13/2003

Spojené státy se snaží zablokovat mírový návrh OSN

New York, 1. dubna 2003 - Greenpeace dnes vyzvalo všechny členské státy OSN, aby odmítly pokusy USA zablokovat rezoluci Valného shromáždění OSN, která by odsoudila invazi do Iráku, žádala zastavení palby a stažení amerických a britských ozbrojených sil.

Greenpeace obdrželo kopii dokumentu (kopii originálu naleznete na adrese: http://nowar.greenpeace.org/images/scan1_lg.gif, český překlad v poznámkách k této tiskové zprávě níže), kterým Spojené státy vyzývají země, aby hlasovaly proti, nebo se zdržely hlasování o tom, zda má Valné shromáždění diskutovat otázku války s tím, že by to nepomohlo řešit situaci a “bylo přímo namířeno proti Spojeným státům”. Dále USA pohrozily, že uplatnění rezoluce č. 377 Uniting for Peace by “poškodilo OSN” (1).

“Tento dokument není ničím jiným, než nezastřenou výhrůžkou. Rezoluce Uniting for Peace je přitom poslední možností, jak se může většina členských států OSN, které se staví proti válce, postavit za Chartu OSN a pravidla mezinárodního práva,” uvedl Mike Townsley z Greenpeace.

Podle rezoluce č. 377 může většina členských států OSN požadovat svolání mimořádného zasedání Valného shromáždění, pokud se Radě bezpečnosti nepodaří dostát své základní odpovědnosti udržet mezinárodní mír a bezpečnost v důsledku neshody mezi stálými členy rady bezpečnosti OSN (2).

“Před několika týdny žádal George W. Bush členy rady bezpečnosti, aby se k věci postavili čelem a hlasovali v otevřeném jednání. Avšak když se ukázalo, že by prohráli, stáhli američtí a britští diplomaté svou rezoluci a už se o ní více nehlasovalo,” připomněl Townsley a dodal, že jak odpor k válce roste, snaží se Spojené státy další debatu v OSN udusit.

“Vyzýváme všechny národy, aby hlasovali podle svého svědomí s ohledem na převažující názor světové veřejnosti a nepodávali se americkým diplomatickým a ekonomickým hrozbám,” prohlásil Townsley.

Tento poslední krok diplomatů zemí arabské ligy přichází týden poté, co ministři zahraničních věcí ligy arabských zemí přijali rezoluci požadující zákrok Rady bezpečnosti OSN. Rezoluce z minulého týdne říká, že jestliže je cesta přes Radu bezpečnosti uzavřena, musí být záležitost přednesena Valnému shromáždění OSN (3).

 

Další informace:

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Ing. Jiří Tutter (česky, anglicky), ředitel Greenpeace ČR
tel: 224 319 667
e-mail: jiri.tutter@cz.greenpeace.org

 

Poznámky pro editory:
(1) Viz. kopie originálního faxu na adrese: http://nowar.greenpeace.org/images/scan1_lg.gif

(zde vám nabízíme český překlad)

(2) Rezoluce č. 377 potvrzuje, že Rada bezpečnosti má prvořadou zodpovědnost za udržení míru, současně však uvádí, že pokud Rada bezpečnosti nedostojí této odpovědnosti, pak to “neupírá Valnému shromáždění právo ani jej nezbavuje odpovědnosti podle Charty OSN, pokud se týká udržení mezinárodního míru a bezpečnosti”. Operativní část Valného shromáždění OSN říká toto:

“Valné shromáždění rozhoduje, jestliže Rada bezpečnosti v důsledku nedostatku shody stálých členů nesplní svojí základní povinnost, tedy udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, v jakémkoliv případě, který se jeví jako hrozba míru, porušení míru, nebo akt agrese, bude Valné shromáždění zvažovat věc okamžitě s cílem přijmout vhodná doporučení svým členům ke kolektivním opatřením včetně použití ozbrojené síly, pokud není zbytí, v případě porušení míru nebo aktu agrese s cílem udržet nebo znovu obnovit mezinárodní mír a bezpečnost. Pokud právě neprobíhá zasedání, může se Valné shromáždění OSN sejít ke zvláštnímu zasedání v případě naléhavé potřeby během 24 hodin od podání žádosti. Takové mimořádné zasedání bude svoláno, pokud je požadováno hlasováním aspoň sedmi členů Rady bezpečnosti nebo většinou členů OSN.

Plný text rezoluce č. 377 na adrese: http://nowar.greenpeace.org/ufp/
Další informace v češtině viz. Tisková zpráva Greenpeace ze dne 12. března 2003
http://www.greenpeace.cz/release/03/030312.htm


PŘEKLAD FAXU:


Předmět:
Možnost svolání Valného shromáždění a Komise pro lidská práva OSN

Pro vaši informaci: Toto je text faxu obdrženého od --------------------- z Velvyslanectví USA ohledně bodů diskutovaných americkým velvyslancem -------------- dne 18. března 2003.

Možnost zasedání Valného shromáždění a Komise pro lidská práva OSN

· Někteří členové Valného shromáždění OSN diskutují možnost svolání mimořádného Valného shromáždění OSN ve věci Iráku, pokud by Rada bezpečnosti nevytvořila dodatečnou rezoluci podle kapitoly 7 (Charty OSN).

  • Naléhavě vás žádáme, aby jste odmítli takovéto zasedání a hlasovali buď proti, nebo se zdrželi hlasování, pokud by se o věci hlasovalo.
  • Hluboce litujeme, že Rada bezpečnosti nebyla schopna se dohodnout na nové rezoluci na podporu rezoluce rady bezpečnosti č. 1441, nicméně Rada bezpečnosti zůstává i nadále zmocněna v této věci. Z toho samého důvodu nesmí Valné shromáždění OSN tuto záležitost převzít.
  • V případě nutnosti Spojené státy dostojí své odpovědnosti a povedou koalici s cílem zajistit, aby byl Irák odzbrojen. Podle rezoluce č. 678 jsme k tomu zmocněni “všemi nezbytnými prostředky” a též porušením závazků Iráku odzbrojit podle rezoluce č. 687 a č. 1441.
  • Za dané velmi napjaté situace by USA považovaly Zasedání Valného shromáždění OSN o Iráku za neužitečné a namířené proti USA. Vězte, že tato otázka, stejně jako Vaše stanovisko k této věci jsou pro USA důležité.
  • Zasedání Valného shromáždění dále posílilo víru Iráku v to, že rozdělil mezinárodní společenství a není povinen se řídit rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.
  • A konečně máme obavu, že konání takovéhoto rozbíječského zasedání (Valného shromáždění) by dále poškodilo OSN.
-----------Konec překladu-------------------

Tisk. zprávy