech.

Greenpeace lituje:
1. Rozhodnutí Rady povolit až 0,5 % náhodné (tzv. přídatné) kontaminace potravin a krmiv geneticky manipulovanými organismy, které nebyly schválené v EU. Na druhé straně však bylo uznáno, že toto kritérium bude platit jakožto přechodný režim pouze po tři roky a po uplynutí této doby se vše opět vrátí k nulové toleranci. Zlepšením je také skutečnost, že smlouva snižuje prahovou hodnotu tolerance na méně než 1 % oproti původnímu návrhu komise.

2. Odmítnutí dánského návrhu požadujícího označování produktů (maso, mléko, vejce) zvířat, která byla krmena GM surovinami a naléhání na výrobce a obchodníky, aby dobrovolně informovali spotřebitele o tom, zda bylo použito GM krmivo, příslušným označením finálního produktu.

Další informace:

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR
mobil: 737190 566, tel.: 02/2431 9667
e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org

Lorenzo Consoli, poradce Greenpeace pro politiku EU ohledně GMO
Mob.: +32496122112
Teresa Merilainen, tisková mluvčí Greenpeace International
Tel.: +31205236637

Tisk. zprávy