23/2003

Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany znečištěna dioxiny a PCB


Praha, 13. května 2003 - Slepé rameno Labe v přírodní rezervaci Černínovsko u obce Libiš bylo již před loňskou srpnovou povodní zamořeno značnými koncentracemi vysoce toxických dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Obsah jedovatých látek v rezervaci byl stanoven v červnu 2002 v rámci projektu OSN zaměřeného na implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (POPs) (1).

“Vysoké koncentrace toxických dioxinů a polychlorovaných bifenylů nalezené v sedimentech z Černínovska mnohonásobně překročily hodnoty naměřené v jiným místech České republiky. Slepé rameno Labe v přírodní rezervaci obsahovalo dokonce množství dioxinů překračující sanační limit ministerstva životního prostředí,” uvedl toxický expert Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta.

Přírodní rezervace Černínovsko o rozloze 10,4 ha byla vyhlášena v roce 1950 vzhledem k unikátnosti ekosystému lužního lesa a slepého ramene Labe. Rezervace leží v blízkosti obce Libiš, kde analýzy Greenpeace prokázaly ve vzorcích tkáně kachny a ve slepičím vejci vysoké koncentrace dioxinů mnohonásobně překračující limity EU (2).

PCB a dioxiny jsou velmi toxické látky, které dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí. Velmi obtížně se vylučují z těla živých organismů a kumulují se zejména v tukových tkáních zvířat a člověka. Dioxiny jsou schopny vyvolávat několik druhů rakoviny, vrozené vývojové vady u děti či narušovat funkci řady hormonů.

Greenpeace dlouhodobě usiluje o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky toxických látek a o bezpečné vyčištění zamořených pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 areál Spolany zaplavilo rozvodněné Labe a podnik nakonec přiznal únik tisíců tun chemických látek (3).

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta
odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látkymobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Poznámky pro editory:

(1) Vzorky byly odebrány 24.6.2002 v rámci projektu Agentury OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), který v České republice koordinuje Výzkumné centrum pro environmentální chemii a ekotoxikologii (RECETOX) při Masarykově univerzitě ve spolupráci s firmou TOCOEN.
Více o projektu na: http://www.recetox.muni.cz/projekty/Unido/unido-index.htm

(2) Tisková zpráva Greenpeace z 19. listopadu 2002: “Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny”, http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

(3) Tisková zpráva Greenpeace ze 4. září 2002: Inspekce objevila pod Spolanou další jedy, Spolana tají zamoření dalšími chemikáliemi, http://www.greenpeace.cz/release/02/020904a

Matrice Název lokality Č. lokality Suma PCB(ng.g-1) Suma dioxinů (pg.g-1) I-TEQ (0,5LD)(pg.g-1) PCBs s dioxinovým účinkek(pg.g-1) I-TEQ (CopPCBs)(pg.g-1)
sediment Černínovsko, slepé rameno Labe 3152 6,89 14980,19 518,60 33,30 0,85
Černínovsko-potok (ze Spolany 3153 1294 3518,85 89,79 8782,78 27,91
 Hostinné 3166 36,82 199,43 3,24 268,09 2,58
Pardubice 3167 11,07 63,58 0,88 158,55 0,47
Kolín 3168 92,8 192,66 3,70 543,23 1,96
Labe pod Spolanou 3169 164,5 337,56 6,28 575,69 3,05
Štětí 3170 225,1 54,94 2,14 209,01 1,65
Děčín 3171 59,1 106,03 3,06 270,89 1,49
Vrané nad Vltavou 3172 290,1 393,91 7,66 84,52 1,47
Orlík 3179 25,09 102,21 1,30 966,77 1,56
Zlatá Koruna 3181 37,88 136,44 2,37 297,60 5,16
Praha Podbaba 3182 172,1 524,52 7,56 1057,32 5,42
sumární statistiky pro sedimenty bez vzorků 3152 a 3153 počet vzorků   10 10 10 10 10
průměr   111,46 211,13 3,82 443,17 2,48
medián   75,95 164,55 3,15 284,24 1,80
minimum   11,07 54,94 0,88 84,52 0,47
maximum   290,10 524,52 7,66 1057,32 5,42
25% kvartil   36,82 102,21 2,14 209,01 1,49
75% kvartil   172,10 337,56 6,28 575,69 3,05


Tisk. zprávy