38/2003

Greenpeace vyzývá Spolanu k odškodnění lidí ohrožených toxickým znečištěním
Spolana je zamořena stejnými jedy jako potraviny z okolí

Praha, 30. června 2003 - Organizace Greenpeace dnes vyzvala předsedu představenstva Spolany ing. Pavla Švarce, aby urychleně odškodnil lidi žijící v kontaminovaném okolí podniku. Analýza vzorků ryb, vajec a masa z obcí Libiše a Mlékojedy, které provedla Státní veterinární správa (SVS) a již dříve Greenpeace, prokázala tytéž toxické látky, které se nacházejí v kontaminovaném areálu Spolany.

„Státní orgány s více než půlročním zpožděním potvrdily předchozí rozbory Greenpeace a prokázaly v rybách a vejcích právě ty nebezpečné chemické látky, kterými je Spolana velmi silně zamořena,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, toxický expert Greenpeace a dodal: „Veterináři zjistili, že ve všech vzorcích byly překročeny platné limity pro toxické látky. Všechny kontrolované ryby a vejce byly prohlášeny za nepoživatelné (1).

Zemina ve Spolaně obsahuje až 100 000x více rtuti než je běžné v neznečištěných oblastech a zamoření podzemní vody Spolany hexachlorbenzenem (HCB) přesahuje normu 280x (2, 3). I dioxiny a polychlyrované bifenyly (PCB) byly ve Spolaně naměřeny v koncentracích mnohonásobně překračující hodnoty považované za normální (4).

„Po loňské povodni vedení Spolany slibovalo změnu přístupu, avšak do dnešního dne se nevypořádalo s poškozenými z předchozích úniků toxických látek. Nyní navíc popírá odpovědnost za kontaminaci okolí, ačkoliv rozbory potravin prokázaly přítomnost těch znečišťujících látek, kterými je Spolana zamořena,“ prohlásil Šuta. „Nezodpovědné chování Spolany se v loňském roce dokonce projednávalo na globálním summitu o životním prostředí v Johannesburgu.“

Greenpeace dlouhodobě usiluje o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky jedovatých látek a o bezpečné vyčištění kontaminovaných pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 byl areál Spolany zaplaven a podnik přiznal únik tisíců tun chemických látek do Labe. Česká inspekce životní prostředí udělila Spolaně pokutu ve výši 1 400 000 Kč, ale Spolana se proti rozhodnutí odvolala. Předseda představenstva Spolany ing. Pavel Švarc se stal vítězem ankety Ropák roku 2002 za chování vážně poškozující životní prostředí.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro editory:

(1) Dopis ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, MVDr. Holejšovského ze dne 12.6.2003
Více tisková zpráva „Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny“ z 19. listopadu 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

(2) Příčinou zamoření Spolany rtutí je minulá i současná elektrolytická výroba jedovatého chlóru. Expertní studie zpracovaná pro Spolanu uvádí kontaminaci více 250 tunami rtuti, která představuje vážné ohrožení ekosystému Labe a lidského zdraví. Rtuť kontaminovala několik výrobních objektů a tisíce kubíků zeminy na břehu Labe. Greenpeace prokázalo ve vzorcích zeminy ze Spolany až 37 g rtuti/kg zeminy. Opakovaně byly znamenány koncentrace mezi 1,5 až 3,6 g/kg. Zdroj: Ecochem a.s., Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1163, Protokol o zkoušce č. 6294/1/2002
Více tisková zpráva „Greenpeace prokázalo obrovské zamoření Spolany rtutí“ ze dne 16. července 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020716.htm

(3) Hexachlorbenzenem (HCB) jsou ve Spolaně zamořeny objekty, půda i podzemní voda, ve které např. bylo naměřeno 14,3 µg/l, ačkoli podle vyhlášky 82/1999 Sb, je přípustné znečištění vod do 0,05 µg/l. Zdroj: AQUATEST: Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

(4) V sedimentech ve Spolaně byly prokázány vysoké koncetrace dioxinů a polychlorovaných bifenylů překračující mnohonásobně tzv. pozaďové hodnoty . Zdroj: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, podklady pro jednání meziresortní skupiny expertů, TOCOEN Report, Brno

Příloha:

Tabulka 1 - Koncentrace dioxinů a PCB s dioxinovým účinkem nalezené Greenpeace v obci Libiš

....... PCB (pg TEQ/g) PCB (pg TEQ/g) dioxiny(pg TEQ/g) PCB + dioxiny(pg TEQ/g)
kachna - maso 80* 63* 29* 92 - 109*
kachna - játra 56* 47*    
slepičí vejce 101* 36* 23* 59 - 124*
půda z pastviny 16 14 26 40 - 42

* uvedená hodnota vyjadřuje obsah v pg TEQ/ g tuku
Zdroj: Protokoly č. 421/1 a 421/2 o stanovení PCDD a non orthosubstituovaných PCB metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií vydaného zkušební laboratoří firmy Axys-Varilab.

Tabulka 2 - Koncentrace PCB, HCB, DDT a rtuti ve vzorcích slepičích vajec z obce Libiš a v rybách z vodní nádrže v Mlékojedech nalezené SVS ČR

  PCB(mg/kg) HCB(mg/kg) DDT(mg/kg) rtuť(mg/kg)
slepičí vejce - vzorek 1 (12 ks)   1,582 0,541  
slepičí vejce - vzorek 1 (12 ks) 0,553   1,977  
slepičí vejce - vzorek 1 (12 ks)   1,156 1,542  
sladkovodní ryby (7 ks)       0,124-0,711
limit dle vyhlášky č. 465/2002 Sb. 0,200 0,020 0,050 0,100

Zdroj: Dopis ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, MVDr. Holejšovského ze dne 12.6.2003


Tisk. zprávy