36/2003

Greenpeace: Co se skrývá za tlakem USA na světové rozšíření GMO?

Sacramento, 25. června 2003 – Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace vydala zprávu, ve které obvinila vládu USA, že používá WTO jako zbraň k donucení rozvojových zemí přijmout GM plodiny a potraviny. Podle Greenpeace vede USA globální válku v zájmu biotechnologického průmyslu proti státům Jihu a biologické bezpečnosti.

„Vláda USA obnovila svůj útok proti omezením GMO ve snaze vnutit svá vlastní pravidla zbytku světa. Konečným cílem je umožnit korporacím, aby beze zbytku ovládly světové potravinové řetězce, přičemž tím ohrožují životní prostředí, biodiversitu a bezpečnost potravin,“ řekl mluvčí Greenpeace Dan Hindsgaul.

Zpráva prohlašuje, že když vláda USA podala přes WTO dne 13. května 2003 stížnost proti faktickému moratoriu na schvalování nových GM plodin v Evropské unii, skutečným důvodem bylo zabránit a zrušit omezení na GMO v EU a ve světě. Posiluje to i fakt, že vláda USA dokázala přimět rozvojové země jako je Srí Lanka, Bolívie, Jižní Korea a Thajsko k uvolnění či zrušení omezení GMO tím, že jim pohrozila možnými sankcemi WTO.

„WTO by nemělo mít nic společného s předpisy o GMO. Letos v září začne platit Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti a členské země této smlouvy OSN tak konečně budou mít nástroj na svou obranu proti útoku USA na životní prostředí, zemědělce a spotřebitele“ řekl.

Přestože USA nejsou členským státem Úmluvy o biologické diversitě, podařilo se jim zdržovat jednání celých osm let. Načasování kauzy WTO proti moratoriu EU bylo zjevně naplánováno, aby předjímalo konečnou ratifikaci protokolu 13. června, kdy Palau podepsalo protokol jako 50. stát.

„USA se chová ve vztahu k biologické bezpečnosti jako gauner (rogue state) a aktivně se snaží zlomit světový konsensus o užití principu předběžné opatrnosti ve vztahu k předpisům o GMO. Dvě třetiny zemí, které podepsaly Protokol o biologické bezpečnosti patří mezi rozvojové země a stále jasněji vidí, že spása světa před hladem díky GMO je jen prázdným slibem ze strany USA a biotechnologického průmyslu. Pravdou v této věci je, že neexistují GM plodiny, které by pomáhaly chudým farmářům na Jihu či odstranily hlad. Z odstranění či zmírnění restrikcí na GMO bude mít prospěch jen biotechnologický průmysl.

Vlády Jihu mají možnost vystoupit proti hrozbě představované GM plodinami na
5. výkonném zasedáním WTO v Mexiku, které se koná v době počátku vstupu Protokolu o biodiverzitě v platnost. Kontaminace mexické kukuřice GM kukuřicí z USA je prvním případem kontaminace v centru biodiversity. To jsou přesně ty nežádoucí účinky GMO na ochranu přírody a trvale udržitelné využití biologické diversity, před kterými má protokol chránit. Případ kontaminace GM kukuřicí v Mexiku musí být nahlížen jako absolutní důkaz, že biologická bezpečnost musí stát nad pravidly volného trhu.

 

Další informace:

Magdaléna Klimovičová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Dan Hindsgaul, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil +45 2810 9021

Tisk. zprávy