Obnova Moravy musí být krokem do třetího tisíciletí


Praha, 24. července 1997 -Projekt s pracovním názvem Fénix by se měl stát pozitivním modelem pro obnovu vesnic zatopených povodní. Jeho hlavním motivem je myšlenka, že obnova zničených domů musí být vzorem pro budoucnost, a ne opakováním starých chyb. A to především v takových aspektech, jako jsou úspory energie a technologie přátelské životnímu prostředí. K účasti na tomto projektu obnovy Moravy vyzvala dnes česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace všechny, kdo disponují příslušnými pravomocemi, zdroji a patřičným know-how.

"Přáli bychom si, aby z povodňové katastrofy vzešla nová Morava - ne taková, jaká byla před povodní, ale Morava pro 3. tisíciletí, rekonstruovaná s ohledem na potřeby lidí a životního prostředí," řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze ing. Tomáš Nenička - koordinátor klimatické kampaně Greenpeace. "Výchozím hlediskem při rekonstrukci by měl být princip trvalé udržitelnosti. Tak by se obnovená Morava mohla stát modelem pro rozvoj dalších regionů v ČR," dodal Nenička.

Greenpeace se proto obrací na státní úřady, v jejichž kompetenci je rekonstrukce poškozených území, na experty i na firmy vyrábějící solární zařízení, energeticky úsporné výrobky, tepelné izolace a další technologie přátelské životnímu prostředí, aby se zapojili do projektu Fénix.

"Konkrétně nám jde o to, aby nově postavené a rekonstruované domy byly dobře zateplené, aby byly vybaveny úspornými spotřebiči a jako zdroj elektřiny a tepla využívaly pokud možno obnovitelné zdroje energie," vysvětlil ing. Nenička. "Stavební projekty by se naopak měly vyhnout technologiím škodlivým životnímu prostředí, především pak instalaci nešťastných přímotopů. V tomto duchu by měly být rekonstruovány celé vesnice i městské části."

Výsledkem iniciativy Greenpeace by mělo být setkání u kulatého stolu. Tam by ti, kdo zareagují na výzvu ke spolupráci, předložili konkrétní návrhy, jak mohou přispět. Zároveň by bylo dohodnuto, kdo bude projekt koordinovat a jak bude postaráno o využití konkrétních návrhů.

"Jsme si vědomi, že rozsah projektu Fénix v žádoucím smyslu přesahuje možnosti české pobočky Greenpeace. Proto se obracíme na odborníky, nevládní organizace i státní správu, aby uvážili, zda mohou k projektu nějak přispět," uvedla ředitelka české pobočky Greenpeace Mgr. Hana Pernicová. "Je potěšitelné, že se už dnes hlásí experti i jednotlivé firmy. Jednou z prvních vlaštovek je například firma Thermo-Solar Žiar n. Hronom, která pro začátek přislíbila zdarma dodat solární systém na ohřev teplé vody na 500 litrů. Pozitivně ale reaguje i ČEZ a Česká energetická agentura."

Projekt Fénix by podle Greenpeace mohl přinést mnohostranný užitek. Kromě finanční úspory postiženým občanům ve formě nižších plateb za paliva a energii by přispěl k rozvoji měst a obcí. Důrazem na energetickou úspornost by se projekt rovněž stal významným krokem v naplňování požadavků Agendy 2000. Ta totiž zdůrazňuje potřebu změn a investic v oblasti energetiky. Tak by projekt Fénix přispěl k integraci ČR do Evropské unie. Nezanedbatelným efektem by bylo i snížení emisí oxidu uhličitého, který přispívá ke globálnímu oteplování. (Je třeba připomenout, že jedním z předpokládaných důsledků globálního oteplování je i častější výskyt extrémních výkyvů počasí, mezi něž patří zejména povodně podobné té, kterou jsme zažili na Moravě.)

"Jedinou pozitivní stránkou povodňové katastrofy je to, že skýtá jedinečnou příležitost uskutečnit radikální změny," připomněl ing. Nenička. "Postavit a opravit zničené domy, vesnice a městské části musíme. Udělejme to tedy perspektivním způsobem. Tak, aby se obnova Moravy stala naším krokem do třetího tisíciletí."

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing. Tomáš Nenička
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Tomáš Nenička