37/2003

Greenpeace: Veřejnost ztrácí zájem o geneticky modifikované produkty
Počet polních pokusů s GMO klesl v EU téměř na pětinu

Součástí této tiskové zprávy je mapa polních pokusů na adrese: http://gmo.greenpeace.cz/pokusy

Praha, 26. června 2003 – Ekologická organizace Greenpeace dnes upozornila na klesající zájem o GM produkty v Evropě. Podle nové studie Evropské komise (1) totiž klesl počet polních pokusů s GM plodinami v členských státech EU od roku 1998 o 78 % (viz tabulka 1, 2). Tento trend v poklesu je dobře patrný i u nás. Podle některých expertů je důvodem tohoto poklesu zejména nejasná legislativa v souvislosti s GMO a také skutečnost, že o GM produkty není v Evropě mezi spotřebiteli prakticky žádný zájem (2).

Zatímco v roce 1998 bylo v členských státech EU prováděno na 251 pokusů s GM plodinami, v letošním roce jich bylo schváleno pouze 40, což představuje dramatický pokles téměř na pětinu původního počtu. Také v České republice klesl počet polních pokusů oproti loňskému roku na méně než polovinu (3, 4).

“Polní pokusy zjednodušují problematiku GM plodin a neposkytují dostatečnou odpověď na otázku, zda mohou poškodit životní prostředí. Tyto pokusy naopak vyvolávají otázku, zda by nebylo lépe využít veřejné finance na rozvoj takových zemědělských metod, které podpoří trvale udržitelný způsob hospodaření,” prohlásila Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR.

V poslední době se množí obavy, že volné pěstování GMO (tedy i polní pokusy) mohou ohrozit biologickou rozmanitosti kvůli rozšíření GM rostlin do přírody. Hrozí, že budou nevratně poškozeny přírodní rezervy genů, což by mělo důsledky, které se jen těžko dají odhadnout. Ohroženy by byly i divoce rostoucí rostliny, které se mohou křížit s GM rostlinami. Ty by se postupně mohly proměnit na “super plevele”, které bude pro zemědělce těžké vymýtit (5).

“Polní pokusy možná přinášejí užitečné informace biotechnologickým firmám o možnostech komerčního využití GM plodin, v žádném případě však nejsou dostatečnou podmínkou pro schvalování těchto plodin pro komerční pěstování,” zdůranila Klimovičová..

Další informace:

Magdaléna Klimovičová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Poznámky pro editory:

1) EU sees marked decrease in GM crop field trials, 14. duben, 2003
Zdroj: European Communities, Cordis News
http://dbs.cordis.lu/cgi-bin/srchidadb?CALLER=NHP_EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=EN_RCN_ID:20084

2) Průzkum vypracovaný vědci z Frauhoferova institutu v Karlsruhe, Institutu technologických věd v Seville a Hohenheimovy University ve Stuttgartu vyvozuje strmý pokles polních pokusů především ze stávající nejasné legislativy ohledně GM produktů v Evropě. Viz.např.: Rewiev of GMOs under research and development and in the pipeline in Europe, březen 2003, http://www.jrc.es/gmoreview.pdf

3) http://www.env.cz/www/gmo.nsf/main

4) Mapa polních pokusů s GM plodinami v ČR v roce 2003 viz. http://gmo.greenpeace.cz/pokusy

5) Viz např. "Superplevel" zpochybňuje budoucnost geneticky modifikovaných plodin, http://www.blisty.cz/txt.php?id=14502&iid=1322
http://news.independent.co.uk/uk/environment/story.jsp?story=418070


Tabulka č. 1
Polní pokusy v členských státech EU v jednotlivých letech
Zdroj: Zdroj: Robert Koch Institut
http://www2.rki.de/gentec/freisetzungen/eu_year_e.lasso

1991…………2
1992………..54
1993………..98
1994………170
1995………228
1996………245
1997………250
1998………251
1999………248
2000………145
2001………..70
2002………..51
2003………..40
celkem… 1857

Tabulka č.2

Celkový počet polních pokusů v jednotlivých členských státech EU
Zdroj: Robert Koch Institut
http://www2.rki.de/gentec/freisetzungen/eu_country_e.lasso


Členský stát…………………………počet pokusů
Rakousko……………………………………… 3
Belgie………………………………………… 136
Dánsko………………………………………….40
Finsko…………………………………………..20
Francie…………………………………………531
Německo………………………………………135
Řecko………………………………………… 19
Irsko…………………………………………… 5
Itálie………………………………………… 294
Holandsko……………………………………..138
Norsko……………………………………………1
Portugalsko…………………………………… 12
Španělsko…………………………………… 218
Švédsko…………………………………………64
Velká Británie…………………………………230
Celkem……………………………………… 1857

Tisk. zprávy