18/2003

Greenpeace: „Dioxinová kachna Spolany“ patří generálnímu řediteli Unipetrolu Pavlu Švarcovi

Praha, 24. dubna 2003 - Organizace Greenpeace udělila „Dioxinovou kachnu Spolany“ za nejabsurdnější výrok týkající se toxického zamoření v chemickém závodě Spolana Neratovice generálnímu řediteli Unipetrolu Pavlu Švarcovi. Na druhém místě se umístil středočeský hejtman Petr Bendl a na místě třetím místopředseda dozorčí rady Unipetrolu Miloslav Suchánek.

„Pan Švarc mnohými svými výroky v době loňských povodní prokázal zjevnou neúctu k životnímu prostředí i k ohrožení lidí v okolí Spolany,“ uvedl toxický expert Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta a dodal: „Lidé z vedení Spolany nejdříve veřejnosti tvrdili, že veškeré chemikálie před povodní zabezpečili. Přitom policii sdělili, že nemají přehled o množství a druzích chemických látek nacházejících se v podniku. Nakonec přiznali únik několika tisíc tun chemikálií do Labe.“ (1,2,3)

Česká inspekce životního prostředí udělila Spolaně pokutu ve výši 1 400 000 Kč. Spolana odpovědnost za úniky odmítá a proti rozhodnutí se odvolala, ačkoli v srpnu 2002 přiznala porušení předpisů (4). Pro podezření ze spáchání trestných činů probíhá také šetření kriminální policie.

Greenpeace dlouhodobě usiluje o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky toxických látek a o bezpečné vyčištění zamořených pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 areál Spolany zaplavilo rozvodněné Labe a podnik nakonec přiznal únik tisíců tun chemických látek (3). Analýza Greenpeace prokázala ve vzorku tkáně kachny a ve slepičím vejci z blízkosti Spolany vysoké koncentrace dioxinů, které mnohonásobně překročily limity EU (5).

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro editory:
(1) Podle Tomáše Zikmunda, mluvčího Unipetrolu, kterému chemička patří, byly ze zatopené části areálu včas odstraněny a bezpečně uloženy veškeré náplně a toxické i další látky potřebné k výrobě. Zdroj: Hospodářské noviny, 15. srpna.2002, http://www.ihned.cz

(2) Miroslav Antl, náměstek policejního prezidenta: „V noci z minulého pátku na sobotu nám generální ředitel Spolany s delší časovou prodlevou oznámil, že ve Spolaně jsou nebezpečné látky. Konkrétně hovořil o kapalném chlóru. My jsme tam přijeli a zjistili, že chlóru je ve Spolaně opravdu mnoho. Z jejich vyjádření dokonce vyplynulo, že nemají přesná čísla o tom, co v továrně skutečně mají a jaké další jedovaté látky by se tam mohly nalézat. Už to zcela jednoznačně zakládá podezření z trestného činu obecného ohrožení. My teď budeme zjišťovat, kdo za celou věc odpovídá. Předpokládáme, že z šetření vzejde minimálně jedna osoba, která by měla být stíhána. Myslím však, že se to bude týkat spíše více lidí.“, Zdroj: Hospodářské noviny, 23. srpna 2003, http://www.ihned.cz

(3) Tisková zpráva Greenpeace ze 4. září 2002: Inspekce objevila pod Spolanou další jedy, Spolana tají zamoření dalšími chemikáliemi, http://www.greenpeace.cz/release/02/020904.htm

(4) Ministr vnitra Stanislav Gross v sobotu Českému rozhlasu řekl, že vedení Spolany už definitivně ztratilo jeho důvěru, protože porušilo dané pokyny, když o pátečním přečerpávání chlóru neinformovalo předem hasiče…Podle generálního ředitele Unipetrolu Švarce pracovníci Spolany porušili předpisy... „Musíme nejdříve zjistit, jaké chemikálie se tam nacházejí. Je evidentní, že představitelé vedení podniku neříkají pravdu,“ tvrdí Antl., .Zdroj: Hospodářské noviny, 26. srpna 2003, http://www.ihned.cz

(5) Tisková zpráva Greenpeace z 19. listopadu 2002: „Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny“, http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

Příloha:

Pavel Švarc

(generální ředitel Unipetrol a.s., předseda představenstva Spolana a.s., prezident Svazu chemického průmyslu ČR)

„V podstatě jsme nachlorovali Labe, s nadsázkou se dá říci, že jsme něco učinili i pro hygienu."
Zdroj: Právo, 26.srpna 2002


Petr Bendl

(hejtman Středočeského kraje, místopředseda ODS a stínový ministr dopravy): Bendl dnes ČTK řekl, že ministerstvo (pozn. životního prostředí) poškozuje požadavky kladenými na zajištění dioxinů (pozn. ve Spolaně) dobré jméno chemického průmyslu i republiky, přestože ví, že problém je dávno řešen.“
Zdroj: Česká tisková kancelář, 6. března 2002


Miloslav Suchánek

(místopředseda dozorčí rady Unipetrol a.s. a profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze): „V jednom případě se analýzy dokonce prováděly v jedné zámořské laboratoři, takže výsledek může být jakýmkoli způsobem záměrně zkreslen.“

Tisk. zprávy