3/2003

Greenpeace odmítá nadále jednat s ministerskou komisí ohledně GMO

Praha, 30. ledna 2003 - Ekologická organizace Greenpeace včera demonstrativně odstoupila od jednání s Českou komisí pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Její stanoviska v rámci správních řízení na žádost biotechnologické firmy Monsanto (1) jsou totiž podle Greenpeace zmanipulovaná a nevyjadřují nezávislý postoj státního orgánu. Zástupci Greenpeace se proto v nejbližší době obrátí s kritikou chybějící nestrannosti komise přímo na ministra životního prostředí RNDr.Libora Ambrozka.

„Greenpeace odmítá jednat s ministerskou komisí, která neplní svoji roli nezávislého posuzovacího orgánu. Její závěry nelze považovat za seriózní, pokud v jejím čele stojí člověk, který má současně na starost výzkumnou práci pro Monsanto. Z tohoto důvodu pro nás nepředstavuje ministerská komise v tomto složení seriózního partnera,“ řekla Ing. Zuzana Piknová, koordinátora genetické kampaně Greenpeace a dodala, že i u dalších členů komise lze jasně dohledat jejich propojení na významné biotechnologické společnosti působící v České republice.

Greenpeace jako občanské sdružení má právo účastnit se správních řízení, která se týkají nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Tohoto práva organizace využila i v případě firmy Monsanto, která si v říjnu minulého roku podala žádost o komerční pěstování Bt kukuřice (2) v České republice. Po posledním jednání komise ve středu 28. ledna 2003 se odmítají zástupci Greenpeace účastnit dalších diskusí do doby, dokud nebude v komisi existovat větší názorová pestrost a dokud nebude schopna poskytnout nezávislé stanovisko.

„Greenpeace se sice i nadále bude formálně účastnit správních řízení, ale po čas trvání složení soudobé komise bude diskutovat pouze s ministerstvem. Greenpeace už nehodlá hrát loutkovou hru vedenou Monsantem,“ řekl Dipl. Ing. Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace ČR.

Greenpeace v České republice již několik let vede kampaň proti uvolňování geneticky manipulovaných organismů a produktů do životního prostředí. Ve svých připomínkách dodávaných kompetentním schvalovacím orgánům nejčastěji upozorňuje na nevratné změny způsobené únikem genů do volné přírody, narušení rovnováhy ekosystémů či snižování druhové rozmanitosti. Současně upozorňuje na ekonomické postižení nejenom konvenčně hospodařících zemědělců, ale i ohrožení samotné podstaty ekologického zemědělství.

 

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, kordinátorka genetické kampaně Greenpeace ČR
mobil: 737 190 566
tel: 224 319 667
e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace v ČR
mobil: 603 569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.orgPoznámky pro editory:

(1) Monsanto je nadnárodní agrochemická firma, která v roce 2001 vykázala hrubý zisk 2,645 mld. dolarů. Společnost ovládá 91% světového trhu s GMO a je největším dodavatelem GM osiva na světě a druhou největší osivářskou firmou světa vůbec. Monsanto již v minulosti neblaze proslulo především skandály se zamořením životního prostředí toxickými chemickými látkami. Monsanto bylo mj. významným výrobce dnes už zakázaného DDT a polychlorovaných bifenylů (PCB) a během války ve Vietnamu též dodavatelem chemického postřiku Agent Orange, který byl kontaminován extrémně jedovatými dioxiny. Zdravotními následky výroby a užívání postřiku Agent Orange dodnes trpí statisíce lidí. http://archive.greenpeace.org/earthsummit/docs/corpcrimes_2of3.pdf

(2) viz tisková zpráva Greenpeace ze 28. února 2002 „Greenpeace vyzývá firmu Monsanto, aby v České republice nepěstovala geneticky manipulovanou kukuřici“

Tisk. zprávy