35/2003

Chemická politika EU musí chránit přírodu a zdraví před nebezpečnými chemikáliemi

Praha, 20. června 2003 - Ekologická organizace Greenpeace dnes zahájila kampaň s cílem získat podporu české veřejnosti pro reformu chemické politiky Evropské unie (EU) směrem k větší ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Návrh chemické politiky připravený Evropskou komisí (EK) může veřejnost připomínkovat až do 10. července (1).

“Přes 100 tisíc chemikálií je dnes v EU používáno bez adekvátního posouzení jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí. Každý pátý zaměstnanec v EU je vystaven působení rakovinotvorných látek a podle údajů samotné komise bude každý rok zdržení reformy příčinou až 4300 dalších zbytečných případů rakoviny. Jen náklady na ochranu zdraví při práci a ochranu zdraví spotřebitelů by v příštích třiceti letech bez změny dosavadní chemické politiky dosáhly až 54 miliard euro,” uvedl toxický expert Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta (2).

EU navrhuje zavést systém umožňující používat pouze chemikálie, které projdou procesem posouzení jejich rizik pro lidské zdraví a životní prostředí (“autorizace”). Greenpeace žádá, aby látce “autorizace” vydána nebyla, pokud existuje dosažitelná bezpečnější alternativa. V případě neexistence bezpečnější náhrady by podle Greenpeace směla být chemikálie vyráběna jen do doby, než bude vyvinuta dosažitelná alternativa.

Pod tlakem průmyslové lobby EK rezignovala na klíčové návrhy nové chemické politiky – povinnost průmyslu poskytovat veřejnosti údaje o bezpečnosti prodávaných chemikálií a vytvoření systému pro vyřazování nejnebezpečnějších 1500 chemikálií z užívání. Hrozí tedy, že průmysl bude pokračovat ve výrobě i těch nejrizikovějších látek nahraditelných bezpečnějšími alternativami a že veřejnost ztratí právo na řádnou ochranu před chemikáliemi v dovážených výrobcích.

“Reforma chemické politiky je jednou z nejvážnějších reforem v EU za posledních 10 let a dotýká se života a zdraví každého z nás. Rozhodnutí o regulaci rizikových chemikálií pravděpodobně padne v době, když už Česko bude členem EU. Každý z nás má dnes možnost ovlivnit, jestli se budeme muset i budoucnu bát nebezpečných jedů v tak běžných výrobcích jako je třeba kosmetika, čistící prostředky, hračky nebo elektronika,” konstatoval MUDr. Šuta.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet: http:www.greenpeace.cz/chemicalreaction.htm


Poznámky pro editory:

(1) Současná chemická politika EU byla iniciována Evropskou komisí v únoru 2001. Více společná tisková zpráva Greenpeace, Přátel Země, WWF a EEB: “Ochrání nás Evropská komise před nejnebezpečnějšími chemikáliemi?” ze 7. května 2003, http://www.greenpeace.cz/release/03/030507.htm
Připomínky je možné posílat i v češtině z internetové adresy:
http:www.greenpeace.cz/chemicalreaction.htm

(2) Tisková zpráva “Greenpeace odhaluje skryté jedy v naších domovech” z 30. dubna 2003, http://www.greenpeace.cz/release/03/030430.htm

Tisk. zprávy