Slunce vychází nad novou vlajkou, Greenpeace na skále Rockall vyhlašuje nový globální stát

Svět má novou zemi!

Rockall, Londýn, Praha, 15. června 1997 - Dnes ráno vyšlo slunce nad novou zemí. Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace, která minulý týden zabrala maličkou skálu Rockall v severním Atlantiku, odmítla dnes britskou suverenitu nad tímto kouskem pevniny a vyhlásila zde nový “globální” stát nazvaný Waveland (Vlnozemě).

Vyhlášení nezávislosti, které přichází šestý den po obsazení této pevniny, zakládá nový stát, jehož hlavním městem se stává právě Rockall. Vlajka globální země Waveland byla vztyčena na Rockallu třemi aktivisty Greenpeace, jimiž jsou Peter, Meike a Al, kteří tu už několik dní žijí ve speciálním “solárním” pouzdru určeném k přežívání v nepříznivých podmínkách.

“Odmítli jsme nadvládu země, která, ačkoliv se navenek hlásí k ochraně klimatu, ve skutečnosti dovoluje otevírání nových ropných polí v této oblasti,” řekl Peter a dodal: “Waveland je nový druh státu, který byl ustaven k ochraně společného vlastnictví namísto exploatace. Doufáme, že je to začátek mírumilovných změn. Waveland vyjadřuje právo každého jednotlivce odmítnout destruktivní správu věcí a nahradit ji takovou, která dá přednost zájmům ochrany klimatu před zisky z těžby ropy.”

Občanství Wavelandu bylo okamžitě nabídnuto komukoliv, kdo je připraven převzít tento závazek: “Věříce v činy spíše než ve slova, jsme připraveni bez jakéhokoliv násilí a pouze pomocí přinášení svědectví bránit přírodu, chránit společné vlastnictví, reformovat průmysl a chránit mír.”

“Čtyři národy si dělají nárok na ropu kolem Rockallu a my toto jejich právo jednoduše neuznáváme,” řekl dnes zástupce ředitele britské pobočky Greenpeace Chris Rose a zdůraznil, že Greenpeace nikdy nechtělo Rockall vlastnit. “Řekli jsme Tonymu Blairovi, že nechceme Rockall jako takový, ale že ropa by měla ustoupit před společnými zájmy, a to zvláště tehdy, jsou-li v sázce tak vážné věci jako nebezpečí klimatických změn. Půjčili jsme si Rockall až do té doby, než bude osvobozen od hrozby, že by zde bylo otevřeno nové ropné naleziště,” doplnil Rose.

Vyhlášení nové země je zatím posledním krokem klimatické kampaně Greenpeace. Cílem tohoto posledního kroku je uchránit Atlantik před otvíráním nových ropných nalezišť. Greenpeace argumentuje, že nyní, když svět, aby zachránil klima, musí přestat užívat fosilní paliva a nahradit je obnovitelnými zdroji energie, je podpora nové těžby ropy nesmyslná a ohrožuje atmosféru i oceán.

První tři občané Wavelandu, ti kteří dnes žijí na Rockallu, vyzývají proto všechny, kdo upřednostňují myšlenky ochrany přírody před její exploatací, aby se - tak jako oni - rovněž stali občany státu Waveland.

Se svou jedinou plochou římsou o rozměrech menších než 5 krát 3 metry, která se nachází 23 metrů nad mořskou hladinou, je Rockall nejmenším a nejohroženějším hlavním městem na světě. Promlouvaje z této nové “metropole”, aktivista Greenpeace Peter oznámil: “Chceme ukázat odlišnou cestu, jak obhospodařovat přírodní zdroje tak, aby byly chráněny společné zájmy. Waveland nabízí všem lidem sdílejícím toto přesvědčení prostředek, jak se připojit ke kampani, která chce tohoto cíle dosáhnout. Proto už nadále neuznáváme svrchovanost britské ani žádné jiné vlády nad tímto územím a vyzýváme všechny naše spoluobčany, aby podpořili naše úsilí k jeho ochraně.”

“Vyhlášení Vlnozemě (oficiální český název pro Waveland) není pouze akcí proti těžbě ropy v Atlantickém oceánu, nýbrž je vyjádřením přesvědčení, že je třeba co nejrychleji přestat s rozšiřováním těžby fosilních paliv jako takových,” řekl dnes ing. Tomáš Nenička, koordinátor klimatické kampaně Greenpeace v ČR. “Důkazem toho, že Waveland není nikomu uzavřen, je i skutečnost, že jeho občany se mohou stát i obyvatelé ČR. Greenpeace v České republice bude už od zítřka písemně i telefonicky přijímat žádosti o občanství Wavelandu,” dodal Nenička.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Greenpeace UK - Press Office
tel.: 00 44 171 865 8255/6/7/8
Greenpeace ČR - ing. Tomáš Nenička (telefonicky, faxem)
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org