30/2003

Greenpeace: Komerční pěstování GM plodin bude hrobem ekologického zemědělství

Praha, 11. června 2003 – Symbolický “pohřeb” ekologického zemědělství před budovou ministerstva životního prostředí dnes uspořádala organizace Greenpeace. Cílem akce bylo upozornit ministra Libora Ambrozka, že pokud vydá firmě Monsanto povolení ke komerčnímu pěstování geneticky modifikované (GM) kukuřice, bude to znamenat první krok k likvidaci ekologického zemědělství v ČR. Ministr Ambrozek má o povolení komerčního pěstování GM kukuřice rozhodnout již v nejbližších dnech (1).

“Povolení ke komerčnímu pěstování manipulované kukuřice může být opravdovým hrobem pro ekologické zemědělce, jejichž produkce podle zákona nesmí být znečištěna žádnými geneticky manipulovanými organismy (GMO),” informovala Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace v ČR a dodala, že genetická kontaminace, ke které dochází tzv. křížovým opylením (přenosem pylu z GM plodin na pole ekologických zemědělců), může ohrozit samotnou existenci ekofarmy.

Jestliže totiž kontrola zjistí, že bioprodukt ekologického zemědělce obsahuje GMO, odejme ekologickému zemědělci značku “bio”. Ministerstvo zemědělství pak zahájí s postiženým farmářem správní řízení, jehož výsledkem je pokuta až do výše 50 000 korun, ale může to být i zrušení registrace. To by znamenalo ekonomickou likvidaci ekofarmy, protože postižený farmář by musel vrátit státu nejen dotace na ekologické zemědělství, ale všechny dotace, a to zpravidla několik let nazpět včetně penále.

K takovým případům již došlo v Kanadě, USA i Velké Británii, kde se nyní ekologičtí zemědělci soudí s firmou Monsanto o způsobené ztráty (2).

V Evropské unii zatím platí tzv. faktické moratorium na komerční pěstování GM kukuřice, které bylo zavedeno v roce 1998 díky obrovskému odporu veřejnosti vůči GM potravinám. Nyní se v EU vede ostrá diskuse o tzv. koexistenci, tj., zda vůbec mohou tři druhy zemědělství (konvenční, ekologické a GM plodiny) existovat vedle sebe. Nejvíce otázek vzniká právě okolo genetické kontaminace: Jak zajistit, aby k ní nedocházelo a kdo uhradí škody. Diskuse v EU by měla vyvrcholit přijetím platné legislativy v polovině letošního července.

“Do naší zemědělské krajiny se GM plodiny naprosto nehodí. V této chvíli z nich budou mít prospěch pouze nadnárodní firmy jako Monsanto. Navíc není jasné, kdo zaplatí škody ekologickým zemědělcům, pokud dojde ke kontaminaci jejich polí. Vždyť firma Monsanto je u nás registrována pouze jako společnost s ručením omezeným. Apelujeme proto na ministra Ambrozka, aby povolení ke komerčnímu pěstování GM kukuřice firmě Monsanto nevydával,” uzavřela Klimovičová.

Další informace:

Magdaléna Klimovičová
, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Poznámky pro editory:
(1) Viz. tisková zpráva z 20. května 2003: Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR http://www.greenpeace.cz/release/03/030520.htm

(2) Příkladů poškození ekologických zemědělců vlivem komerčního pěstování GM plodin jsou dnes již desítky. Zde je jeden z nejznámějších: Zástupci 950 ekologických farmářů z provincie Saskatchewan (Kanada) zažalovali dne 20. prosince 2002 firmy Monsanto a Aventis (nyní Bayer) za ztráty a ušlý zisk v důsledku genetické kontaminace jejich řepky ve výši 14 milionů dolarů. Předběžné odhady ukázaly, že ztráty ekologických farmářů v případě zavedení GM pšenice budou během příštích deseti let činit nejméně 170 milionů dolarů a mohly by znamenat úplný zánik ekologického zemědělství v provincii Saskatchewan.Více tisková zpráva: http://www.saskorganic.com/oapf/pdf/press-rel-20dec02.pdf

Tisk. zprávy