17/2003

Greenpeace: Kdo získá „Dioxinovou kachnu Spolany“?

Praha, 18. dubna 2003 - Organizace Greenpeace se rozhodla udělit ke Dni Země cenu nazvanou „Dioxinová kachna Spolany“ za nejabsurdnější výrok týkající se toxického zamoření v chemickém závodě Spolana Neratovice. Kromě představitelů Spolany patří mezi kandidáty také zástupce Fondu národního majetku (FNM), ministr životního prostředí a středočeský hejtman. Greenpeace chce udělením ceny upozornit na nepravdivé informování ze strany podniku i veřejné správy a na neplnění slibů o změně přístupu při řešení toxického zamoření Spolany.

„Místo slibované změny v přístupu k řešení tohoto vážného problému zatím došlo jen k nepochopitelnému rozhodnutí FNM udělit miliardovou zakázku na sanaci zamoření bez výběrového řízení. Tvrzení FNM o neexistenci jiné technologie spolehlivě vyvrátilo Slovensko, které vybralo pro vyčištění podobně zamořené chemičky konkurenční metodu,“ uvedl toxický expert Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta a dodal: „Vedení Spolany se navíc stále pokouší vyhýbat zodpovědnosti za úniky toxických látek do okolí a s tím spojenému odškodnění, které mnozí poškození dosud nedostali.“ (1,2)

„Na základě výroků v médiích lze spolehlivě doložit, že nejen vedení Spolany, ale i představitelé veřejné správy o toxickém zamoření podniku a jeho připravované sanaci informovali nepravdivě,“ uvedl Ing. Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace ČR a dodal: „Přes svoje neseriózní prohlášení většina těchto lidí zůstává nadále ve svých funkcích.“

Greenpeace dlouhodobě usiluje o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky toxických látek a o bezpečné vyčištění zamořených pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 areál Spolany zaplavilo rozvodněné Labe a podnik nakonec přiznal únik tisíců tun chemických látek do životní prostředí (2). Analýza Greenpeace prokázala ve vzorku tkáně kachny a ve slepičím vejci z blízkosti Spolany vysoké koncentrace dioxinů, které mnohonásobně překročily limity EU (3). Česká inspekce životního prostředí udělila Spolaně pokutu ve výši 1 400 000 Kč, ale Spolana se proti rozhodnutí odvolala. Pro podezření ze spáchání trestných činů probíhá šetření kriminální policie.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (anglicky, německy, holandsky), ředitel kampaní Greenpeace v ČR
mobil: 603 569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro editory:
(1) Tisková zpráva Greenpeace ze 7. listopadu 2002: Greenpeace: Zakázku FNM na sanaci dioxinů bude řešit policie, http://www.greenpeace.cz/release/02/021107.htm

(2) Tisková zpráva Greenpeace ze 4. září 2002: Greenpeace: Inspekce objevila pod Spolanou další jedy, Spolana tají zamoření dalšími chemikáliemi, http://www.greenpeace.cz/release/02/020904.htm

(3) Tisková zpráva Greenpeace z 19. listopadu 2002: „Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny“,
http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

Příloha:

ČTK, 6.3.2002

Bendl dnes ČTK řekl, že ministerstvo poškozuje požadavky kladenými na zajištění dioxinů dobré jméno chemického průmyslu i republiky, přestože ví, že problém je dávno řešen. Dioxiny ze Spolany podle Bendla přímé nebezpečí nepředstavují

Právo, 6.3.2002

... Podle ekologů by v případě stoleté vody hrozilo zatopení zamořených objektů a následně jejich únik do řeky Labe. ...„Nic takového se nepotvrdilo, ... vysvětlil Bendl. Podle něho se ostrá mediální kampaň kolem zamořených objektů rozvířila především kvůli zájmům ekologické organizace Greenpeace a lidí, kteří ji ze zahraničí platí a dále se domnívá, že ministr životního prostředí, který se na stranu ekologů přiklonil, zneužil situace ve Spolaně k vlastní volební kampani soc. dem. ve Středočeském kraji. "Neuvědomil si, že výrazně poškozuje zájmy chemického průmyslu České republiky a nahání strach partnerům z okolních zemí," doplnil hejtman.

Deníky Bohemia, 13.8.2002

Spolana si nechala před časem vypracovat povodňovou studii, z níž vyplynulo, že jeden z objektů zamořený dioxiny by mohl být částečně dotčen stoletou vodou v jejím nejhorším průběhu. „Výskyt takové události je však velmi málo pravděpodobný,“ řekl asistent generálního ředitele Spolany Zdeněk Joska.

Lidové noviny, 15.8.2002

Zikmund (mluvčí Unipetrolu ) včera uklidňoval vysvětlením, že Spolanu zasáhla voda, která se vrací z okolních zaplavených míst a přes prostor podniku vlastně nevede žádný silnější vodní proud. I pokud by byly některé z rizikových objektů zaplaveny a toxické látky by se dostaly do vody, ta by se stejně postupně vsákla do země ještě v areálu Spolany.

MfDNES: Spolana: podnik, kterému se nevěří, 26.8.2002

„V areálu Spolany je ještě 80 tun chloru v novém skladu, který nebyl záplavami poškozen," uklidňoval ještě minulý čtvrtek mluvčí Unipetrolu Jan Martínek. "Při povodních z tohoto skladu uniklo zřejmě kolem 80 tun chloru, který se ale rozpustil ve vodě, a je proto téměř neškodný," prohlásil stejný mluvčí v sobotu.

Česká televize, „21“  26.8.2002

NĚMEC: V dnešní Právu jste řekl, že poté co chlor unikl do řeky, v podstatě jsme teď, cituji: "V podstatě jsme nachlorovali Labe, s nadsázkou se dá říci, že jsme něco učinili i pro hygienu." Není to tedy podle vás škodlivý zásah do přírody?

