Greenpeace se obrací na Českou inspekci životního prostředí:
ťObáváme se, že povolení k vypouštění toxických odpadních vod přímo do Labe je v rozporu se zákonemŤ

Praha, 11. června 1997 - Greenpeace se dnes obrátilo na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) s žádostí vyšetřit, zda vypouštění odpadních vod z podniku Synthesia Pardubice, kdy nejtoxičtější část těchto vod teče bez jakéhokoliv čištění přímo do řeky Labe, není v rozporu se zákonem.

"Požadujeme, aby Inspekce vyšetřila, zda Synthesia svými jedovatými odpadními vodami nepoškozuje vodní ekosystém řeky Labe a přilehlých břehových porostů," uvedl na vysvětlenou koordinátor toxické kampaně Greenpeace ing. Čestmír Hrdinka. "Zajímá nás také, zda povolení k vypuštění těchto vod, které vydal Okresní úřad v Pardubicích, není v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny."

Dnešní podání navazuje na dubnovou plavbu Greenpeace po Labi s lodí Albatros, která měla za cíl zmapovat největší zdroje znečištění v povodí řeky. Během této plavby aktivisté odebírali vzorky odpadních vod z výpustí chemických závodů a nechávali je analyzovat ve specializovaných laboratořích. Greenpeace se při vzorkování zaměřilo především na čtyři "vytipované" podniky: Spolchemii v Ústí nad Labem, Sepap Štětí, Spolanu Neratovice a Synthesii Pardubice. Z těchto čtyřech jako jednoznačně nejhorší vyšla při analýzách právě Synthesia Pardubice.

"Máme celou řadu dobrých důvodů domnívat se, že pokračovat ve vypouštění jedovatých odpadních vod ze Synthesie je krajně nebezpečné," uvedl ing. Hrdinka a dodal, že obavy Greenpeace potvrzují i některé vědecké zprávy. Například podle studie Výzkumného ústavu vodohospodářského z roku 1994 byly ve vybraných vodárnách v lokalitách po proudu za Pardubicemi (tedy pod výpustí ze Synthesie) nalezeny hodnoty dichlorbenzenů překračující limity ČSN 75 7111. "Není náhoda, že právě tyto jedy dominují v odpadní vodě ze Synthesie," vysvětlil Hrdinka.

Podle jiné studie byl zase potvrzen transfer cizorodých látek z labské vody do těla zvířat. Králíci krmení senem z luk, které leží v závlahové oblasti Labe pod Synthesií, měli v těle vyšší obsah rizikových prvků, především těžkých kovů. Maso a vnitřnosti těchto zvířat jsou díky těmto nadlimitním hodnotám nepoživatelné. "Obáváme se, že i tkáně ryb žijících v proudu pod výpustí ze Synthesie budou obsahovat nadměrná množství cizorodých látek. Proto jsme se dnes obrátili na oblastní inspektorát ČIŽP v Hradci Králové. Právě ten je kompetentní naše podezření řádně vyšetřit," uzavřel Hrdinka.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing. Čestmír Hrdinka
tel: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org