25/2003

Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR

Praha, 20. května 2003 – Ekologická organizace Greenpeace dnes vyjádřila obavy z možných negativních dopadů na ekologické zemědělství v České republice, pokud ministr životního prostředí Libor Ambrozek schválí komerční pěstování geneticky modifikované (GM) Bt kukuřice firmy Monsanto (1). Tímto rozhodnutím může Ambrozek ohrozit budoucnost biopěstitelů v ČR, jejichž produkce podle zákona nesmí být znečištěna geneticky modifikovanými organizmy (GMO).

“Pokud bude GM kukuřice firmy Monsanto uvolněna do životního prostředí, může to znamenat nejen ohrožení přírody a možná rizika pro lidské zdraví, ale také devastující vliv na ekologické zemědělství v České republice,” informovala Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace.

Nebezpečí pro biozemědělce spočívá zejména v možné genetické kontaminaci jejich produkce (ke které dochází křížovým opylením), dalším zvýšení ekonomických nákladů (nutnost provádět testy na GMO) či dokonce ztrátě certifikátu.

V celé Evropské unii, kde zatím platí faktické moratorium na pěstování GM plodin, probíhá nyní vzrušená debata o ochraně zemědělství před hrozící genetickou kontaminací (3). Evropská komise by měla do léta navrhnout způsob řešení tzv. koexistence tří forem zemědělství (konvenčního, ekologického a GM) a ošetřit otázku, kdo ponese náklady, pokud dojde ke genetické kontaminaci (4). Některé studie provedené na toto téma však již přesvědčivě ukázaly, že trvale udržitelné ekologické zemědělství a pěstování GM plodin vedle sebe nemohou koexistovat (5).

Většina světa dnes geneticky manipulované potraviny odmítá a v Evropské unii již není pro GM plodiny žádný odbyt. Naopak poptávka po biopotravinách pocházejících z ekologického zemědělství neustále rapidně stoupá.

Spotřebitelé tyto potraviny žádají z řady důvodů, k nimž patří mj. to, že biozemědělci při jejich výrobě nepoužívají žádná umělá hnojiva, pesticidy, hormony ani aditiva a že ekologické zemědělství se chová přátelsky vůči přírodě a zvířatům. Hlavně je však spotřebitelé vyhledávají pro jejich vyšší nutriční hodnotu a blahodárný vliv na zdraví. Velké obchodní řetězce promptně zareagovaly na tento trend a například ve Velké Británii činí nabídka biopotravin u řady prodejců typicky již kolem 7 % z celkové škály potravinářských produktů (6).

Řada vědeckých studií z poslední doby navíc přinesla důkazy o vyšším obsahu rostlinných flavonoidů v bioproduktech oproti konvenčním potravinám.Tyto látky jsou účinné v boji proti rakovině, srdečním onemocněním a neurologickým dysfunkcím, spojeným se stárnutím (7).

“Současný bouřlivý rozvoj ekologického zemědělství nesmí být ohrožen pěstováním GM plodin. Neměli bychom dovolit, aby byli genetičtí znečišťovatelé zvýhodněni na úkor těch, kdo nabízejí kvalitnější zemědělské produkty,” zdůraznila Klimovičová a dodala, že v situaci, kdy se ČR i EU potýkají s nadvýrobou a vývoz GM kukuřice nepřipadá v úvahu, bude pěstování této plodiny přinášet prospěch pouze velkým nadnárodním firmám, jako je Monsanto.

Další informace:
RNDr. Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, e-mail magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, mluvčí Greenpeace ČR,
mobil: 603 414 739, e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Poznámky pro editory:

(1) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodlo dne 10. března o zápisu GM kukuřice firmy Monsanto do tzv. Seznamu geneticky modifikovaných organizmů schválených do oběhu v České republice. Greenpeace se proti tomuto rozhodnutí odvolalo (podalo rozklad) a navrhlo jej zrušit hlavně kvůli možnému negativnímu vlivu GM plodin na přírodu a na trvale udržitelné zemědělství. V nejbližších dnech ministr Ambrozek rozhodne s definitivní platností. Více o GM kukuřici na adrese: http://gmo.greenpeace.cz/info_mat/kukurice.htm

(2) Viz. zpráva “GM plodiny ohrožují ekologické zemědělce” z 3. 7. 2002 http://www.greenpeace.cz/release/02/020703.htm

(3) BT kukuřice byla sice formálně schválena v Evropských společenstvích pro uvádění na trh rozhodnutím Komise ze dne 22. 4. 1998 č. 98/294/ES, ve skutečnosti ale na její komerční pěstování stále platí moratorium.

(4) Viz např. studie EU o koexistenci: “Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture”, květen 2002 http://www.jrc.cec.eu.int/download/gmcrops_coexistence.pdf

(5) Například britská studie zpracovaná Soil Association, viz. tisková zpráva Greenpeace ze dne 17. 9. 2002: http://www.greenpeace.cz/release/02/020918.htm
Také Fond na ochranu ekologického zemědělství v Kanadě se nyní soudí s firmou Monsanto kvůli ztrátám způsobeným zavedením GM řepky, viz.: http://www.saskorganic.com/oapf/index.html

(6) Celých 7 % z celkové škály potravinářských produktů britského řetězce Marks and Spencer jsou již certifikované biopotraviny pocházející z ekologického zemědělství (http://www2.marksandspencer.com).

(7) viz např. studii Prof. Joe Cumminse, http://www.i-sis.org.uk/oahfc.php

Tisk. zprávy