72/2002

Greenpeace: Vláda musí zavřít dveře korupci

Praha, 18. prosince 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes vyzvala premiéra Vladimíra Špidlu, aby zrušil několikamiliardovou veřejnou zakázku na sanaci dioxinů ve Spolaně, kterou Fond národního majetku (FNM) přidělil bez výběrového řízení firmě SITA Bohemia (1). Svůj postup fond odůvodnil tvrzením, že firma disponuje údajně jedinou ověřenou technologií - BCD. Přitom FNM věděl, že k dispozici jsou minimálně tři srovnatelně kvalitní technologie schopné rozložit nebezpečné chemikálie, jimiž je Spolana zamořena.

"Greenpeace disponuje svědectvími, že proti výběrovému řízení na technologii k sanaci dioxinů se angažovali generální ředitel Unipetrolu a předseda představenstva Spolany Pavel Švarc a ředitel ekologické sekce fondu Jaroslav Vítek. Považuji za ostudné, když vysoký státní úředník veřejně lže na obhajobu neprůhledného přidělení miliardové zakázky a tvrdí, že neexistuje žádná jiná použitelná technologie," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace (2).

Proti postupu FNM se kromě Greenpeace veřejně vyjádřili také experti dioxinového pracoviště Akademie věd ČR (3). Nesouhlas s postupem fondu vyjádřili i pracovníci Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), jejichž jmény své podezřelé rozhodnutí vedení fondu obhajuje (4). Také bývalá náměstkyně ministra životní prostředí Eva Tylová usilovala o otevření výběrového řízení pro co nejširší okruh zájemců. Naopak její nástupkyně Ivana Jirásková vzápětí po uvedení do funkce doporučila udělit tuto zakázku bez výběrového řízení (5).

"Podle odhadu expertů by špatně provedený výběr technologie nebo rozsah sanace zamoření Spolany mohl znamenat, že by fond zbytečně utratil i více než 500 miliónů korun. Představitele fondu to nezajímá, a tak se obracíme přímo na premiéra Špidlu," uvedl Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace a dodal: "Udělování veřejných zakázek bez výběrového řízení je jako otevření široké brány pro případnou korupci nebo pro tunelování a vláda musí umět takové dveře zavřít."

Greenpeace podalo na FNM postupně žalobu pro zatajování informací (6), podnět antimonopolnímu úřadu pro narušování hospodářské soutěže (7) a nakonec trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku (8).

Greenpeace od jara 2001 vede kampaň s cílem přimět Spolanu k zabezpečení zamoření podniku dioxiny a rtutí do doby, než se toxické látky podaří odstranit. Náklady na likvidaci toxického zamoření ve Spolaně jsou odhadovány na 3,5 až 4 mld. korun. Během srpnových povodní uniklo ze Spolany přes 3 500 tun chemických látek, včetně rakovinotvorných ethylendichloridu a monomeru vinylchloridu. V listopadu Greenpeace v okolí Spolany prokázalo kontaminaci půdy a domácích zvířat polychlorovanými bifenyly (PCB) a dioxiny.


Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (anglicky, německy, holandsky), ředitel kampaní Greenpeace v ČR
mobil: 603 569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange


Poznámky pro editory:

(1) Dopis ředitele Greenpeace ČR Jiřího Tuttera předsedovi Vlády ČR Vladimíru Špidlovi z 18. prosince 2000. Kopie dopisu je dostupná v kanceláři Greenpeace ČR.

(2) Jaroslav Vítek (ředitel ekologické sekce FNM ČR): "Ve spolupráci s našimi předními odborníky z VŠCHT byly provedena studie proveditelnosti, která jednoznačně prokázala, že jediná ověřená technologie v mezinárodní měřítku je technologie BCD"
( BBC, 17.10.2002)

(3) Miroslav Punčochář (vedoucí vědecké skupiny pro dioxiny Ústavu chemických procesů AV ČR): "Ohánět se ohroženými lidskými životy a velkými škodami, aby nemusela být vypsána soutěž je krajně nezodpovědné" (EURO, 21.10 2002), "Připadá mi nesmyslné narychlo určit technologii … je důležité provést výběrové řízení a porovnat nabídky" (Lidové noviny, 15.11.2002), "Metoda BCD není jediná … neexistuje všeobecně použitelný způsob, výhodnost se mění případ od případu. Naší povinností je posoudit všechny možnosti." (EURO, 21.10 2002)

(4) Petr Buryan (VŠCHT): "Pokud se námi někdo ohání, nechť si nás pozve a nechť tyto věci si vyjasníme mezi čtyřma očima. My jsem navrhovali zcela jiný postup při rozhodování a docela nás děsí a mrzí, že v této kauze vystupují naše jména."(TV NOVA, Na vlastní oči, 5.11.2002)

(5) Eva Tylová (náměstkyně ministra ŽP do 30.9.2002): "Když já jsem byla na ministerstvu, tak jsme právě upozorňovali na to, že by ta zakázka měla být zadána co nejširšímu okruhu potenciálních účastníků právě proto, aby cena by co nejnižší." (TV NOVA, Na vlastní oči, 5.11.2002)

(6) FNM má k dispozici informace o zamoření Spolany od roku 1992 a v roce 1994 fond se Spolanou podepsal smlouvu o financování sanace. FNM odmítl Greenpeace zpřístupnit informace o smlouvách a výběrových řízeních týkající se likvidace dioxinového zamoření s odůvodněním, že se údajně ani jeden ze zákonů o právo na informace na fond nevztahuje. Greenpeace proto zažalovalo FNM za porušení těchto zákonů u Městského soudu v Praze. Více v TZ Greenpeace: "Fond národního majetku zatajuje informace o likvidaci toxického zamoření ve Spolaně Neratovice" z 2. dubna 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020402.htm, "Greenpeace podalo žalobu na Fond národního majetku" z 16. září 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020916.htm

(7) Tisková zpráva Greenpeace: "Rozhodnutí FNM o sanaci dioxinů musí přezkoumat antimonopolní úřad", ze 4. listopadu 2002: http://www.greenpeace.cz/release/02/021104.htm

(8) 7. listopadu 2002 podalo Greenpeace trestní oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze kvůli zakázce na sanaci dioxinového znečištění ve Spolaně udělené bez výběrového řízení firmě SITA Bohemia. Podle Greenpeace tak mohl být spáchán trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu paragrafu 255 trestního zákona. Více v TZ: "Zakázku FNM na sanaci dioxinů bude řešit policie", ze 4. listopadu 2002: http://www.greenpeace.cz/release/02/021107.htm

 

Tisk. zprávy