26/2003

Monsanto vyhlašuje válku spotřebitelům,
zemědělcům a životnímu prostředí

Brusel/Praha, 22. května 2003 - Aktivisté Greenpeace dnes obsadili evropsko-africké sídlo firmy Monsanto v Bruselu ve snaze zastavit hlavního světového výrobce geneticky modifikovaných plodin, odpovědného za šíření genetické kontaminace, který nyní prostřednictvím Světové obchodní organizace (WTO) vyhlásil globální válku spotřebitelům a životnímu prostředí. Americký chemický koncern Monsanto, odpovědný za více než 90 % geneticky modifikovaných (GM) plodin pěstovaných ve světě, útočně loboval za žádnou či velmi malou kontrolu svých GM plodin (1).

"Vyzýváme Monsanto, aby vystoupilo ze stínu, odkud řídí válku proti spotřebitelům. Plodiny Monsanta jsou hlavním zdrojem genetické kontaminace, konvenčních i ekologicky pěstovaných plodin nejen v Evropě, ale i v Brazílii, Kanadě a Indii. Vláda Spojených států nyní pomocí WTO otevřeně bojuje za zájmy Monsanta a hájí biotechnologický průmysl, který čelí odmítnutí spotřebitelů již na několika kontinentech," prohlásil Eric Gall, koordinátor genetické kampaně Greenpeace v EU.

Ministři zemědělství EU se mají příští týden sejít v Bruselu a projednat otázku genetické kontaminace konvenčně a ekologicky pěstovaných plodin a tzv. otázku koexistence (současné existence ekologického, konvenčního a GM zemědělství). Současný návrh Evropské komise nechrání ani životní prostředí, ani zájmy konvenčních a ekologických zemědělců či spotřebitelů. Návrh Evropské komise je v rozporu jak s principem předběžné opatrnosti, tak i s principem, že škodu musí hradit znečišťovatel (2).

"Současný návrh Evropské komise na koexistenci je zcela nepřijatelný. Ekonomické náklady související s genetickým znečištěním a kroky k jeho zabránění musí nést producenti GMO, jako například Monsanto, kteří jsou za tyto škody zodpovědní, a nikoliv zemědělci hospodařící konvenčním nebo ekologickým způsobem," prohlásila Magdalena Klimovičová, koordinátorka genetické kampaně Greenpeace v ČR.

Členské státy EU již čtyři roky blokují schvalování nových GM plodin, očekávajíce vytvoření koherentní, úplné legislativy. Zatímco pravidla o označování a testování geneticky modifikovaných organismů (GMO) by měla vstoupit v platnost do konce tohoto roku tak, aby spotřebitelům a pěstitelům umožnila rozpoznat GMO v potravinách a krmivu, Evropská komise stále odmítá zavést pravidla přísné odpovědnosti za náklady spojené s genetickou kontaminací. Tato pravidla jsou však nezbytná, chceme-li zabránit genetické kontaminaci v případě pěstování GM plodin v Evropě a zajistit, aby náklady spojené s kontaminací, kterým nelze zabránit při pěstování GM plodin na otevřeném prostranství, nenesli konvenční a ekologičtí zemědělci (3).

Evropská komise neustále naléhá na členské státy, aby co nejdříve zrušily faktické moratorium. Očekává se, že tento tlak vzroste vzhledem ke stížnosti USA proti EU u Světové obchodní organizace.

"Žádáme vlády EU, aby pevně odolávaly tlaku USA a biotechnologického průmyslu a náležitě označily mezery umožňující firmám jako je Monsanto kontaminovat evropské zemědělství. V sázce je přežití nekontaminovaného konvenčního a ekologického zemědělství," vyzval Gall.

Další informace:

Magdaléna Klimovičová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Poznámky pro editory:
(1) Výroční zpráva Monsanta za rok 2002, str. 31: "My také pokračujeme ve vyjadřování obav z náhodných a nezamýšlených stopových příměsí biotechnologického materiálu v semenech, zrní a potravinách. Očekáváme, že tyto případy se budou vyskytovat i nadále. Stavíme se k otázce náhodné příměsi tak, že celosvětově usilujeme o taková pravidla, jež budou akceptovat náhodnou příměs komerčních biotechnologických odrůd a zajistí schválení a přijetí stopových množství v předkomerčních odrůdách".

(2) Viz. kritickou zprávu Greenpeace, Friend of the Earth a European Environmental Bureau k návrhu Evropské komise o koexistenci http://www.eeb.org/press/press_release_GM_nonGM_03_03_03.htm

(3) Viz. například tiskovou zprávu z 20. května 2003: "Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR" http://www.greenpeace.cz/release/03/030520.htm

Tisk. zprávy