11/2003

Česká republika by neměla podpořit nezákonnou válku

Praha, 19. března 2003 – Organizace Greenpeace dnes před Strakovou akademií v Praze apelovala na vládu, aby zůstala pevná a odmítla podpořit válku prezidenta Bushe v Perském zálivu, která je bez další rezoluce OSN nezákonná. Aktivisté představující „mrtvá těla“ nevinných civilistů v pytlích chtěli upozornit, že pokud by byl útok na Irák veden způsobem, o kterém se již delší dobu spekuluje v médiích, porušily by tím Spojené státy Ženevskou konvenci a velmi pravděpodobně způsobily rozsáhlou humanitární a ekologickou katastrofu (1).

„Žádáme českou vládu, aby nečekala na začátek válečných operací a vyjádřila bezprostředně svůj názor na legalitu války. Greenpeace se domnívá, že jestliže rada bezpečnosti OSN nevydala rezoluci opravňující k použití síly, bude Bushův útok na Irák ilegální. Takzvané preventivní použití síly proti Iráku je proti duchu i liteře mezinárodního práva a Česká republika by jej v každém případě měla odmítnout,“ prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter a dodal, že vláda by v tomto případě měla přihlédnout i k veřejnému mínění, které se podle posledních průzkumů staví jasně proti válce (2).

Mezinárodní organizace Greenpeace se minulý týden obrátila na členské státy OSN, aby použily speciální rezoluci číslo 377 známou jako Uniting for Peace, která má svolat mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN, pokud je rada bezpečnosti rozdělena v názorech, jak udržet mezinárodní mír a bezpečnost. Tento nástroj byl od roku 1950 použit desetkrát (3). Svou výzvu Greenpeace zaslalo minulý týden také premiérovi Vladimíru Špidlovi společně s důkladnou právní analýzou o nelegálnosti útoku bez mandátu RB OSN (4).

„Apelujeme na vládu, aby Česká republika podpořila roli OSN a přidala se k dalším členským státům, které budou v OSN prosazovat řešení krize mírovou cestou,“ informoval Tutter. Akce se zúčastnilo dvacet aktivistů z České republiky, Slovenska, USA, Belgie a Gruzie.

Další informace:

Ing. Jiří Tutter (česky, anglicky), ředitel Greenpeace ČR
tel: 224 319 667
e-mail: jiri.tutter@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (anglicky, německy, holandsky), ředitel kampaní Greenpeace v ČR
mobil: 603 569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org


Poznámky pro editory:

(1) Dne 24. ledna ohlásila televizní stanice CBS News, že Pentagon hodlá zahájit válku masivním útokem na Bagdád, jehož součástí bude i útok na dodávky elektřiny a vody. Takový útok by však odporoval článku 54. protokolu 1. Ženevské konvence, v němž se praví:

Zakazuje se útok s cílem destruovat, ničit, odstraňovat či jinak učinit nepoužitelnými předměty nepostradatelné k přežití civilních obyvatel, jako jsou potraviny, zemědělské oblasti pro produkci potravin, úroda, dobytek, zařízení na úpravu a dodávku pitné vody, zavlažovací systémy, se záměrem odepřít je civilnímu obyvatelstvu nebo opačné straně, ať už z jakéhokoliv důvodu, s úmyslem je vyhladovět, přinutit k vystěhování či pro jakýkoliv jiný důvod.

(2) V mezinárodním právu není zakotvena možnost použití síly jako preventivního opatření pokud bezprostředně nehrozí útok jiného státu, eskalace násilí či humanitární katastrofa. Viz. materiál http://www.greenpeace.cz/irak/nezakonost.htm

(3) Rezoluce Uniting for Peace byla použita například Spojenými státy k tlaku na Sovětský svaz, aby ukončil svou intervenci v Maďarsku v roce 1956, poté co SSSR předtím použil svého veta a zabránil přijetí rezoluce Rady bezpečnosti proti jeho intervenci. Tehdy bylo svoláno mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN a Sovětskému svazu bylo nařízeno intervenci v Maďarsku zastavit.

(4) K tématu rezoluce Uniting for Peace Greenpeace připravilo mj. právní analýzu s názvem „Shock and Awe“ as a Crime War, viz. tisková zpráva Greenpeace z 12. března 2003 + přílohy http://www.greenpeace.cz/release/03/030312.htm
http://www.greenpeace.cz/release/03/Uniting_for_peace.rtf

Tisk. zprávy