71/2002

EU nesmí ignorovat výzvu k opatrnosti
"Malá mořská víla" varuje před dalšími ropnými katastrofami


Kodaň, 11. prosince 2002 - Aktivisté Greenpeace dnes zaslali naléhavé poselství představitelům členských států EU, kteří se setkají zítra v Kodani, aby se začali zabývat tématy námořního transportu, zdraví a životního prostředí světových oceánů. Aktivisté stojící před sochou Malé mořské víly, symbolem města, rozvinuli transparent s heslem "Oil Hazard: EU Clean up your act!" odkazující na havárii ropného tankeru "Prestige" u španělského pobřeží.

Aktivisté upozorňují na současnou rizikovou praxi námořních transportů v Evropě, která vedla mezi jinými k nedávné havárii tankeru "Prestige" u španělského pobřeží. Na poslední schůzce ministrů dopravy, energetiky a telekomunikací členských států EU bylo sice rozhodnuto o zákazu tankerů s jednoplášťovým trupem pro převoz ropy a ropných produktů, nicméně záleží na jednotlivých státech EU, kdy tento zákon uvedou v platnost.

Greenpeace požaduje přísnější opatření, která zahrnují plnou zodpovědnost za provoz nákladních plavidel v celém řetězci všech zainteresovaných stran. Zodpovědnost za náklad a plavidlo musí přijmout jak firma, která loď používá pro transport svého nákladu, tak majitel lodi a další subjekty mající spoluúčast na přepravě. Greenpeace také žádá, aby Evropská unie okamžitě zakázala přepravu všech rizikových nákladů nákladními plavidly, které nemají trup zesílený dvěma vrstvami materiálu. Námořní cesty tankerů se také musí vyhýbat ekologicky citlivým oblastem. Tato témata zůstala však na okraji zájmu ministrů, kteří tak zanechali mořské ekosystémy a pobřežní regiony v Evropě vystavené napospas dalším katastrofám.

Podle Greenpeace se musí na summitu EU věnovat pozornost těmto hrozbám. "V diskuzi o rozšíření Evropské unie nebylo věnováno dost pozornosti těmto tématům," řekl Pascal Husting z Greenpeace. "Ekonomické cíle se nemohou stát hlavním východiskem pro rozšíření unie. Nyní je bohužel zřejmé, že starost o životní prostředí není zrovna v popředí zájmu."

Další informace:

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

APascal Husting, koordinátor kampaně Greenpeace
Tel: 00352 54 62 52 22
Gina Sanchez,
tisková mluvčí Greenpeace International
Tel: 0031 62700 0064
Video: Mads Christiansen,
Tel: 0045 28 10 90 22
John Novis
, Greenpeace Photo Desk,
Tel: 0031 53 81 91 21

Tisk. zprávy