34/2003

Aktivisté přinesli na jednání IWC v Berlíně tři mrtvé velryby

Berlín, 19. června 2003 – Aktivisté Greenpeace dnes konfrontovali delegáty Mezinárodní velrybářské komise (IWC) s realitou krize, ve které se nacházejí ekosystémy světových oceánů. Delegáti se setkali tváří v tvář s těly tří mrtvých kytovců, kteří symbolicky zastupují 300 tisíc velryb a delfínů, které se každý rok nechtěně utopí v rybářských sítích nebo zahynou díky komerčnímu rybolovu a znečištění oceánů.

IWC dnes stáhla rezoluci, která by mohla tato nechtěná úmrtí kytovců snížit, protože rezoluce neměla potřebnou podporu většiny delegátů na plenárním zasedání.

“Chceme vidět skutečnou akci, která tato úmrtí omezí,” prohlásil koordinátor kampaně Greenpeace na ochranu oceánů Richard Page. “Připomínáme delegátům IWC, že mají zodpovědnost za všechny kytovce od velkých velryb až po malé delfíny a kulohlavce.”

“Ustanovení ochranářského výboru IWC jako výsledek Berlínské iniciativy považujeme za pozitivní krok. Aby však tato iniciativa měla skutečný smysl, musí všechny členské státy IWC podporovat vznik ochranářského výboru, najít pro něj dostatečné prostředky a bez okolků implementovat jeho doporučení,” zdůraznil Page.

Tři malé velryby dlouhé přibližně dva metry, které dnes přinesli aktivisté Greenpeace na zasedání IWC, se zachytily do rybářských sítí v Ostsee. Tito kytovci, jenž pocházejí z Baltického moře, patří k silně ohrožené populaci sviňuchy obyčejné (Phocoena phocoena). Nechtěný výlovek ohrožuje přežití střední a východní populace Baltické sviňuchy, která se dnes odhaduje na méně než 600 zvířat. Jen v loňském roce vyplavilo moře na břeh dvacet mrtvých zvířat a dalších 6 až 7 jich každoročně zahyne v rybářských sítích. Avšak skutečná čísla mohou být ještě horší. Tato populace by mohla vyhynout během 20 let.

Roční nechtěný výlovek sviňuchy v Baltickém a Severním moři a přilehlých vodách se odhaduje na 10 000 kusů, avšak mnoho mrtvých velryb není vůbec zaznamenáno. Rybáři takto ulovené velryby nezpracovávají a mrtvé jedince vyhazují nazpět do moře. Odhaduje se, že jen samotná dánská flotila rybářských lodí pokládajících sítě má ročně na svědomí až 6785 kytovců (1).

Greenpeace požaduje, aby IWC použila nově přijatou tzv. Berlínskou iniciativu k řešení problémů nechtěného výlovu a dalších environmentálních hrozeb, kterým dnes čelí velryby a delfíni, jako jsou například toxické znečištění moří, srážky kytovců s loděmi, znečištění moří hlukem a pokračující komerční lov velryb (2).
Návrh na zřízení ochranářského výboru v rámci IWC se v Berlíně střetl se silnou opozicí tradičních velrybářských národů a jejich spojenců, avšak nakonec byl přijat těsnou většinou z celkem 47 členských států IWC, které mají volební právo .

“Nový výbor musí být učiněn odpovědným za naplňování svého mandátu daného Mezinárodní velrybářskou komisí a ochrana kytovců se musí rozšířit na všechny druhy velryb, delfínů a kulohlavců,” uvedl Page a připomněl, že predátoři jako sviňucha, jenž jsou na vrcholu potravního řetězce, jsou klíčoví pro udržení zdraví mořských ekosystémů.

Další informace:

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Marek Tomin, poradce Greenpeace pro otázky ochrany velryb, od 14. 6 na moři, účastník jachtařského závodu přes Atlantik, k rozhovoru k dispozici na mobilu
00 881631455134 (Iridium) a e-mailu syhebe@stratosnet.com.

Richard Page, Greenpeace Oceans campaigner, tel: +44 (0) 7801 212 966

Internet: http://www.greenpeace.cz/velryby
http://www.iwcoffice.org/

Poznámky pro editory:

(1) Morten Vinther (1999) Bycatches of harbour porpoises (Phocoena phocoena L.) in Danish set-net fisheries.Journal of Cetacean Research and Management Vol. 1, No. 2 123-135

(2) Berlínská iniciativa – nová celosvětová strategie ochrany velryb a delfínů. Více informací: http://www.greenpeace.cz/release/03/030610.htm

Tisk. zprávy