Greenpeace se vyjadřuje ke kontaminaci Spolany

Praha, 27. března 2003 - Organizace Greenpeace přivítala, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes zveřejnilo studii Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002.

Greenpeace vítá řadu doporučení shrnutých v tiskové zprávě MŽP, nesouhlasí však s tvrzením, že analýza dioxinů v půdách v okolí závodu neprokázala významně vyšší hodnoty ve srovnání s průměrem České republiky.

"Toto vyjádření nepovažujeme za korektní vzhledem k předchozím opačným stanoviskům některých členů expertní skupiny, která zprávu zpracovala," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro toxické látky a dodal, že
také srovnání výsledků monitoringu obsahu dioxinů v jiných lokalitách ČR, kterými Greenpeace disponuje, prokazují, že obsah těchto látek v půdách v okolí Spolany je vyšší než je obvyklé.

Přestože organizace Greenpeace žádala o zpřístupnění studie ihned po jejím dokončení v únoru 2003, měla možnost seznámit se s obsahem rozsáhlého materiálu až dnes, a to na internetových stránkách MŽP, přičemž některé z důležitých příloh se opakovaně nedaří otevřít. Greenpeace dokument intenzivně studuje a připravuje k němu stanovisko společně se sdružením Arnika. Vydání stanoviska předpokládáme během zítřka, tj. 28. března 2003.


Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro toxické látky
mobil: 603 443 140
, e-mail: msuta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 603 414 739, e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org


internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange

Tisk. zprávy