1/2003

Aktivisté Greenpeace vrací jedovatý odpad z Bhopálu firmě Dow Chemical
Oběti bhopálské tragédie žádají spravedlnost

Amsterdam, 7. ledna 2003 - Aktivisté Greenpeace a oběti nejhorší průmyslové havárie všech dob vrátili dnes kolem poledne jedovatý odpad pocházející přímo z místa tragédie jeho majiteli - firmě Dow Chemical. Nebezpečný toxický odpad se nachází v Bhopálu už od roku 1984 a od té doby ničí životy tamějších obyvatel.

Deset aktivistů Greenpeace, včetně výkonného ředitele Greenpeace USA Johna Passacantanda a Rashidy Bi, mluvčí Bhopal gas women´s union (1), doručili sedm zabezpečených barelů (2), ve kterých se nachází zhruba 250 kg odpadu do největšího evropského střediska firmy Dow v Nizozemí. Kontejnery s nebezpečným odpadem přepravili aktivisté do Evropy prostřednictvím lodi Greenpeace Arctic Sunrise. Tři aktivisté se spustili ze střechy a rozvinuli osm obřích fotografií dokumentujících zločin Dow v Bhopálu a transparent žádající Dow, aby vyčistil Bhopál (3).

"Kampaň proti Dow bude pokračovat, dokud tato firma nezlikviduje svůj toxický odpad v Bhopálu, který je přetrvávajícím nebezpečím pro naše zdraví a životy (4). Všichni neustále musíme bojovat, abychom přežili následky úniku smrtícího plynu při havárii, aniž bychom obdrželi adekvátní pomoc od odpovědné firmy a nyní čelíme pomalé smrti kvůli těmto jedovatým látkám. Jak je možné, že se tím nechtějí zabývat?" řekla Rashida Bi, která přijela do Nizozemí kvůli této akci.

Jedovatý odpad dnes vrácený majiteli je však pouze částí ze stovek tun, které zůstaly zanechány v opuštěné továrně na pesticidy původně patřící Union Carbide a nyní Dow Chemical (5). Tato firma opustila Bhópál v roce 1984 po té, co v areálu továrny došlo k úniku jedovatého plynu, který během několika dní zabil zhruba 8000 lidí a půl miliónu zranil. Nikdo dosud nepřijal odpovědnost za toxický odpad a chemická společnost odmítla odpad uklidit. Během 18 let prosákly jedovaté chemikálie do půdy a pozemních vod a staly se trvalým nebezpečím pro obyvatele, kteří přežili katastrofu v roce 1984. V současnosti se odhaduje počet obětí na 20 tisíc a stále se zvyšuje. Děti narozené po katastrofě trpí zdravotními problémy a 150 tisíc lidí potřebuje naléhavou lékařskou péči.

Greenpeace dnes zveřejnilo novou studii (6) o vážném znečištění areálu továrny chemickým odpadem, který zde zůstal nezajištěn. Experti Greenpeace zde odhalili řadu jedovatých látek, např. neurotoxický Sevin, pesticid vyráběný v Union Carbide, či hexachlorbenzen (HCB). Ten může poškodit játra a ledviny a už v těle matky může pronikat do organismu ještě nenarozeného dítěte.

"Nepřipustíme, aby firma Dow tento zločin jednoduše smetla ze stolu. Budeme této společnosti po celém světě přinášet další důkazy a nutit jí, aby přijala svojí odpovědnost vůči těm, kteří v Bhopálu pomalu umírají v důsledku nezodpovědného chování průmyslových korporací. Společnosti jako Dow vydělávají na globálním trhu, avšak odmítají ve stejném měřítku přijmout odpovědnost za svoji činnost. Dokud se nezmění, bude neustále docháze k podobným zločinům a lidé a příroda budou za to platit vysokou cenu," řekl koordinátor kampaně Greenpeace Indie Ganesh Nochur na palubě lodi Arctic Sunrise.

The International Campaign for Justice in Bhopal žádá, aby Dow přijal svojí dosud odmítanou odpovědnost za bhopálskou tragédii, zbavil areál továrny jedovatých látek, zajistil místním obyvatelům čistou pitnou vodu, dlouhodobou lékařskou péči a plné odškodnění. IPC také žádá úpravu mezinárodní legislativy, která by zajistila, aby průmyslové firmy jako Dow byly globálně odpovědné za znečištění nebo havárie v důsledku jejich činnosti (7).

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

John Novis, fotoeditor Greenpeace 0031 53 81 91 21
Ingo Bokermann, mluvčí Greenpeace na palubě 'Arctic Sunrise' +31 625 031 006

Ganesh Nochur, mluvčí Greenpeace India přímo na místě akce, + 31 629 001142

Matilda Bradshaw, mluvčí Greenpeace International + 31 6 535 04701

Monique Harthoorn, koordinátor kampaně Greenpeace Netherlands přímo na místě akce +31653504730

Poznámky pro editory:

(1) Greenpeace a Bhopal gas women´s union působí v Bhopálu pod záštitou The International Campaign for Justice in Bhopal. Ta se skládá z 18 nevládních organizací z Bhopálu a celého světa.
(2) Toxický odpad byl transportován v nárazuvzdorných a vzduchotěsných kontejnerech.
(3) Použity byly snímky fotografa Raghu Rai, které jsou rovněž součástí putovní výstavy "Exposure: Portrait of a corporate crime".
(4) V listopadu 2002 byli aktivisté Greenpeace a ICJB zadrženi policií, když se pokusili začít s čištěním toxického odpadu v Bhopálu. 2. prosince 2002 vrátili vzorky kontaminované půdy a vody z areálu a okolí továrny přímo do hlavního indického sídla Dow v Bombaji. Dow nyní podal žalobu na bhopálské aktivisty a aktivisty Greenpeace kvůli zmeškané pracovní době, k čemuž mělo údajně dojít během této nenásilné přímé akce.
(5) Dow získal Union Carbide v lednu 2001. Ačkoliv se objevuje stále více důkazů, že Union Carbide nedodržel bezpečnostní opatření v bhopálské továrně, které přitom důsledně uplatňoval ve své továrně ve Spojených státech, a věděl o kontaminaci areálu továrny v Bhopálu, Dow stále tvrdí, že Union Carbide "udělal, co bylo třeba, aby zajistil řádná bezpečnostní opatření v souvislosti se zdravím lidí a životním prostředí" v Bhopálu. Viz www.greenpeace.org či 'Poison Papers' na www.bhopal.net
(6) Viz nová studie Greenpeace http://archive.greenpeace.org/reports/bhopal.pdf. Instrukce pro čištění areálu viz http://archive.greenpeace.org/reports/cleanup.pdf
(7) Viz zpráva Greenpeace "Corporate Crimes" (www.greenpeace.org), která obsahuje Deset bhopálských principů o odpovědnosti korporací. Tato zpráva byla zveřejněna na Summitu Země loni v srpnu, kde se vlády dohodly na potřebě globálních nástrojů pro zajištění odpovědnosti korporací.

www.greenpeace.org
www.bhopal.net
www.dowethics.com

Tisk. zprávy