29/2003

Berlínská iniciativa na ochranu kytovců má podporu z celého světa

Praha, 10. června 2003 – Více než 40 skupin ochránců životního prostředí podepsalo společné prohlášení na podporu nové iniciativy v rámci Mezinárodní velrybářské komise (IWC), jejímž cílem je silnější prosazování ochranářského postoje. Smyslem nové iniciativy, kterou v současné době podporuje již 19 členských států IWC, je upevnit v IWC ochranářskou agendu a koordinovat ji s prací Vědeckého výboru IWC. Tak by komise mohla prostřednictvím organizované a schválené ochranářské agendy lépe prosazovat svoji současnou práci nejen při ochraně velryb, ale také při ochraně ohrožených delfínů a kulohlavců. Pro usnadnění této činnosti by měl být zřízen příslušný ochranářský výbor.

“IWC provádí rozsáhlé vědecké expertízy a díky této pozici může ve světě prosazovat ochranu velryb, delfínů a kulohlavců, tedy kytovců. Vypracování strategie je podnětnou výzvou v kampani na ochranu velryb a jejich prostředí – světových oceánů, které nyní čelí komplexním hrozbám od znečištění hlukem až po klimatické změny a nadměrný rybolov,” informoval Jan Haverkamp, vedoucí kampaní Greenpeace ČR.

Mezi ochranářské skupiny, které podporují Berlínskou iniciativu, patří kromě Greenpeace například i WWF, Sierra Club či Cousteau Society. (1)

Aby Komise přijala Berlínskou iniciativu, je třeba prosté většiny v IWC, avšak některé země včetně Dánska, Jižní Afriky a Švýcarska se k její podpoře zatím nepřipojily (2).

“V IWC jde o každý hlas. Velrybářské státy jako Japonsko, Norsko a Island sice vyjádřily obavy o některé ohrožené druhy a populace, avšak lze očekávat, že budou proti návrhu Berlínské iniciativy hlasovat, a to navzdory drtivým důkazům, že mnohé populace kytovců jsou dnes na pokraji vyhubení. Expertízu tohoto tématu by zjevně měla provést IWC,” doplnil Haverkamp.

V květnu 2003 Světový svaz pro ochranu přírody (IUCN) varoval, že některé druhy kytovců mohou vyhynout během jediné dekády a ostatní zůstávají kriticky ohrožené.

“Velryby, delfíni a kulohlavci jsou integrální součástí ekosystémů našich oceánů. Jestliže se nám nepodaří zachránit tato zvířata, jaká je pak naděje pro oceány jako celek?” připomněl Marek Tomin, poradce Greenpeace pro ochranu kytovců.

V loňském roce bylo uloveno celkem 1318 velryb pro komerční účely, ať už otevřeně či pod rouškou “vědeckého” výzkumu. Norové ulovili 634 plejtváků malých a Japonská agentura pro rybolov ulovila celkem 684 plejtváků malých na jižní a severní polokouli, plejtváků Brydeových, plejtváků sejvalů a vorvaňů.

Další informace:

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (anglicky, německy, holandsky), ředitel kampaní Greenpeace v ČR
mobil: 603 569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Marek Tomin, poradce Greenpeace pro otázky ochrany velryb
mobil: 604 237 974, e-mail: marek.tomin@volny.cz

Internet: http://www.greenpeace.cz/velryby


Poznámky pro editory:
(1) Společné prohlášení o Berlínské iniciativě

Podepsané skupiny silně podporují Berlínskou iniciativu, jejímž cílem je posílení ochranářské agendy IWC. Věříme, že díky této iniciativě se zvýší ochrana kytovců a obecně oceánů jako takových.

Kvůli pokračující degradaci našich oceánů, čelí nyní kytovci komplexním hrozbám, mezi něž patří komerční lov velryb, toxické znečištění, klimatické změny, nechtěné úlovky při komerčním rybolovu, nadměrný rybolov, srážky s loděmi, hlukové znečištění a průmyslový rozvoj. Tyto požadavky by IWC mělo podpořit jasným ochranářským mandátem.

IWC už dříve přijala mnoho významných ochranářských rozhodnutí – včetně dohody o moratoriu na komerční lov velryb v roce 1982 a zřízení velrybí rezervace chránící celý Jižní oceán v roce 1994. Je třeba však udělat více. Je čas stavět na těchto uplynulých úspěších, udělat většinu klíčových vědeckých expertíz ve Vědeckém výboru IWC, zřídit k tomuto účelu ochranářský výbor a pracovat globálně, aby se zajistila maximální možná ochrana pro zbytek populace kytovců.

Žádáme všechny členy IWC bez ohledu na jejich pozici ohledně lovu velryb, aby podporovali tuto iniciativu, která může mít důležitý dopad na ochranu životního prostředí.

American Cetacean Society (ACS)
Animal Welfare Institute (AWI)
The Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC)
AquaMarina - CECIM
ASMS (Swiss Marine Mammal Protection)
Canadian Marine Environment Protection Society (CMEPS)
Cetacean Society International (CSI)
Cousteau Society
Defenders of Wildlife
Eastern Caribbean Coalition for Environmental Awareness
Environmental Investigation Agency
Environment and Conservation Organisations of New Zealand (ECO)
The Florida Caribbean Conservation Society
Greenpeace
Grupo de los Cien Internacional
Humane Society of Canada
Humane Society International (HIS)
Humane Society of the United States
Iruka & Kujira Action Network (Dolphin & Whale Action Network, Japan)
International Fund for Animal Welfare (IFAW)
International Wildlife Coalition
Instituto de Conservacion de Ballenas (ICB)
Natural Resources Defense Council
The Ocean Alliance
The Ocean Conservancy
The Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand
Pacific Orca Society/Orca lab
Project Jonah
Pro Wildlife
RSPCA
Sierra Club US
Sierra Club of Canada
Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS)
WWF

(2) 55. výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise se uskuteční ve dnech 16 – 19. června v Berlíně.


Tisk. zprávy