2/2003

Aktivisté Greenpeace obsadili nebezpečný tanker v Gibraltaru

Algeciras Bay, Gibraltar, 20. ledna 2003 - Aktivisté Greenpeace dnes ráno pronikli na palubu jednoplášťového ropného tankeru Vemamagna (1) v Algeciras Bay, aby upozornili na neustálou přítomnost nebezpečných plavidel v této oblasti. Aktivisté z plavidla Greenpeace MV Esperanza, kteří se vyšplhali na stožár Vemamagny, zde rozvinuli transparenty s nápisy "Oil Hazard" v angličtině a španělštině.

Úřady v Gibraltaru zadrželi při zahájení protestu dva motorové čluny aktivistů Greenpeace. Na palubě těchto člunů bylo celkem 12 novinářů a 8 aktivistů.

"Od potopení tankeru Prestige se evropská politika ve vztahu k přepravě nebezpečných látek podstatně nezměnila," uvedl Juan Lopez de Uralde z Greenpeace. "K další katastrofě může dojít kdykoliv a Algeciras Bay je doslova časovaná bomba čekající na explozi. Greenpeace požaduje rychlý a naprostý zákaz jednoplášťových tankerů a vytvoření nového režimu nelimitované odpovědnosti."

Podle údajů španělské vlády v roce 2001 více než 56 670 obchodních lodí proplulo Gibraltarskou úžinou. Celkem 10 % veškeré námořní přepravy proplouvá touto úžinou. Zhruba 5000 ropných tankerů používá kadoročně tuto námořní cestu - to znamená 10 až 15 ropných tankerů denně. Přibližně 20 miliónů tun ropných produktů je transportováno každoročně přes tuto oblast.

"Spoluvina Gibraltaru a ropného průmyslu je nepřijatelná. Gibraltar hraje ruskou ruletu s mořským ekosystémem tím, že povolil přítomnost vysoce rizikových plavidel jako je Vemamagna a vyhnul se zákazu jednoplášťových plavidel," dodal Juan Lopez de Uralde.

Greenpeace požaduje plnou zodpovědnost za provoz nákladních plavidel v celém řetězci všech zainteresovaných stran. Zodpovědnost za náklad a plavidlo musí přijmout jak firma, která loď používá pro transport svého nákladu, tak majitel lodi a ostatní subjekty mající spoluúčast na přepravě. Greenpeace také žádá, aby Evropská unie okamžitě zakázala provoz nákladních plavidel, které nemají trup tvořený zesílený dvěma vrstvami materiálu. Námořní cesty tankerů se také musí vyhýbat ekologicky citlivým oblastem.

 

Další informace:
Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

John Novis, fotoeditor Greenpeace 0031 53 81 91 21
+31 625 031 006

Juan Lopez de Uralde, výkonný ředitel Greenpeace Španělsko, tel přímo na místě: ++34609420907

Asencio Rodriguez, Greenpeace Media, ++34609503974


Poznámky pro editory:

(1) Tanker Vemamagna patří Vemaoil Company se sídlem v Gibraltaru. Tato loď plující pod maltézskou vlajkou byla postavena v roce 1978. Je dlouhá 246 metrů a kapacitu 87 290 tun.

Tisk. zprávy