22/2003
Tisková zpráva EEB, WWF, Greenpeace a Friends of the Earth

Ochrání nás Evropská komise před nejnebezpečnějšími chemikáliemi?

Brusel/Praha, 7. května 2003 – Evropská komise dnes neschválila principy nové chemické politiky EU, kterou předložili evropští komisaři Wallstromová a Liikanen. Ekologické organizace obviňují předsedu komise, že nedokázal přivést komisi k „jedné z nejvýznamějších reforem“, které měla tato komise uskutečnit. V sázce je přitom ochrana lidského zdraví a životního prostředí.V Evropě je v současnosti na trhu více než 100 tisíc chemikálií, které se používají bez adekvátního posouzení vlivu na zdraví lidí a životní prostředí. Komise bohužel nerozhodla o nebezpečných chemikáliích, navzdory množství důkazů o kumulaci chemikálií v našich tělech a životním prostředí.

Kromě toho Komise přijala celou řadu podmínek ze strany průmyslové lobby, což vyústí v další zbytečné zpoždění a oslabení reformy ve prospěch veřejného zdraví a životního prostředí. Prodloužení internetové konzultace o návrhu ustanovení o 5 až 8 týdnů kvůli formálním nedostatkům ohrožuje vykolejení celého vývoje legislativy a neumožní, aby komise zveřejnila svoje návrhy ještě před začátkem léta. V důsledku tohoto se neuskuteční první čtení v Evropském parlamentu a ani Rada nebude schopná vydat obecné stanovisko před rozšířením EU. Nejméně jeden rok bude takto ztracen a moment politického rozhodnutí bude v ohrožení!

Ekologické nevládní organizace velmi důvěřovaly reformě načrtnuté v Bílé knize Komise z února 2001, kterou silně podporoval Evropský parlament a rada. Bílá kniha navrhovala, aby průmysl byl nucen poskytovat údaje o bezpečnosti prodávaných chemikálií a aby se vytvořil nový systém pro vyřazování nejnebezpečnějších 1500 chemikálií z užívání. Nicméně nyní je zřejmé, že komisaři Wallstromová a Liikanen rezignovali na ústřední složky reformy – závazky průmyslu, aby zastavil používání nejnebezpečnějších chemikálií, které jsou nahraditelné bezpečnějšími náhražkami, opuštění práva veřejnosti na informace a zajištění řádné ochrany před chemikáliemi v importovaných produktech. Takto zredukovaná reforma nebude vytvářet tlak na chemický průmysl, aby přešel na používání bezpečných látek. Oba komisaři se nyní s tímto návrhem musí vrátit a vyřešit tyto problémy v nadcházejích týdnech.

Stefa Scheuer z EEB dnes řekl: „Prodiho nezvládnutí tohoto tématu je příčinou dalšího zpoždění – zpoždění, které podle údajů samotné Komise bude příčinou až 4300 dalších zbytečných výskytů rakoviny během jednoho roku. Prodiho role je stát v čele reforem a zajistit, aby přání společnosti byly reflektovány v jejím výsledku – a ne pouze krátkodobé partikulární zájmy průmyslu.“

Michael Warhurst z WWF dodal: „Nabízí se otázka – chceme skutečně přestat používat chemikálie, které se kumulují ve volně žijících zvířatech a v našich organismech, a které narušují hormonální systém, čemuž jsou vystaveny i nenarozené děti? Věřím, že evropská veřejnost to chce – a Evropská komise tento zásadní úkol nikam neposunula.“

MUDr. Miroslav Šuta z Greenpeace dodal: „ Skutečnost, že tyto chemikálie se nacházejí v běžných spotřebitelských produktech – televizích, parfémech, sportovním oblečení, hygienických produktech – pouze ukazuje úroveň, jak neregulované chemikálie pronikly do naší společnosti a životního prostředí. Dokonce běžný prach z domácností obsahuje tyto chemikálie. Kvůli ochraně zdraví obyvatel a životního prostředí Evropa potřebuje legislativu, která přiměje průmysl, aby nahradil nebezpečné chemikálie bezpečnějšími alternativami.“

Mary Taylor z Friends of the Earth dodala: „Podle nedávného průzkumu veřejného mínění se 38 % Evropanů velmi obává užívání chemikálií. Více než 40 % se velmi obává znečištění vzduchu, vody, půdy a potravin, ve většině případech způsobené chemikáliemi. Komise se rozhodla ignorovat obavy veřejnosti ve jménu potenciálních rizik v souvislosti s chemickým průmyslem.“

Další informace:

Stefan Scheuer
European Environmental BureauTel: +32 2 2891304
Stefan.scheuer@eeb.org

Dr A. Michael Warhurst
WWF European Policy OfficeTel: +32 2 740 0926
mwarhurst@wwfepo.org

Jorgo Iwasaki-Riss
Greenpeace International, European Unit Tel: 32 2 274 1907
Jorgo.riss@diala.greenpeace.org

Mary Taylor
Friends of the Earth,Tel: + 44 20 7566 1649
maryt@foe.co.uk

Patricia Cameron
BUND (Friends of the Earth Germany),Tel: +49 175 5963816,
patricia.cameron@bund.net
(or +49 171 3578233, Uwe Schneidewind)

MUDr. Miroslav Šuta
odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látkymobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Web sites
WWF’s EU chemicals web site (includes introductory briefing):
http://www.panda.org/epo/toxics

EEB Chemicals web site:
http://www.eeb.org/activities/chemicals/main.htm

Friends of the Earth’s Safer Chemicals Campaign:
http://www.foe.co.uk/saferchemicals

Greenpeace report ‘Consuming Chemicals’ and cyberaction:
http://www.greenpeace.org/homepage


Tisk. zprávy