ŠVARC: Ne.

 

Fakta, ČT, 26.8.2002

Pavel ŠVARC, ředitel Unipetrolu, vlastníka Spolany /pátek 16. 8. 2002/: „Je to možné, že včera nějaká drobnost pronikla, ale dneska je v podstatě nulová, nulová koncentrace těchto látek.“

Jan MARTÍNEK, tiskový mluvčí Spolany /pátek 23. 8. 2002/: „My uvádíme, že jsou to ..., čtrnáct kilo, že to jsou množství v kilech.“

Redaktor: „Asi za tři hodiny po tomto prohlášení ale vyšlo najevo, že se nejednalo o čtrnáct kilogramů, ale o osmdesát tun uniklého chlóru. Z toho asi čtyři sta kilogramů chlóru v plynném stavu. O několik hodin později po tomto upřesnění došlo k další havárii, a to při manipulaci s nádržemi, uniklo dalších několik set kilogramů chlóru.“

 

TV NOVA, Na vlastní oči, 27.8.2002

Že je situace opravdu vážná, nám potvrdila i účast samotného ministra. Ten si prohlédl zaplavenou Spolanu přímo z vrtulníku.

MUDr. Miroslav ŠUTA: Z toho vrtulníku, my jsme to i fotili, vy říkáte, že tam voda není, možná když jste tam byli, tak nebyla, my budeme mít fotografie, když jsme tam byli. Proč tam nebyla vybudovaná ta protipovodňová hráz třeba včera, když už dva roky to neudělala Spolana? Jako můžete k tomu něco říci něco?

Tomáš ZIKMUND, mluvčí holdingu Unipetrol: Můžu. Ta povodňová hráz tam byla vybudována včera ve večerních hodinách, pane Šuta.

ŠUTA: A kolik je tam tedy pytlů s pískem, kde je ta hráz?

ZIKMUND: Neřeknu vám počet.

ŠUTA: Jak je vysoká?

ZIKMUND: Neřeknu vám ani, jak je vysoká, ale je dostatečně vysoká na to, aby ten objekt uchránila, což se stalo, jak potvrdil i pan ministr.

ŠUTA: Můžete tady před všemi veřejně říci, že za ten modrý plot, kde jste naházeli těch pár pytlů s pískem, se žádná voda nedostane.

ZIKMUND: Nezlobte se, nebudu odpovídat na vaši otázku, pane Šuta.

ŠUTA: Pane ministře, vy jste opravdu u toho v té ohradě u toho objektu A1420 neviděl vodu?

Libor AMBROZEK, ministr životního prostředí /KDU-ČSL/: Ne, ne, ne. Ale několikrát jsme se nad tím zatočili, ta voda to v podstatě obešla.

Eva TOMANOVÁ, redaktorka: Fotografie, které se nám ovšem dostaly do rukou, ukazují pravý opak.

ŠUTA: …. takže tady je vidět, že ty pytlíky, co jsou tady před námi vlevo, tak ty už tady nejsou vidět a tady po té straně, tak tady už není vůbec nic vidět, to znamená, že nad nimi muselo být tolik kalné vody, aby ty bílé pytle vůbec nebyly vidět. Támhle prosvítá taková rezavá cisterna, tak tady je vidět, kam asi, k té cisterně voda dosahovala. Je vidět, že voda je úplně všude, že tam není ani kousek suchého.

Hospodářské noviny, 15.8.2002

Podle Tomáše Zikmunda, mluvčího Unipetrolu, kterému chemička patří, byly ze zatopené části areálu včas odstraněny a bezpečně uloženy veškeré náplně a toxické i další látky potřebné k výrobě.

 

SEZNAM LÁTEK, KTERÉ UNIKLY ZE SPOLANY

Mladá fronta DNES, 31.8.2002

Vedení Spolany Neratovice zveřejnilo zprávu o množství chemikálií, které byly z továrny během povodní vyplaveny do Labe nebo unikly do ovzduší. Bilance se netýká starých ekologických zátěží (dioxiny a rtuť) ani aktuálního chloru, tedy látek, o kterých bylo v minulých dnech již informováno.

- trafooleje: 150 l

- převodové, turbinové, ložiskové oleje: 1400 l

- oleje z kompresorů: 10 087 l

- oleje ze spínačů: 400 l

- motorový olej: 1000 l

- nafta: 640 litrů

- benzin: 40 litrů

- lehký topný olej: 100 kg

- těžký topný olej R2 (mazut): 30,5 t

- síran amonný: 2380 t (Dusíkaté hnojivo s protimechovým účinkem k přímému použití, klasifikován jako dráždivý. Spolana ho ročně prodá kolem 120 tisíc tun; lze předpokládat, že se ve vodě zředil na neškodné koncentrace)

- kyselina sírová: 10,6 t

- hydroxid vápenatý: 150 kg

- hydroxid sodný - pevný: 500 kg

- siřičitan sodný: 400 kg

- dichlorethan 1,2 (EDC): 50 kg (Chlorovaný uhlovodík, vysoce hořlavý, karcinogen kategorie 2, dráždivý, zdraví škodlivý.)

- odpadní lineární alfaolefiny: 600 kg

- pěnidlo pro stabilní hasicí zařízení: 150 kg

- NALCO: 150 kg (Přípravek pro úpravu vod)

- chlorid sodný: 1000 t

- soda kalcinovaná: 73 t

- chlorid vápenatý: 40 t

- vápenný hydrát: 1 t

- wollastonit: 25 kg

ÚNIKY DO OVZDUŠÍ

- etylén: 40 t

- oxid uhličitý - CO2: 71 t


Tisk. zprávy